Usnesení rady 39/2011

Usnesení z 39. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 03.11.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/240/2011

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města

RM/241/2011

A.1 schvaluje

prodloužení nájemních a ubytovacích smluv:
M***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Podhorská 18/2127, Jablonec nad Nisou
na dob určitou 1 rok
L***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5/3051, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
V***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotky 0+1, Librecká 148/2343, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
R***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11/3054, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11/3056, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
Z***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14/4326, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
I***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
R***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
S***** Ž*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
Ji***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10AB/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
R***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
K***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10A/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
P***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10A/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10A/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
A***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11/3056, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
A***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

A.2 schvaluje

G***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65/4424, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Podhorská 16A/378, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** G*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 1+1, Liberecká 148/2343, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
D***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9/3055, Jablonec nad Nisou
na dobu určtitou 1 rok
A***** O*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 27/3509, Jablonec nad Nisou
na dobu určtitou 1 rok
I***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určtitou 1 rok
A***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Palackého 42/3767, Jablonec nad Nisou
na dobu určtitou 6 měsíců
Š***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určtitou 6 měsíců
D***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Pobřežní 21/3919, Jablonec nad Nisou
na dobu určtitou 6 měsíců
C***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65/4424, Jablonec nad Nisou
na dobu určtitou 1 rok

A.3 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
M***** H*****, *****, bytem *****, Lomnice nad Popelkou (býv. nájemce J***** M*****)
b. j. č. 13c, U Tenisu 4675, Jablonec nad Nisou
A***** F*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce G***** K*****)
b. j. č. 13, Široká 24/4798, Jablonec nad Nisou

A.4 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. Žitná, Jablonec nad Nisou:
T***** H*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce Bc. K***** K*****)
b. j. č. 9, Žitná 6A/3224, Jablonec nad Nisou

A.5 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
B***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Podhorská 18/2127, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok; smluvní nájemné bude ve výši 5.100,- Kč/měsíc
L***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** K*****, bytem Lí*****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Podhorská 16A/378, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu neurčitou

RM/242/2011

A.1 souhlasí

s cenou za služby spojené s nakládáním komunálního odpadu pro občany města Jablonce n. N. pro rok 2012 ve výši dle tabulky č. 1 obsažené v příloze č. 2 důvodové zprávy.
Ceny se navyšují oproti roku 2011 ve výši dle tabulky č. 4 obsažené v důvodové zprávě (navýšení o 1,4 % oproti r. 2011). Město dotuje nakládání s odpady částkou 3 250 tis. Kč.

A.2 souhlasí

s cenou služeb za odpadové hospodářství pro rok 2012 dle přílohy č. 17 k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo mezi SKS, spol. s r.o. a městem Jablonec n. N. - příloha č. 1 důvodové zprávy

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města,
1. podepsat cenový výměr pro rok 2012 o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
2. podepsat návrh

RM/243/2011

A.1 bere na vědomí

dopis paní V*****L*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče a schvaluje udělení výjimky z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec n. N. pro účast ve výběrových řízení paní V***** L*****, *****, Jablonec nad Nisou
 

A.2 bere na vědomí

dopis pana J***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče a schvaluje panu J***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec n. N. pro účast ve výběrovém řízení.

A.3 bere na vědomí

dopis pana Z***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a neschvaluje odložení plateb nájemného panu Z***** P*****Jablonec nad Nisou

RM/244/2011

A.1 schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str 8 - 18, úpravy v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka, odboru humanitního, odboru ekonomiky, odboru územního a hodpodářského rozvoje a kanceláře starosty v celkovém objemu 1.113.129 tis. Kč
A.2 schvaluje

úpravy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou - Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace; Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace, Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace, Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace, Základní škola Jablonec nad Nisou, 5.května 76, příspěvková organizace, Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace, Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace, Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace, DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
B. ukládá

příspěvkové organizaci Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace odvod finančních prostředků z investičního fondu ve výši 369 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele v termínu do 14.11.2011

 
C. mění

usnesení RM/173/2011, písm. B1 a B2 ze dne 12.7.2011 tak, že nově zní:

1. proúčtování nekryté části investičního fondu ve výši 1 483 213,74 Kč dle doporučení auditorky na úhradu ztráty minulých let

2. navýšení provozního příspěvku Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 1 040 705,57 Kč na realizaci organizačních změn a dovybavení drobným hmotným majetkem (zejména pomůckami pro přímou péči)

 

RM/245/2011

A. schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. RIA/510/02/2007-FaM/OMP ze dne 11. 7. 2007 se společností HUSKY CZ s.r.o., IČ 25101625, se sídlem Huťská 2985/5, 14100 Praha 4, kterým bude stávající nájemné sníženo o 15% po dobu od 1. 11. 2011 do 31. 5. 2012 s tím, že nájemné nebude po tuto dobu valorizováno.

