Usnesení rady 37/2011

Usnesení z 37. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 06.10.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/209/2011

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města

RM/210/2011

A.1 schvaluje

prodloužení nájemních a ubytovacích smluv:
D***** M*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 2+kk, Široká 26/4797, Jablonec nad Nisou
na dob určitou 6 měsíců
I***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
L***** J*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 35/2681, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** M*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
I***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 33/.2682, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14/4326, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65/4424, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65/4424, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** N*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
Z***** S*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Liberecká 29/3510, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** N*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14/4326, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** V*****é, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11/3054, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** H*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11/3053, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** H*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
H***** A*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21/4326, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5/3051, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** a L***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Dlouhá 25A/1376, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** U*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** S*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** L*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1 Rybářská 8B/464, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
O***** J*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Palackého 42/3767, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
Z***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1 Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5/3051, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** R*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Podhorská 49/946, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** a A***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Podhorská 18/2127, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
B***** a J***** M*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 1+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
V***** S*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11/3056, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** J*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Liberecká 25/3508, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 27/3509, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

N***** Š*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 29/3510, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** C*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
R***** R*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+4, Liberecká 26A/4000, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Š***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou
na dobu určtitou 1 rok
H***** N*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54/4403, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** E*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65/4424, Jablonec nad Nisou
na dobu určtitou 1 rok
M***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určtitou 1 rok

A.3 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy:
k bytové jednotce č. 2 o velikosti 0+1 v objektu Lípová 9/3521 v Jablonci nad Nisou (nájemce J***** P*****)

A.4 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:
M***** S*****, ***** Jablonec nad Nisou (býv. nájemce J***** Beneš)
b. j. č. 6, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

A.5 schvaluje

návrhy na uzavření ubytovacích smluv:
J***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
R***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
M***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Liberecká 148/2343, Jablonec nad Nisou
B***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
R***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
R***** F*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou

A.6 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
B***** F*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** M*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

B. souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi manž. D***** a J*****  K*****, trvale bytem ***** v Jablonci nad Nisou a H***** B*****, trvale bytem ***** v Jablonci nad Nisou.

RM/211/2011

A.1 bere na vědomí

dopis paní H***** S*****, *****, Jablonec nad Nisou a
vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a
vyjádření komise humanitní péče a uděluje výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec n. N. pro účast ve VŘ.

A.2 bere na vědomí

dopis pana J***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče a uděluje výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec n. N. pro účast ve VŘ.

A.3 bere na vědomí

dopis paní I***** M*****, ***** Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a komise humanitní péče a uděluje výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec n. N. pro účast ve VŘ.

A.4 bere na vědomí

dopis paní L***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a komise humanitní péče a uděluje
paní L***** B***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrových řízení na pronájem malometrážních bytů v Jablonci nad Nisou.

A.5 bere na vědomí

dopis paní M***** Č*****, *****, Jablonec nad Nisou, vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a  neschvaluje paní M*****Č***** obnovení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. ***** v objektu *****v Jablonci nad Nisou.

A.6 bere na vědomí

dopis paní A***** Hl*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a neschvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Al***** H*****k bytové jednotce č. *****v Jablonci nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právní a veřejných zakázek a nedoporučuje prodloužit nájemní smlouvu, a to zejména z důvodů vysoké finanční náročnosti nájmu shora označeného bytu, avšak doporučuje aktivně hledat náhradní bydlení, které by více vyhovovalo jejím finančním poměrům.

A.7 bere na vědomí

dopis pana P***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče a  uděluje p. K***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec n. N. pro účast ve VŘ.

A.8 bere na vědomí

dopis pana R*****B*****, *****, Jablonec nad Nisou
a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a
neschvaluje p.  R***** B***** obnovení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. *****v Jablonci nad Nisou.

A.9 bere na vědomí

dopis paní Z***** Č*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a neschvaluje Z***** Č***** poskytnutí jiného obecního bytu.

A.10 bere na vědomí

dopis paní J***** Ď*****, ***** Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a neschvaluje paní J***** Ď***** pronájem požadovaného bytu.

