06.11.2010 - Místní referenda

Informace poskytnuté dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V souladu s ust. § 13 an. z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, žádám Váš městský úřad o poskytnutí následujících informací:

Zda v období od 24. 11. 1990 do 30. 6. 2006 proběhlo na území Vašeho města místní referendum. Pokud ano, žádám o poskytnutí následujících informací o místním referendu:

 • datum konání referenda
 • otázku referenda
 • celkový počet oprávněných osob
 • počet vydaných obálek
 • neplatné hlasy
 • hlasy pro variantu ANO
 • hlasy pro variantu NE
 • počet oprávněných osob, které se zdržely hlasování
 • kdo byl iniciátorem referenda (občanská iniciativa, zastupitelstvo…)

Tuto žádost zasílám každé obci v České republice, neboť tímto způsobem získávám materiál pro vytvoření odborné práce, jejímž tématem je právě četnost a důsledky využívání institutu místního referenda na území naší republiky. Z tohoto důvodu zasílám žádost i Vaší obci a i Vaše odpověď má pro mě zásadní význam. Vzhledem k tomu, že informace (v dané časové výseči) o které žádám, nejsou obsaženy v žádném uceleném seznamu, je toto jediný způsob jakým se dají shromáždit. Z důvodu úspory veřejných prostředků jsem i proto zvolila formu datové zprávy, jež je nejméně zatěžující a nejméně nákladná. Zatím jsem se setkala s kladným ohlasem ze strany povinných subjektů. Pevně věřím v kladné vyřízení mé žádosti.

Odpověď

102 728/2010
8. listopadu 2010

Dobrý den,

na váš dotaz týkající se místního referenda sděluji: ve městě Jablonec nad Nisou se konalo místní referendum:

 1. 13.9.1992 (pouze pro občany přihlášené k trvalému pobytu na katastrálním území bývalé obce Kokonín)
 2. 2.10.2004 (pro občany přihlášené k trvalému pobytu na území města Jablonec nad Nisou)

Oba návrhy na konání místního referenda podal přípravný výbor složený z oprávněných občanů. Na ostatní dotazy naleznete odpovědi v přílohách.

Bc. Pavlína Reichelová
vedoucí kancelář tajemníka

Výsledek referenda konaného 13.9.1992 o otázce: Jsem pro samostatnou obec Kokonín?

Celkový počet oprávněných osob zapsaných v obci ve výpisech ze seznamu oprávněných osob 1 191
Celkový počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky 660
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 660
Celkový počet platných hlasovacích lístků 635
Celkový počet platných hlasovacích lístků s odpovědí ANO 394
Celkový počet platných hlasovacích lístků s odpovědí NE 241
Účast na referendu 55,42%

Referendum je platné ale rozhodnutí referendem je nepřijato.

Výsledek referenda konaného 02.10.2004 o otázce: Souhlasíte s realizací hospice v bývalé dětské nemocnici v Bezručově ulici za podmínky aktivní i finanční podpory města Jablonce nad Nisou?

Celkový počet oprávněných osob zapsaných v obci ve výpisech ze seznamu oprávněných osob 36 376
Celkový počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky 4 408
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 4 406
Celkový počet platných hlasů 4 305
Celkový počet platných hlasů pro ANO 4 126
Celkový počet platných hlasů pro NE 166
Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď na otázku a zdržely se tak hlasování 13
Účast na referendu 12,12%

Referendum je neplatné a nezávazné.

Vytvořeno 8.11.2010 14:01:14 | přečteno 1554x | Petr Vitvar
load