Usnesení rady 27/2011

Usnesení z 27. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 26.05.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/126/2011

A. schvaluje

zapojení města Jablonec nad Nisou do projektu Technická infrastruktura obcí a regionů předkládáným Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem do výzvy OP VK, výzva č. 31, Oblast podpory 2.4 - Partnerství a sítě.

RM/127/2011

A. schvaluje

transformaci správy bytů v majetku města Jablonec n. N. dle důvodové zprávy
B. rozhodla

v působnosti valné hromady při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.
B.1 rozhodla

o ukončení
platnosti Smlouvy o výkonu funkce jednatele uzavřené dne 1.12.2008 mezi městem Jablonec nad Nisou a Městskou správou nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. k 1.6.2011
B.2 rozhodla

Ing. M***** V*****, r.č. *****, bytem *****, 466 01 Jablonec nad Nisou, člena dozorčí rady, a to na vlastní žádost k 31.5.2011
B.2 rozhodla

Mgr. J***** Č*****, r.č. *****, bytem *****, 463 31 Chrastava z funkce jednatele Městské správy nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.  k 1. 6. 2011
B.2 rozhodla

o odvolání

B.3 rozhodla

Ing. M***** V*****, r.č. *****, bytem *****, 466 01 Jablonec nad Nisou do funkce jednatele Městské správy nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o., a to od 1.6.2011
B.3 rozhodla

Ing. R***** V*****, r.č. *****, bytem 468 45 Velké Hamry *****členem dozorčí rady k 1.6.2011

B.3 rozhodla

o jmenování

C. schvaluje

ukončení Mandátní smlouvy Správa nemovitostí ve vlastnictví města č. 990-2010/OSM/TOB uzavřenou dne 31.12.2010 mezi městem Jablonec nad Nisou a Městskou správou nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. dohodou k 1.6.2011
D. schvaluje

ukončení Nájemní smlouvy č. 833-2008/FaM/OMP uzavřené dne 1.12.2008 mezi městem Jablonec nad Nisou a Městskou správou nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. dohodou k 1.6. 2011
E. schvaluje

výpůjčku movitých věcí vedených v účetní evidenci Městské správy nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. do doby vyřešení odkupu majetku zakladatelem
F. pověřuje

v působnosti valné hromady při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. Ing. Petra Beitla, starostu města, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.

RM/128/2011

A. schvaluje

udělení výjimky dle čl. 4 odst. 2 z Obecně závazné vyhlášky města Jablonec nad Nisou č. 3/2008, o ochraně nočního klidu, pro pořádání hudební produkce v restauraci Žižkův Vrch - výjimka se uděluje na dobu od 23.00 hodin dne 4. června 2011 a 18. června 2011 do 2.00 hodin následujícího dne.

Vytvořeno 30.5.2011 14:00:03 - aktualizováno 31.5.2011 8:30:05 | přečteno 1626x | Petr Vitvar
load