RM/246/2011

A. schvaluje

 

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1956 v k.ú. Mšeno nad Nisou (kabelová smyčka NN pro p.p.č. 2009/3, Lučanská ulice) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2382/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelová smyčka NN Průmyslová 6) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 265 a 296/1, vše v k.ú. Rýnovice (kabelové vedení VN a NN k nové trafostanici) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2329/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou (přípojka VN pro TS Kaufland) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 2330/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou (právo chůze a jízdy k budově obchodního domu Kaufland) se společností Kaufland Česká republika v.o.s., se sídlem Pod Višňovkou 25, 140 00 Praha 4, IČ 25110161, a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10 000,- Kč + DPH.
A.6 schvaluje

v p.p.č. 1630/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou (rekonstrukce kabelů NN - ul. Novoveská) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 250,- Kč/m2 + DPH.
A.6 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

A.6 schvaluje

v p.p.č. 1630/7 a 2464/34, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (rekonstrukce kabelů NN - ul. Novoveská) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.7 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene přes st.p.č. 149/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou (přístup ke garáži na st.p.č. 6835, která je ve vlastnictví P***** Hl*****) s P***** H*****, nar. *****, trvale bytem *****, 466 02 Jablonec nad Nisou (oprávněná osoba), a výši jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč + DPH.
A.8 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene přes st.p.č. 149/3 a st.p.č. 745/1, obě v k.ú. Jablonec nad Nisou (přístup ke garáži na st.p.č. 745/2, která je ve vlastnictví P***** Hl*****), s P***** H*****, nar. *****, trvale bytem *****, 466 02 Jablonec nad Nisou (oprávněná osoba), a výši jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč + DPH.
B.1 mění

usnesení rady města č. 72/2011/A/5 ze dne 14.4.2011, a to tak, že smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude doplněna o st.p.č. 1025/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 250,- Kč/m2 + DPH.
B.2 mění

usnesení rady města č. 221/2011/A/22 ze dne 6.10.2011, a to tak, že k.ú. Jablonecké Paseky se mění na k.ú. Mšeno nad Nisou. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

RM/247/2011

A. schvaluje


A.1 schvaluje

uzavření dodatku č. 3 nájemní smlouvy č. 941 - 2008 - FaM/OMP s příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace, se sídlem Uhelná 5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72743778, kterým se zužuje předmět nájmu o: 
- budovu čp. 1858 postavenou na st.p.č. 1771, včetně st.p.č. 1771, (součástí budovy čp. 1858 jsou dvě garáže), p.p.č. 995/6, p.p.č. 996/3 a p.p.č. 996/4, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (Mateřská škola 28. října 16, Jablonec nad Nisou)
- budovu čp. 1444, postavenou na st.p.č. 1261, včetně st.p.č. 1261, a p.p.č. 1522/4, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3)
- budovu čp. 3677, postavenou na st.p.č. 4940/1, včetně st.p.č. 4940/1, p.p.č. 781/4, p.p.č. 781/18, p.p.č. 781/17, p.p.č. 781/16, p.p.č. 781/15 a p.p.č. 781/7, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10)
- budovu čp. 3779 postavenou na st.p.č. 911/4, včetně st.p.č. 911/4, budovu bez čp./če. postavenou na st.p.č. 911/3, včetně st.p.č. 911/3, budovu bez čp./če. postavenou na st.p.č. 911/5, včetně st.p.č. 911/5, a p.p.č. 911/1, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50)
- budovu čp. 3825 postavenou na st.p.č. 5196, včetně st.p.č. 5196, budovu čp. 4107 postavenou na st.p.č. 5413, včetně st.p.č. 5413, budovu bez čp./če. postavenou na st.p.č. 5194, včetně st.p.č. 5194, budovu bez čp./če. postavenou na st.p.č. 5195, včetně st.p.č. 5195, budovu bez čp./če. postavenou na st.p.č. 5197, včetně st.p.č. 5197, p.p.č. 833/2, p.p.č. 2695, p.p.č. 2696, p.p.č. 2697, p.p.č. 2698, část p.p.č. 830/3, p.p.č. 2821 a p.p.č. 832/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10)
- budovu čp. 336 postavenou na st.p.č. 3157, včetně st.p.č. 3157, p.p.č. 1382/1, p.p.č. 1381/5 a část p.p.č. 1371/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9)
- budovu čp. 991 postavenou na st.p.č. 772, část st.p.č. 772 a p.p.č. 1239/2, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5 - ředitelství)
a zároveň se tímto dodatkem mění sídlo a název subjektu, a to na Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace, se sídlem Švédská 14, 466 02 Jablonec nad Nisou, s účinností od 1.1.2012.
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
 
