Usnesení rady 40/2011

Usnesení ze 40. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 24.11.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/261/2011

A. schvaluje

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu "Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému"

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, podepsat Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu "Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému" dle důvodové zprávy.

RM/262/2011

A. bere na vědomí

ukončení pracovního poměru paní Heleny Mrklasové, ředitelky MŠ Uhelná 5 z organizačních důvodů ke dni 31.12. 2011

B. jmenuje

ke dni 01.01.2012 do funkce ředitelky Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace paní Bc. Zuzanu Lapáčkovou

C. schvaluje

ke dni 01.01.2011 paní Bc. Zuzaně Lapáčkové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace, plat uvedený v příloze č. 2 důvodové zprávy

RM/263/2011

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. předloženou zprávu o činnosti jednatelky ve 3. čtvrtletí 2011

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. odměnu Ing. Martě Procházkové, jednatelce společnosti, ve výši dle důvodové zprávy


RM/264/2011

A. schvaluje

termíny konání schůzí a plán práce Rady města Jablonce nad Nisou
na I. pololetí roku 2012 uvedené v důvodové zprávě.

Vytvořeno 24.11.2011 14:30:13 - aktualizováno 30.11.2011 17:30:18 | přečteno 1674x | Petr Vitvar
load