A.11 bere na vědomí

dopis pana L***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a trvá na svém usnesení č. 179/2011/B/3 ze dne 25. 8. 2011

A.12 bere na vědomí

dopis pana A***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právní a veřejných zakázek a promíjí zbylou část dluhu, váznoucím na bytu č. *****na adrese G***** v Jablonci nad Nisou.

A.13 bere na vědomí

dopis pana M***** P*****, F*****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a schvaluje záměr pronajmout panu M***** P***** větší obecní byt o velikosti 1+1 nebo 1+2 v lokalitě Mšeno nad Nisou s tím, že stávající byt vrátí v užíváníschopném stavu a vymalovaný městu.

RM/212/2011

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. předloženou důvodovou zprávu o plnění úkolů za 2.čtvrtletí 2011

RM/213/2011

A. schvaluje
odměnu Ing. Milanu Maturovi, jednateli SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. dle důvodové zprávy.

RM/214/2011

A. schvaluje

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za III. čtvrtletí 2011 dle důvodové zprávy.

RM/215/2011

A. schvaluje

navýšení kapacity Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace ze 100 na 112 dětí, a školní jídelny Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace ze současných 100 na 112 strávníků.

RM/216/2011

A. jmenuje

ke dni 1. 1. 2012 do funkce ředitelky:

A.1 jmenuje

Mateřské školy Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace Mgr. Světlanu Bartůňkovou,

A.2 jmenuje

Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace paní Kateřinu Krásnou,

A.3 jmenuje

Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace paní Hanu Huškovou,

A.4 jmenuje

Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace paní Magdu Svobodovou,

A.5 jmenuje

Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace paní Ivanu Novotnou,

A.6 jmenuje

Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace paní Taťánu Chvalinovou.

B. schvaluje

ke dni 1. 1. 2012 plat uvedený v příloze č. 2 důvodové zprávy:

B.1 schvaluje

Mgr. Světlaně Bartůňkové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace,

B.2 schvaluje

paní Kateřině Krásné, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace,

B.3 schvaluje

paní Haně Huškové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace,

B.4 schvaluje

paní Magdě Svobodové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace,

B.5 schvaluje

paní Ivaně Novotné, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace,

B.6 schvaluje

paní Taťaně Chvalinové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

RM/217/2011

A.1 schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 6. - 13. a úpravy v rozpočtu kanceláře tajemníka, odboru humanitním, odboru ekonomiky a kanceláře starosty a rozpočtu města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1 112 147 tis. Kč 

A.2 schvaluje
úpravy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou - Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace; Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace; Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace, Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace, Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace, Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace, Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace, Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace, Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace, Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

RM/218/2011

A.1 schvaluje
zveřejnění záměru směny st.p.č. 6826 o výměře 22 m 2, včetně stavby garáže bez čp/če vše v k.ú. Jablonec n.N.
A.2 schvaluje
zveřejnění záměru směny st.p.č. 6825 o výměře 21 m 2, včetně stavby garáže bez čp/če vše v k.ú. Jablonec n.N.
A.3 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1408/4 o výměře 131 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.4 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu st.p.č. 119/2 o výměře 93 m 2v k.ú. Kokonín za účelem skladování dřeva.
A.5 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2301/3 o výměře 24 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod stánkem na prodej zmrzliny.
A.6 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 929 o výměře 16586 m 2, p.p.č. 1701/2 o výměře 800 m 2, vše v k.ú. Proseč n.N., p.p.č. 40 o výměře 6628 m 2, p.p.č. 383/5 o výměře 8548 m 2, p.p.č. 371/2 o výměře 690 m 2, p.p.č. 371/4 o výměře 3690 m 2, vše v k.ú. Kokonín za účelem provozování zemědělské výroby.
A.7 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 523 o výměře 73 m 2a části p.p.č. 522 o výměře 47m2 vše v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady.
A.8 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1410/2 o výměře 347 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.9 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 48 o výměře 12 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění stánku na prodej pečiva.
A.10 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 4498 o výměře 22 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemků pod garáží.
A.11 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1487/62 o výměře 10 m 2a p.p.č. 1487/55 o výměře 17 m 2vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem cesty v zahrádkářské kolonii.
A.12 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1487/64 o výměře 24 m 2v k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady.
A.13 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2479/2 o výměře cca 100 m 2v k.ú. Jablonec n.N. 