A.2 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 16, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72550341, na pronájem budovy čp. 1858 postavené na st.p.č. 1771, včetně st.p.č. 1771, (součástí budovy čp. 1858 jsou dvě garáže), p.p.č. 995/6, p.p.č. 996/3 a p.p.č. 996/4, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, s účinností od 1.1.2012, výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně.
Předmětem nájmu není bytová jednotka 1+2 o velikosti 79,00 m2 umístěná v podkroví budovy čp. 1858 na st.p.č. 1771 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.3 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace, se sídlem Husova 3, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72550368, na pronájem budovy čp. 1444, postavené na st.p.č. 1261, včetně st.p.č. 1261, a p.p.č. 1522/4, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, s účinností od 1.1.2012, výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně.
A.4 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace, se sídlem Hřbitovní 10, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72550376, na pronájem budovy čp. 3677, postavené na st.p.č. 4940/1, včetně st.p.č. 4940/1, p.p.č. 781/4, p.p.č. 781/7, p.p.č. 781/9, p.p.č. 781/10, p.p.č. 781/15, p.p.č. 781/16, p.p.č. 781/17, a p.p.č. 781/18, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, s účinností od 1.1.2012, výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně.
A.5 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace, se sídlem Arbesova 50, Jablonec nad Nisou - Mšeno, IČ 72550384, na pronájem budovy čp. 3779 postavené na st.p.č. 911/4, včetně st.p.č. 911/4, budovy bez čp./če. postavené na st.p.č. 911/3, včetně st.p.č. 911/3, budovy bez čp./če. postavené na st.p.č. 911/5, včetně st.p.č. 911/5, a p.p.č. 911/1, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, s účinností od 1.1.2012, výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně.
Předmětem nájmu není bytová jednotka 1+3 o velikosti 71,73 m2 umístěná v podkroví budovy čp. 3779 na st.p.č. 911/4 v k.ú. Mšeno nad Nisou.
A.6 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace, se sídlem Nová Pasířská 10, Jablonec nad Nisou, IČ 72550392, na pronájem budovy čp. 3825 postavené na st.p.č. 5196, včetně st.p.č. 5196, budovy čp. 4107 postavené na st.p.č. 5413, včetně st.p.č. 5413, budovy bez čp./če. postavené na st.p.č. 5194, včetně st.p.č. 5194, budovy bez čp./če. postavené na st.p.č. 5195, včetně st.p.č. 5195, budovy bez čp./če. postavené na st.p.č. 5197, včetně st.p.č. 5197, p.p.č. 833/2, p.p.č. 2695, p.p.č. 2696, p.p.č. 2697, p.p.č. 2698, části p.p.č. 830/3, p.p.č. 2821 a p.p.č. 832/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, s účinností od 1.1.2012, výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně.
Předmětem nájmu není bytová jednotka 1+3 o velikosti 108,00 m2 umístěná v budově čp. 4107 na st.p.č. 5413 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.7 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace, se sídlem Slunečná 9, Jablonec nad Nisou, IČ 72550406, na pronájem budovy čp. 336 postavené na st.p.č. 3157, včetně st.p.č. 3157, p.p.č. 1382/1, p.p.č. 1381/5 a části p.p.č. 1371/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, s účinností od 1.1.2012, výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně.

