Usnesení rady 29/2011

Usnesení z 29. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 09.06.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/152/2011

A.1 schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. účetní závěrku  společnosti na rok 2010 dle důvodové zprávy

A.2 schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 ve výši 318 033,- Kč následujícím způsobem:
- 150 000.- Kč na dotaci stimulačního fondu
- 168 033,- Kč ponechat bez rozdělení

RM/153/2011

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 dle ust. § 66a odst.9, Obchodního zákoníku

Vytvořeno 10.6.2011 13:00:05 | přečteno 1657x | Petr Vitvar
load