Usnesení rady 22/2011

Usnesení z 22. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 03.05.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/94/2011

A. ruší

usnesení RM č. 126/2009/2 ze dne 18.6.2009

(tj. ruší povinnost jednatelů s.r.o. předkládat průběžné čtvrtletní zprávy o hospodaření organizace, podložených stanoviskem dozorčí rady organizace).

A. ruší

usnesení RM č. 126/2009/2 ze dne 18.6.2009

(tj. ruší povinnost jednatelů s.r.o. předkládat průběžné čtvrtletní zprávy o hospodaření organizace, podložených stanoviskem dozorčí rady organizace).

B. ukládá

statutárním orgánům právnických osob zakládaných městem Jablonec nad Nisou předkládat Radě města Jablonec nad Nisou přehled termínů jednání orgánů těchto právnických osob za účelem návštěvy členů rady města na jednání těchto orgánů a možnosti seznámení se s výsledky hospodaření právnických osob.

B. ukládá

statutárním orgánům právnických osob zakládaných městem Jablonec nad Nisou předkládat Radě města Jablonec nad Nisou přehled termínů jednání orgánů těchto právnických osob za účelem návštěvy členů rady města na jednání těchto orgánů a možnosti seznámení se s výsledky hospodaření právnických osob.

RM/95/2011

A.1 schvaluje

text výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce a text zadávací dokumentace akce 

A.2 schvaluje

k obeslání v rámci výzvy ve zjednodušeném podlimitním řízení dodavatele uvedené v důvodové zprávě

A.3 schvaluje

složení komise pro otevírání a hodnocení komise včetně jejích náhradníků, kteří jsou uvedeni v důvodové zprávě

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, starostu města
podpisem výzvy a zadávací dokumentace

Vytvořeno 13.5.2011 15:00:08 | přečteno 1586x | Petr Vitvar
load