A.14 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 128 o výměře 340 m 2v k.ú. Lukášov
A.15 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 648 o výměře 68 m 2v k.ú. Vrkoslavice za účelem přístupu.

A.16 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 731/1 o výměře 375 m 2v k.ú. Rýnovice za účelem výstavby rodinného domu.
A.17 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1309/5 o výměře 93 m 2v k.ú. Jablonec n.N.
A.18 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 736/24 v k.ú. Kokonín.
A.19 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1036/1 a části p.p.č. 2391/9 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.20 schvaluje
zveřejnění záměru směny části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 822/5 o výměře 13 m 2, části p.p.č. 823/1, nově označené jako p.p.č. 823/7 o výměře 196 m 2, části p.p.č. 800/2 a p.p.č. 824/1, nově označené jako p.p.č. 800/12 o výměře 74 m 2, vše v k.ú. Jablonecké Paseky.
A.21 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1176/4 o výměře cca 100 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.22 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1487/65 o výměře 163 m 2v k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady.
A.23 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3418/17 v objektu Liberecká 50/3418, 52/3419 o velikosti 1+1 a celkové výměře 36,6 m 2v 7. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 366/22929 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 4541 a 4542, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou obálkovou metodou.
A.24 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu garáže bez čp/če (vpravo) na st.p.č. 1133 u objektu V Aleji 6/1322, k.ú. Jablonec nad Nisou o celkové výměře 16,5 m 2.
A.25 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1422 (Liliová 13) na st.p.č. 1245 včetně st.p.č. 1245, p.p.č. 1894/13 a p.p.č. 1894/18 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny s konečným termínem podání nabídky do 31. 1. 2012.
A.26 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1879 (Mánesova 6) na st.p.č. 1685 včetně st.p.č. 1685 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny s konečným termínem podání nabídky do 31. 1. 2012.
A.27 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1456 (Revoluční 54) na st.p.č. 1281 včetně st.p.č. 1281 a p.p.č. 338/31 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny s konečným termínem podání nabídky do 31. 1. 2012.
A.28 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 2045 (Saskova 25) na st.p.č. 1955 včetně st.p.č. 1955 a p.p.č. 1036/20 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny s konečným termínem podání nabídky do 31. 1. 2012.
A.29 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 2046 (Saskova 27) na st.p.č. 1954 včetně st.p.č. 1954 a p.p.č. 1036/19 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny s konečným termínem podání nabídky do 31. 1. 2012.
A.30 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 863 (Střelecká 12) na st.p.č. 741 včetně st.p.č. 741, p.p.č. 251/4 a p.p.č. 251/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny s konečným termínem podání nabídky do 31. 1. 2012.
A.31 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 163 (Proseč 163) na st.p.č. 287 včetně st.p.č. 287 vše v k.ú. Proseč nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny s konečným termínem podání nabídky do 31. 1. 2012.
A.32 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1473 (Pražská 98) na st.p.č. 1253/1 včetně st.p.č. 1253/1 a p.p.č. 338/36 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) s možností využití složené kupní ceny s tím, že 70% kupní ceny bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 30% kupní ceny bude proinvestováno do 2 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu. Konečný termín podání nabídky je do 31. 1. 2012.
A.33 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 37 (Rychnovská 37) včetně st.p.č. 192, p.p.č. 766/1, p.p.č. 1002 a p.p.č. 767/6 vše v k.ú. Kokonín (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) s možností využití složené kupní ceny s tím, že 50% kupní ceny bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 50% kupní ceny bude proinvestováno do 2 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu. Konečný termín podání nabídky je do 31. 1. 2012.
A.34 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1990 (Nemocniční 12) na st. p. č. 1937/1 včetně st. p. č. 1937/1 a p.p.č. 805/6 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny s konečným termínem podání nabídky do 31. 1. 2012.
A.35 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1811 (Mlýnská 4) na st.p.č. 1679 včetně st.p.č. 1679 a p.p.č. 1115/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny s konečným termínem podání nabídky do 31. 1. 2012.
A.36 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 83 na st.p.č. 1 včetně st.p.č. 1 a p.p.č. 2 vše v k.ú. Lukášov (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou bez možnosti využití složené kupní ceny s konečným termínem podání nabídky do 31. 1. 2012.
A.37 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1473 (Pražská 98) na st.p.č. 1253/1 včetně st.p.č. 1253/1 a p.p.č. 338/36 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) s možností využití složené kupní ceny s tím, že 70% kupní ceny bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 30% kupní ceny bude proinvestováno do 2 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu. Konečný termín podání nabídky je do 31. 1. 2012.
B. neschvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 440 o výměře 1257 m 2a p.p.č. 441 o výměře 2752 m 2v k.ú. Vrkoslavice za účelem stavby rodinného domu.