RM/248/2011

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1487/60 o výměře 81 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1091/19 o výměře 42 m2 v k.ú. Jablonec n.N.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1676/1 o výměře 1703 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem výstavby rodinného domu
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 600/2 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 15 m2 za účelem pozemku pod plechovou garáží č.ev. 1850.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 798/6 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1601 o výměře 8 m2 v k.ú. Proseč n.N.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje a pronájmu části p.p.č. 2756 o výměře 1489 m2, p.p.č. 2758 o výměře 904 m2, p.p.č. 2759 o výměře 124 m2, p.p.č. 2053/4 o výměře 282 m2, p.p.č. 2053/9 o výměře 207 m2, p.p.č. 2053/10 o výměře 114 m2, p.p.č. 2488/1 o výměře 49 m2  vše k.ú. Jablonec n.N. za účelem investiční výstavby s tím, že podmínkou je předložení zastavovací studie zpracované autorizovaným architektem, která bude zkonzultována s oddělením územního plánování.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru darovat p.p.č. 626/3 o výměře 48 m2, p.p.č. 626/4 o výměře 18 m2, p.p.č. 626/8 o výměře 1 m2, p.p.č. 626/10 o výměře 19 m2, p.p.č. 626/13 o výměře 24 m2, p.p.č. 626/14 o výměře 21 m2, p.p.č. 626/15 o výměře 7 m2, p.p.č. 628/4 o výměře 249 m2, p.p.č. 629/10 o výměře 208 m2 vše v k.ú. Kokonín.
A.9 schvaluje

zveřejnění záměru darovat p.p.č. 2950 o výměře 1 m2, p.p.č. 2565/57 o výměře 5 m2, p.p.č. 2949 o výměře 8 m2, p.p.č. 2565/37 o výměře 410 m2, p.p.č. 2565/45 o výměře 290 m2, p.p.č. 2565/43 o výměře 496 m2, p.p.č. 665/4 o výměře 93 m2, p.p.č. 2565/22 o výměře 8 m2, p.p.č. 2565/26 o výměře 40 m2, p.p.č. 2565/33 o výměře 284 m2, p.p.č. 2464/5 o výměře 555 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N., p.p.č. 1168 o výměře 62 m2 v k.ú. Vrkoslavice, p.p.č. 1142/2 o výměře 344 m2 v k.ú. Jablonec n.N. a p.p.č. 179/22 o výměře 91 m2 v k.ú. Rýnovice

RM/249/2011

A.1 schvaluje

pronájem p.p.č. 1408/4 o výměře 131 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro manžele J***** a B***** R***** Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.
A.2 schvaluje

pronájem st.p.č. 119/2 o výměře 93 m2 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady pro pana M***** H***** Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.
A.3 schvaluje

pronájem části p.p.č. 2301/3 o výměře 24 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod stánkem na prodej zmrzliny pro pana *****J***** S***** Jičín - Holínské Předměstí, IČ 874 117 25. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 2.200,- Kč/m2/rok s tím, že od doby uzavření nájemní smlouvy do 30.4.2012 bude hrazeno nájemné ve výši 500,- Kč/měsíc.
A.4 schvaluje

pronájem p.p.č. 929 o výměře 16586 m2, p.p.č. 1701/2 o výměře 800 m2, vše v k.ú. Proseč n.N., p.p.č. 40 o výměře 6628 m2, p.p.č. 383/5 o výměře 8548 m2, p.p.č. 371/2 o výměře 690 m2, p.p.č. 371/4 o výměře 3690 m2, vše v k.ú. Kokonín za účelem provozování zemědělské výroby. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 2.500,- Kč/rok.
A.5 schvaluje

pronájem části p.p.č. 523 o výměře 73 m2 a části p.p.č. 522 o výměře 47 m2 vše v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady pro pana O***** K*****Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.
A.6 schvaluje

pronájem části p.p.č. 48 o výměře 12 m2 v k.ú. Jablonec n.N. (autobusová zastávka) za účelem umístění stánku na prodej tiskovin pro společnost Pekařství Šumava Group a.s., se sídlem Na Výšině 11, Jablonec n.N., IČ 273 54 059. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 2.200,- Kč/m2/rok.
A.7 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 13-2010-FaM/OMP ze dne 18.7.2010, která je uzavřena s panem J***** N***** Jablonec n.N., a to dohodou ke dni 31.12.2011.
A.8 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 612-2010-FaM/OMP ze dne 22.12. 2010, kterým se zužuje předmět nájmu pouze na část p.p.č. 2544 o výměře 1 m2 v k.ú. Jablonec n.N. Nájemné se snižuje na 5.000,- Kč/rok + DPH. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.
A.9 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 246-2010-FaM/OMP ze dne 27.4.2010 uzavřenou se společností ISI, spol. s r.o. IČ 41192125, se sídlem Vokáčova 1413, Praha 4 - Michle, a to dohodou s tím, že bude vráceno uhrazené nájemné včetně složené kauce ve výši 19.090,-Kč.

