Usnesení rady 17/2011

Usnesení ze 17. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 14.04.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/82/2011

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o.

A.1 bere na vědomí

zprávu jednatele o plnění jmenovitých úkolů za 1. čtvrtletí 2011

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o.

B.1 schvaluje

výplatu odměny Ing. Milanu Maturovi, jednateli společnosti, za plnění jmenovitých úkolů pro 1. čtvrtletí 2011 ve výši dle důvodové zprávy (důvěrné)

B.2 schvaluje

jmenovité úkoly pro Ing. Milanu Maturovi, jednateli společnosti na 2. čtvrtletí 2011 dle důvodové zprávy

RM/83/2011

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. rozpočet společnosti na rok 2011 dle důvodové zprávy

Vytvořeno 15.4.2011 9:30:04 | přečteno 1678x | Petr Vitvar
load