RM/219/2011

A. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Boženy Němcové 54, Jablonec nad Nisou, uzavřenou dne 1. 1. 2003 s Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu Jablonec nad Nisou, IČ 433543, se sídlem 466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Boženy Němcové 54, a to dohodou ke dni 31. 10. 2011.

RM/220/2011

A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části p.p.č. 1999/25 v k.ú. Jablonec n.N. (viz snímek z katastrální mapy) za účelem příjezdové komunikace se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 8, Děčín, IČ 247 29 035. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do 30.9.2012.
A.2 schvaluje
pronájem části p.p.č. 1050, geometrickým náčrtem označeno jako díl 
A.3 schvaluje
pronájem části p.p.č. 1052/1, geometrickým náčrtem oddělené o výměře 270 m 2v k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady pro manžele M***** a P***** A*****Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.4 schvaluje
pronájem st.p.č. 6360/2 o výměře 35 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem užívání pozemku pod stavbou výměníku s vlastníkem Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 69797111. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.11. 2011 do 31.10. 2016. Nájemné stanoví ve výši 700,- Kč/rok, tj. 20,- Kč/m 2. Současně bude vlastníkovi uhrazeno bezesmluvní užívání od 1.1. 2003 do 31.10.2011 ve výši 4.783,- Kč.
A.5 schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 834-2008-FaM/OMP ze dne 10. 11. 2009 uzavřenou se společností Interma, akciová společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ 631 450 57 na pronájem p.p.č. 679/1 o výměře 1698 m 2a st.p.č. 679/2 o výměře 11 m 2vše v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem zástavby Horní Proseče s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby prodeje st.p.č.679/3 o výměře 35 m 2a st.p.č.679/4 o výměře 273 m 2(obě nově oddělené geometrickým plánem z původní p.p.č.679/1 o výměře 1698 m 2) vše v k.ú. Proseč nad Nisou. Dodatkem č. 1 se ze smlouvy nájemní č. 834-2008-FaM/OMP vypouští podmínka podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do 30. 9. 2011. Ostatní náležitosti smlouvy se nemění.
A.6 schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 835-2008-FaM/OMP ze dne 10. 11. 2009 uzavřenou se společností Interma, akciová společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ 631 450 57 na pronájem p.p.č. 654, 690/3, 537/27 v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem uložení inženýrských sítí s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby prodeje st.p.č.679/3 o výměře 35 m 2a st.p.č.679/4 o výměře 273 m 2(obě nově oddělené geometrickým plánem z původní p.p.č.679/1 o výměře 1698 m 2) vše v k.ú. Proseč nad Nisou. Dodatkem č. 1 se ze smlouvy nájemní č. 835-2008-FaM/OMP vypouští podmínka podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do 30. 9. 2011. Ostatní náležitosti smlouvy se nemění.
B. neschvaluje
pronájem p.p.č. 1118 o výměře 219 m 2v k.ú. Proseč n.N. za účelem zajištění příjezdu.
C.1 ruší
usnesení č. 5/2011/A/1 ze dne 13.1.2011.
C.2 ruší
usnesení č. 157/2011/1, č. 157/2011/2 ze dne 23.6.2011.

