26. 01. 2010 - Výdaje alokované do projektov na ochranu ŽP

Informace poskytnuté dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Prosím Vás, pokiaľ je to možné, o zverejnenie názvov hlavných projektov realizovaných v rokoch 2007 a 2008 (prípadne aj 2005, 2006) na ochranu životného prostredia na území v pôsobnosti ORP spolu s výdajmi, ktoré boli na ich realizáciu použité.

Boli v týchto rokoch na území v pôsobnosti ORP realizované významné projekty na:

  • ochranu ovzdušia a klímy;
  • nakladanie s odpadovými vodami;
  • nakladanie s odpadmi, ochranu a starostlivosť o pôdu,
  • podzemné a povrchové vody;
  • redukciu hluku a vibrácií (mimo pracovísk);
  • ochranu biodiverzity a krajiny;
  • ochranu pred rádioaktivitou?

Ak boli, aké vysoké výdaje boli na ich realizáciu vynaložené, a aká časť celkových výdajov bola financovaná z Fondu súdržnosti, prípadne z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj?

Odpověď

ikona souboru26. 01. 2010 - Výdaje alokované do projektů na ochranu ŽP

Vytvořeno 10.2.2010 15:32:38 - aktualizováno 22.2.2010 8:02:44 | přečteno 1591x | Petr Vitvar
load