Usnesení rady 25/2011

Usnesení z 25. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 12.05.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/124/2011

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.

A.1 bere na vědomí

zprávu jednatele MSN, s.r.o. o plnění jmenovitých úkolů za 1.čtvrtletí 2011

A.2 bere na vědomí

průběžnou zprávu o hospodaření MSN, s.r.o. za 1. čtvrtletí 2011

A.3 bere na vědomí

výroční zprávu společnosti za rok 2010

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.

B.1 schvaluje

výplatu odměny Mgr. Janu Černému, jednateli MSN, s.r.o. za plnění jmenovitých úkolů pro 1. čtvrtletí 2011 ve výši dle důvodové zprávy

Vytvořeno 13.5.2011 15:00:08 | přečteno 1510x | Petr Vitvar
load