Usnesení rady 32/2011

Usnesení z 32. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 01.08.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/176/2011

A. schvaluje

1. Zadávací dokumentaci včetně upravené Výzvy dle požadavku Státního fondu životního prostředí na akci 

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, vyhlásit veřejnou zakázku na dodavatele stavby

Vytvořeno 2.8.2011 11:00:08 - aktualizováno 12.8.2011 10:45:12 | přečteno 1629x | Petr Vitvar
load