RM/221/2011

A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 1398 v k.ú. Mšeno nad Nisou (vrchní vedení NN - přípojka Arbesova čp. 1394) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 100,- Kč/m2 + DPH.
A.2 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 130 v k.ú. Proseč nad Nisou (kabelová smyčka NN pro objekt če. 5) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.3 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 942/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (zemní kabelové vedení ke garáži na st.p.č. 5126) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 250,- Kč/m2 + DPH.
A.4 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1633/3, 1633/1, 1601, vše v k.ú. Proseč nad Nisou (kabelová smyčka NN V Pekle), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

A.5 schvaluje
v p.p.č. 503/7, 2595, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelová smyčka NN ulice Řetízková), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.5 schvaluje
ve st.p.č. 2855 v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelová smyčka NN ulice Řetízková) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 250,- Kč/m2 + DPH.
A.6 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
A.6 schvaluje
v části p.p.č. 797/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (uložení zemních kabelů NN pro připojení nových garáží v ulici Tovární) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.6 schvaluje
v p.p.č. 872/1 a části p.p.č. 797/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (uložení zemních kabelů NN pro připojení nových garáží v ulici Tovární), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 250,- Kč/m2 + DPH.
A.7 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

A.7 schvaluje
v p.p.č. 338/68, 2330/2, 2500/7, 2500/8, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka kabelového vedení VN a NN), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.7 schvaluje
v p.p.č. 338/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka kabelového vedení VN a NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 100,- Kč/m2 + DPH.
A.8 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 323 v k.ú. Rýnovice (zemní kabelové vedení NN k RD Pomněnková 320/2 - Radka Novotná) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.9 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 863/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou (kabelová smyčka NN pro p.p.č. 862/2) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 375,- Kč/m2 + DPH.
A.10 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

A.10 schvaluje
v p.p.č. 2471/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelová smyčka NN pro p.p.č. 1858/22, Lovecká ulice) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.10 schvaluje
v p.p.č. 1858/23 v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelová smyčka NN pro p.p.č. 1858/22, Lovecká ulice) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 250,- Kč/m2 + DPH.
A.11 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2045 v k.ú. Mšeno nad Nisou (kabelová smyčka NN pro p.p.č. 2334/8) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.12 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2352/19, 2301/5, 2352/21, 2308/1, 2589, 2352/15, 2352/24, 2352/17, 2352/23, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka kabelů VN a NN a trafostanice pro výstavbu firmy Crestyl) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.13 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

A.13 schvaluje
v p.p.č. 2428/4, 1468/47, 1468/39, 2427, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (podzemní vedení elektronických komunikací - ulice Jitřní), se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.13 schvaluje
v p.p.č. 1467/22, 1468/1, 1470/3, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (podzemní vedení elektronických komunikací - ulice Jitřní), se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 375,- Kč/m2 + DPH.
A.13 schvaluje
v p.p.č. 1500/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou (podzemní vedení elektronických komunikací - ulice Jitřní), se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 100,- Kč/m2 + DPH.
A.14 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

A.14 schvaluje
v p.p.č. 448/8, 518/78, 518/90, 518/125, 518/33, 518/155, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (podzemní vedení elektronických komunikací - Mšeno), se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.14 schvaluje
v p.p.č. 448/9, 518/89, 518/99, 518/144, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (podzemní vedení elektronických komunikací - Mšeno), se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 375,- Kč/m2 + DPH.
A.15 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

A.15 schvaluje
v p.p.č. 2327/6, 2500/7, 2500/8, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (podzemní vedení elektronických komunikací - ulice Masná) se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.15 schvaluje
v p.p.č. 338/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou (podzemní vedení elektronických komunikací - ulice Masná) se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 100,- Kč/m2 + DPH.
A.16 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

