Usnesení rady 19/2011

Usnesení ze 19. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 14.04.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/88/2011

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
- rozpočet společnosti na rok 2011, dle důvodové zprávy

RM/89/2011

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

- výroční zprávu společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. za rok 2010, včetně účetní závěrky za rok 2010, přílohy účetní závěrky za rok 2010, zprávu o vztazích podle §66a) odst. 9 Obchodního zákoníku za rok 2010

- zúčtování hospodářského výsledku ve výši -625 055,93 Kč z účtu 431 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení  na účet 429 - Neuhrazené ztráty z minulých let v souladu s Vyjádřením Dozorčí rady pro valnou hromadu

B. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.


Vyjádření Dozorčí rady pro valnou hromadu

B.1 bere na vědomí

k účetní závěrce společnosti za rok 2010

B.2 bere na vědomí

k zúčtování hospodářského výsledku za rok 2010

B.3 bere na vědomí

ke Zprávě o vztazích podle § 66a) odst. 9 Obchodního zákoníku za rok 2010

B.4 bere na vědomí

Výrok auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2010

Vytvořeno 15.4.2011 9:45:06 | přečteno 1649x | Petr Vitvar
load