Usnesení rady 21/2011

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 28.04.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/91/2011

A. jmenuje

po provedeném výběrovém řízení, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. g) na návrh tajemníka městského úřadu JUDr. Marka Řeháčka s účinností k 1. červenci 2011 tyto vedoucí odborů Městského úřadu Jablonec nad Nisou
A.1 jmenuje

do funkce vedoucího Odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Jablonec nad Nisou Ing. Mgr. Ivanu Řimnáčovou
A.2 jmenuje

do funkce vedoucího Odboru územního a hospodářského rozvoje Městského úřadu Jablonec nad Nisou Ing. Tomáše Beneše
B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi městského úřadu:
1. zajistit všechny pracovněprávní úkony spojené se jmenováním nových vedoucích odborů
2. stanovit nově jmenovaným vedoucím úředníkům plat

RM/92/2011

A. schvaluje

výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, Mateřské škole Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, Mateřské škole Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, Mateřské škole Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, Mateřské škole Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě.

RM/93/2011

A. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu Optimalizace působnosti městských organizací v letech 2011 - 2014 s panem Miroslavem Kroutilem K Develop
B. pověřuje

pana Miroslava Kroutila ke vstupu a získávání informací u vybraných městských organizací
C. jmenuje

Ing. Jitku Hujerovou, pověřenou řízením oddělení rozpočtu, kontaktní osobou pro spolupráci se zhotovitelem
Vytvořeno 28.4.2011 11:15:08 - aktualizováno 28.4.2011 15:15:05 | přečteno 1744x | Petr Vitvar
load