A.16 schvaluje
v p.p.č. 2384/12, 2304/2, 2384/4, 2557/4, 110, 2299/2, 2707, 2706, 1090/13, 1090/12, 1036/1, 1083/8, 2402/1, 1148/3, 1181/20, 2403/1, 1247/10, 2408/2, 1281/4, 1340/1, 1338/11, 2426/1, 1354/1, 1340/26, 1392/18, 1392/17, 1405/30, 2384/5, 2299/1, 1392/6, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, v p.p.č. 1712/2, 1712/6, 1712/7, 1720/12, 1712/1, 844/72, 844/50, 844/5, 844/54, 844/18, 1633/2, 849/39, 1780, vše v k.ú. Jablonecké Paseky (uložení HDPE trubek na stavbě Jablonec nad Nisou, Generála Mrázka 3652/3, 02 Mrázka) se společností T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.16 schvaluje
v p.p.č. 1032, 1027/12, 1027/3, 1036/27, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (uložení HDPE trubek na stavbě Jablonec nad Nisou, Generála Mrázka 3652/3, 02 Mrázka) se společností T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681, a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 625,- Kč/m2 + DPH.
A.16 schvaluje
v p.p.č. 1178/3, 1181/14, 1354/3, 1353/1, 1353/5, 1353/4, 1343/2, 1392/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (uložení HDPE trubek na stavbě Jablonec nad Nisou, Generála Mrázka 3652/3, 02 Mrázka) se společností T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681, a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 250,- Kč/m2 + DPH.
A.16 schvaluje
v p.p.č. 828/1, 828/2, 849/27, vše v k.ú. Jablonecké Paseky (uložení HDPE trubek na stavbě Jablonec nad Nisou, Generála Mrázka 3652/3, 02 Mrázka) se společností T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681, a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 150,- Kč/m2 + DPH.
A.17 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 209/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou (plynovodní přípojka k domu - manž. Kořínkovi) s mažely Ing. M***** K*****, *****, a JUDr. P***** K*****, *****, oba trvale bytem *****, 460 04 Jablonec nad Nisou (investor), a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.18 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2184/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou (plynovodní přípojka k domu - manž. *****) s mažely Ing. P***** H*****, *****, a Mgr. P***** H*****, *****, bytem *****, 466 02 Jablonec nad Nisou (investor), a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.19 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 445/2 v k.ú. Rýnovice (uložení jednotné kanalizace - ul. Želivského) mezi městem Jablonec nad Nisou (investor), Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 45797072 (povinná osoba), a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689/14, Teplice, IČ 49099469 (oprávněná osoba). Výše jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě ceníku povinné osoby po dokončení stavby, včetně částky za užívání dotčeného pozemku po dobu realizace stavby a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.
A.20 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 445/1 a 445/3, vše v k.ú. Rýnovice (uložení jednotné kanalizace včetně kanalizační šachty - ul. Želivského), mezi městem Jablonec nad Nisou (investor), spoluvlastníky p.p.č. 445/1 a 445/3, vše v k.ú. Rýnovice, t.j. paní V***** K***** (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝), *****, trvale bytem *****, Jablonec nad Nisou, Rýnovice, a paní M*****K***** (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝), *****, trvale bytem *****, Jablonec nad Nisou (budoucí povinné), a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689/14, Teplice, Trnovany, IČ 49099469 (budoucí oprávněný). Výše jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene je stanovena dohodou ve výši 120,- Kč včetně DPH.
A.21 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 518/1, 518/196, 518/198, 518/225, 518/89, 448/8, 448/9, 448/12, 403/403, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (rekonstrukce - energetický zdroj Mšeno) se společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., Liberecká 120, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ 61539881 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč + DPH.
A.22 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1612 v k.ú. Jablonecké Paseky (rekonstrukce - energetický zdroj Paseky Mincovna) se společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., Liberecká 120, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ 61539881 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč + DPH.
A.23 schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 657-2010/FaM/OMP ze dne 7. 9. 2010 v p.p.č. 446 v k.ú. Proseč nad Nisou a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
A.24 schvaluje