RM/250/2011

A. schvaluje

plán inventur na rok 2011

RM/251/2011

A. uděluje

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. souhlas s přijetím finančních darů účelově určených ve výši 110 664,- Kč a věcných darů v celkové výši 9 372,- Kč, jmenovaných v důvodové zprávě za období od 1.7.2011 do 30.9.2011 do svého vlastnictví

B. pověřuje

podpisem těchto darovacích smluv ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

RM/252/2011

A. odvolává

z řídící skupiny komunitního plánování Mgr. Simonu Huškovou

B. jmenuje

členkou řídící skupiny komunitního plánování paní Ing. Žanetu Fišerovou

RM/253/2011

A.1 schvaluje

k 1. 11. 2011 platy ředitelů škol dle příloh č. 1a, 1b a důvodové zprávy

A.2 schvaluje

odměny ředitelům škol dle příloh č. 2a a 2b důvodové zprávy

RM/254/2011

A. odvolává

z komise prevence kriminality
Andreje Gregu

B. jmenuje

do komise prevence kriminality
Radka Polmu

RM/255/2011

A. bere na vědomí

způsob zajištění bezpečnosti návštěvníků VN Mšeno v roce 2011

RM/256/2011

A.1 bere na vědomí

podnět Komise dopravní č. 7/2011 týkající se přechodu pro chodce přes ul. Palackého u Jablonexu s tím, že v současné době nebude město provádět žádné stavební úpravy.
A.2 bere na vědomí

podnět Komise dopravní č. 8/2011 týkající se úpravy intervalu na světelném signalizačním zařízení v křižovatce ulic U Přehrady - Palackého - Riegrova s tím, že v současné době nebude město provádět žádnou úpravu intervalu.
A.3 bere na vědomí

podnět Komise pro výchovu a vzdělávání č. 8/2011 týkající se divadelního představení u příležitosti Dne učitelů s tím, že zmíněné divadelní představení se bude konat a akci bude řešit a rozpočtovat humanitní odbor MěÚ.

RM/257/2011

A. schvaluje

poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000,- Kč panu Güntheru Seydelovi, Mathildenstrasse 29, 87600 Kaufbeuren, Německo.

RM/258/2011

A. schvaluje

1) zahraniční služební cestu starosty města Ing. Petra Beitla do Jelení Hory a do jelenohorského okresu ve dnech 22. - 23. listopadu 2011.
2) zahraniční služební cestu starosty města Ing. Petra Beitla do Jelení Hory dne 1.12.2011.

RM/259/2011

A. schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na dodávku hlasových služeb ze dne 10.11.2003 uzavřenou se společností GTS Czech s.r.o., (společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145533) se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ: 28492170, DIČ: CZ28492170 a to na dva roky.

RM/260/2011

A. zrušuje

k 1. 1. 2012 ve struktuře útvarů Městského úřadu Jablonec nad Nisou odbor humanitní včetně všech jeho oddělení
B. zřizuje

k tomuto datu:

B.1 zřizuje

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vč. Oddělení sociálních služeb a Oddělení sociální péče
B.2 zřizuje

Odbor humanitní vč. Oddělení školství, kultury a sportu a Oddělení sociálně právní ochrany dětí
C. bere na vědomí

zánik funkcí všech vedoucích úředníků na zrušených odborech k datu 1. 1. 2012;
D.1 schvaluje

změnu Organizačního řádu Městského úřadu Jablonec n. N. týkající se nových vymezení funkčních náplní obou zřízených odborů (dle důvodové zprávy)
D.2 schvaluje

podmínky pro uchazeče ve výběrových řízeních na obsazení funkcí vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví a vedoucího odboru humanitního (dle důvodové zprávy)
Vytvořeno 4.11.2011 8:30:13 - aktualizováno 1.12.2011 13:15:12 | přečteno 1897x | Petr Vitvar
load