Usnesení rady 20/2011

Usnesení z 20. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 14.04.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/90/2011

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.
- účetní závěrku za rok 2010, přílohy účetní závěrky za rok 2010, zprávu o vztazích podle §66a) odst. 9 Obchodního zákoníku za rok 2010
- návrh zúčtování hospodářského výsledku, vzniklá ztráta ve výši - 16.982,82,- Kč bude uhrazena z účtu 428 - nerozdělený zisk minulých let

B. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Vyjádření Dozorčí rady pro valnou hromadu

B.1 bere na vědomí

k účetní závěrce společnosti za rok 2010

B.2 bere na vědomí

k zúčtování hospodářského výsledku za rok 2010

Vytvořeno 15.4.2011 9:45:06 | přečteno 1540x | Petr Vitvar
load