výmaz věcného břemene

A.24 schvaluje
práva chůze a jízdy ve prospěch vlastníka p.p.č. 978/1, k.ú. Jablonec nad Nisou, kterým je Ing. R***** J*****, *****, 466 01 Jablonec nad Nisou, jako oprávněného z věcného břemene, přes p.p.č. 2385/1, k.ú. Jablonec nad Nisou, ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou jako povinného z věcného břemene.
A.24 schvaluje
práva jízdy ve prospěch vlastníka če. 54, k.ú. Vrkoslavice, kterým je J*****K*****, *****, 466 06 Jablonec nad Nisou, jako oprávněného z věcného břemene, přes p.p.č. 892, k.ú. Vrkoslavice, ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou jako povinného z věcného břemene.
A.24 schvaluje
práva jízdy ve prospěch vlastníka čp. 35, k.ú. Vrkoslavice, kterým jsou manželé V***** a J***** V*****, *****, 466 01 Jablonec nad Nisou, jako oprávněného z věcného břemene, přes p.p.č. 892, k.ú. Vrkoslavice, ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou jako povinného z věcného břemene.
A.24 schvaluje
práva jízdy ve prospěch vlastníka čp. 29, k.ú. Vrkoslavice, kterým je J***** P***** a manželé J***** P***** a M***** P*****, všichni trvale bytem *****, 466 06 Jablonec nad Nisou, jako oprávněného z věcného břemene, přes p.p.č. 193, k.ú. Vrkoslavice, ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou jako povinného z věcného břemene.
A.24 schvaluje
práva chůze a jízdy ve prospěch vlastníka čp. 652, k.ú. Jablonec nad Nisou, kterým je Ing. J***** K*****, *****, 466 01 Jablonec nad Nisou, jako oprávněného z věcného břemene, přes p.p.č. 1483/1, 1483/6, 2447/1 a 2447/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou jako povinného z věcného břemene.
A.24 schvaluje
práva vodovodu pro město Jablonec nad Nisou přes p.p.č. 1147 v k.ú. Nová Ves nad Nisou, jejímž vlastníkem je Královéhradecká diecéze Církve československé husitské, Ambrožova 728, 500 02 Hradec Králové 2, IČ 62695720.
A.24 schvaluje
práva vodovodu pro město Jablonec nad Nisou přes p.p.č. 744 v k.ú. Nová Ves nad Nisou, jejímž vlastníkem je J***** M***** P*****, *****Nová Ves nad Nisou *****.
A.24 schvaluje
práva chůze a jízdy ve prospěch vlastníka p.p.č. 711/1, k.ú. Vrkoslavice, kterým je město Jablonec nad Nisou jako oprávněné z věcného břemene, přes p.p.č. 711/7 v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví L***** R*****, *****, 466 06 Jablonec nad Nisou jako povinné z věcného břemene.
B. neschvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes p.p.č. 783/10 v k.ú. Kokonín (přístup k domu čp. 4970, Dělnická ul., Kokonín).
C.1 mění
usnesení rady města č. 87/2006/A/1 a 2 ze dne 8.6.2006, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 673/10, 690/5, 692/4, 692/39 a 692/42, vše v k.ú. Proseč nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
C.2 mění
usnesení rady města č. 75/2007/A 1a a 1b ze dne 29.3.2007, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 1827/7, k.ú. Jablonec nad Nisou, a st.p.č. 970/2 bude nahrazena p.p.č. 2961, k.ú. Jablonec nad Nisou.
Ostatní podmínky dle smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zůstanou nezměněny.
C.3 mění
usnesení rady města č. 216/2010 ze dne 14.10.2010, a to tak, že smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 2471/1, 1894/25, 1894/16, 1895/6, 1792/8, 1792/3, 1790/16, 1773/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
C.4 mění
usnesení rady města č. 198/2007/6a a 6b ze dne 4.10.2007, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o čp. 1883 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky vyplývající z uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 674-2007/FaM/OMP zůstávají nezměněny.
C.5 mění
usnesení rady města č. 198/2007/A/8 ze dne 4.10.2007, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 449/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
Ostatní podmínky vyplývající z uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 707-2007/FaM/OMP zůstávají nezměněny.
D. ruší

usnesení rady města č. 270/2010/A/6 ze dne 16. 12. 2010.

