10. 02. 2009 - Stavební přehled 1.1.2009-31.1.2009

Informace poskytnuté dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Žádost o poskytnutí informace (dle zákona ě, 106/1999 Sb. o svobodném přístnpu k informacím)

Žadatel: Business Media CZ s.r.o., IČ: 28473531, Nádražní 32, Praha 5,15000

Žádá: Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ s.r.o. a její časopisy Materiály pro stavbu, Stavba, Můj dům, a další. Určené pro podporu stavebníků a odbornou veřejnost ve stavebnictví v ČR. Na základě požadavku našich čtenářů, vytváříme pravidelně aktualizovaný "Stavební přehled" se záměrem sjednotit veřejně přístupné informace poskytované příslušnými úřady. Z tohoto důvodu také Vás žádáme o zaslání: Informací k vydaným dokumentům Vaším úřadem a to

  • stavební povolení
  • územní rozhodnuti
  • sloučené stavební a územní rozhodnutí

Z požadovaných dokumentůjsou pro potřebu výše uvedeného stavebního přehledu důležité zejména informace o:

  • žadateli
  • druhu stavby
  • datu vydaní příslušného dokumentu
  • lokalizaci stavby, případně změny stavby

vydaných úřadem v období od 1. 1. 2009 do 31.1. 2009.

Pro tyto účely je pro nás nejvhodněj ší jednoduchý přehled obsahující výše uvedené údaje. V případě, že vytvoření přehledu bude pro Vás časově náročné, lze zaslat elektronické kopie vydaných dokumentů.

Odpověď

From: Alena Nožičková [mailto:nozickova@mestojablonec.cz]
Sent: Tuesday, February 10, 2009 11:19 AM
To: 'pavel.baron@bmczech.cz'
Subject: žádost o poskytnutí informace č.j. 19206

Dobrý den,

Oobdržela jsem Vaši žádost o poskytnutí informací o vydaných povolení stavebním úřadem Městského úřadu Jablonec n.N. za období od 1. 1. 2009 do 31. 1.2009. Sděluji Vám že veškerá územní rozhodnutí a jiná rozhodnutí vydaná veřejnou vyhláškou naleznete na webových stránkách Městského úřadu Jablonec n.N. Bohužel seznam vydaných rozhodnutí s Vámi požadovanými údaji nevedeme a vzhledem k naší rozsáhlé agendě a personálnímu obsazení nejsme schopni Vám údaje poskytnout. Můžeme Vám podat pouze informace o počtu vydaných stavebních povolení či ohlášení za požadované období.

S pozdravem

Ing.Alena Nožičková
vedoucí stavebního úřadu

Městský úřad Jablonec nad Nisou, tel: 483 357 370, e-mail: nozickova@mestojablonec.cz

Vytvořeno 12.6.2009 13:42:34 | přečteno 1490x | Petr Vitvar
load