Usnesení rady 33/2011

Usnesení z 33. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 08.08.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/177/2011

A.1 schvaluje

text zadávací dokumentace akce

A.2 schvaluje

složení komise pro otevírání a hodnocení komise včetně jejích náhradníků, kteří jsou uvedeni v důvodové zprávě

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, starostu města, podpisem zadávací dokumentace a vyhlášením veřejné soutěže

Vytvořeno 9.8.2011 13:30:16 | přečteno 1820x | Petr Vitvar
load