RM/222/2011

A. uděluje

souhlas s přijetím účelově určených darů do svého vlastnictví pro:

A.1 uděluje

Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace v hodnotě 20 000,- Kč dle důvodové zprávy

A.2 uděluje

Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace v hodnotě 10 000,- Kč dle důvodové zprávy

RM/223/2011

A. projednala

předložený materiál Smlouva č. 10077516 o poskytnutí podpory na akci 

B. schvaluje

znění této smlouvy mezi Státním fondem životního prostředí ČR a městem Jablonec nad Nisou

C. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, podepsat výše uvedenou smlouvu dle důvodové zprávy

RM/224/2011

A. ukládá

Ing. Miloši Velemu, místostarostovi města, jednat o nových podmínkách naplňování nájemní smlouvy č. 532-98-TO-DSÚ ze dne 2. 10. 1998 s firmou euroAWK s.r.o.

RM/225/2011

A. bere na vědomí

podnět Komise dopravní č. VI/2011 týkající se konceptu územního plánu města a postupuje tento podnět k využití výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města.

RM/226/2011

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady nemocnice za I. pololetí 2011.

RM/227/2011

A. schvaluje

poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč Krajské vědecké knihovně v Liberci, p.o. s podmínkami uvedenými v přiložené Darovací smlouvě č. 678-2011-KS.

RM/228/2011

A. ruší
vzorový Jednací řád komise Rady města Jablonec nad Nisou schválený usnesením Rady města Jablonec nad Nisou číslo 4/6a/1999 ze dne 7.1.1999
B. schvaluje

předložený vzorový Jednací řád komise Rady města Jablonce nad Nisou

C. ukládá

všem komisím rady města přijmout nové jednací řády, vycházející z tohoto vzorového jednacího řádu.

RM/229/2011

A. zrušuje

část USNESENÍ RM/163/2011:

- A3. tj. text: schvaluje modifikaci zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku na poskytování datových a hlasových služeb (připravované elektronické aukce) dle důvodové zprávy
- B2 tj. text: ukládá Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi městského úřadu
zajistit modifikaci zadávacích podmínek pro elektronickou aukci - veřejná zakázka na hlasové služby pro městský úřad a další organizace zřizované či zakládané městem; Jablonec nad Nisou vč. změny smluvního vztahu s realizátorem aukce.
B. schvaluje
záměr prodloužit stávající smlouvu o poskytování veřejné služby elektronických komunikací, uzavřenou se společností GTS Czech s.r.o., (společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145533) se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ: 28492170, DIČ: CZ28492170 a to na dva roky.
C. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi městského úřadu:
1. připravit návrh dodatku smlouvy a předložit jej radě města ke schválení
2. navrhnout strategii přechodu městského úřadu na VoIP v horizontu 2 let vč. nákladů a harmonogramu

RM/230/2011

A. zrušuje

Komisi pro realizaci programu regenerace městské památkové zóny a s tímto zrušením odvolává všechny členy komise;

B. vyslovuje

poděkování všem členům komise za dosavadní vykonanou práci;

C. zřizuje

Komisi městské památkové péče ;

D. jmenuje

a) Petra Vobořila, místostarostu města, členem Komise městské památkové péče a zároveň jejím předsedou;
b) Zuzanu Radušovskou, pracovnici městského úřadu, tajemnicí Komise městské památkové péče;

E. ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města a předsedovi Komise městské památkové péče, aby po projednání s politickými kluby navrhl radě města personální obsazení této komise

RM/231/2011

A. schvaluje

s okamžitou účinností novelu Jednacího řádu Rada města Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, vydat pro potřeby členů rady města a městského úřadu aktualizované úplné znění tohoto jednacího řádu.

Vytvořeno 7.10.2011 12:15:11 - aktualizováno 4.12.2014 8:40:13 | přečteno 1956x | Petr Vitvar
load