Usnesení rady 18/2011

Usnesení z 18. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 14.04.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/84/2011

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o.
A.1 bere na vědomí

zprávu o plnění jmenovitých úkolů pro 1. čtvrtletí 2011

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o.

B.1 schvaluje

výplatu odměny ing. Martě Procházkové za plnění jmenovitých úkolů pro 1. čtvrtletí 2011 ve výši dle důvodové zprávy
B.2 schvaluje

jmenovité úkoly pro ing. Martu Procházkovou, jednatelku Eurocentra Jablonec nad Nisou s. r. o. na 2. čtvrtletí 2011 dle důvodové zprávy

RM/85/2011

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

A.1 bere na vědomí

výroční zprávu 2010

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

B.1 schvaluje

účetní závěrku roku 2010

B.2 schvaluje

zprávu o vztazích mezi propojenými osobami

B.3 schvaluje

rozdělení zisku společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. dle důvodové zprávy

RM/86/2011

A. schvaluje

při svém rozhodování ve věcech jediného společníka obchodní společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., IČO: 25412604, se sídlem v Jablonci nad Nisou, v Jiráskově ulici 7, kooptování Ing. Františka Peška, člena zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, do dozorčí rady společnosti po dobu od skončení funkčního období ing. Františka Peška, *****jako člena dozorčí rady společnosti do doby jmenování nového člena dozorčí rady;

RM/87/2011

A. jmenuje

při svém rozhodování ve věcech jediného společníka obchodní společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., IČO: 25412604, se sídlem v Jablonci nad Nisou, v Jiráskově ulici 7, Ing. Františka Peška, člena zastupitelstva města Jablonec nad Nisou do dozorčí rady společnosti s okamžitou účinností
B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, zajistit realizaci této personální změny v obchodním rejstříku

Vytvořeno 15.4.2011 9:45:06 - aktualizováno 11.7.2011 12:45:17 | přečteno 1698x | Petr Vitvar
load