Usnesení rady 16/2011

Usnesení ze 16. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 14.04.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/62/2011

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města

RM/63/2011

A.1 schvaluje

návrh na uzavření nájemních smluv:
M***** M*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+3, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok; nájemné je stanoveno smluvní ve výši 4.700,- Kč/měsíc
R***** T*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+2, Liberecká 23/3507, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** H*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Lípová 9/3521, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** G*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+3, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou do 6. 8. 2011
G***** T*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** a A***** Z*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Na Kopci 9/3055, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** M***** a T***** S*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Na Úbočí 14/4326, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Bc. J***** L*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

prodloužení nájemních a ubytovacích smluv:
M***** J*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8A/4604, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Č*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
O***** F*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 148/2343, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
K***** G*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
L***** H*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11/3054, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Ch*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9/3055, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, 28. října 16/1858, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Palackého 63/4423, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** Č*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10A/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** Š*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 14/4837, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Ž***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9/3055, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** a B***** L*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** S***** a E***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Palackého 65/4424, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** Ž*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 16/4836, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
D***** M*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 2+kk, Široká 26/4797, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** S*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** J*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 20/4790, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy:
k bytové jednotce č. 66, o velikosti 1+1 v objektu Na Vršku 16/3763 v Jablonci nad Nisou (nájemce P***** D*****)

A.4 schvaluje

návrhy na uzavření ubytovacích smluv:
V***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
D***** L*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou

A.5 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:
M***** H*****, *****, bytem *****, Liberec 
(býv. nájemce E***** H*****)
b. j. č. 103, U Tenisu 4675/A, Jablonec nad Nisou
J***** Š*****, *****, trv. *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce P***** Z*****)
b. j. č. 16, Široká 16/4836, Jablonec nad Nisou
V***** H*****, *****, trv. *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce P***** V*****)
b. j. č. 12, Široká 12/4857, Jablonec nad Nisou

RM/64/2011

A.1 bere na vědomí

dopis slečny V***** M*****, *****, Jablonec nad Nisou a pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení správy bytových domů a neschvaluje slečně V***** M***** pronájem požadovaného obecního bytu.
A.2 bere na vědomí

dopis paní E***** S*****, *****, Jablonec nad Nisou a pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení správy bytových domů a schvaluje
A.2 bere na vědomí

E***** S***** slevu ve výši 10 % z předpisu čistého měsíčního nájemného za užívání obecního bytu od 1. 12. 2010 do 31. 3. 2011
A.2 bere na vědomí

záměr pronajmout jiný obecní byt paní E***** S*****

A.3 bere na vědomí

dopis manželů R***** a B***** R*****, *****, Jablonec nad Nisou a pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení správy bytových domů a schvaluje záměr pronajmout manželům R***** a B***** R***** obecní byt o velikosti 1+3 a větší s tím, že stávající byt vrátí městu
A.4 bere na vědomí

dopis paní J***** J*****, *****, Jablonec nad Nisou a pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení správy bytových domů a schvaluje návrh na uzavření nájemní smlouvy J***** J*****bytem *****, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok s tím, že nájemné bude stanoveno smluvní ve výši 4.000,- Kč a že před podpisem nájemní smlouvy předloží dohodu o tom, že bude výlučným nájemcem tohoto bytu
A.5 bere na vědomí

dopis paní M*****Š***** a p. J***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou a pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení správy bytových domů a trvá na svém usnesení č. 41/2011/3 ze dne 10. 3. 2011.
A.6 bere na vědomí

dopis paní M***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou a pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení správy bytových domů a schvaluje záměr pronajmout manželům M***** a J***** K***** obecní byt o velikosti 1+3 a větší s tím, že stávající byt vrátí v užíváníschopném stavu a vymalovaný městu.
A.7 bere na vědomí

dopis pana J***** Č*****, *****, Jablonec nad Nisou a pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek a jednatele Městské správy nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. a neschvaluje sjednání nové nájemní smlouvy pro pana Jana Čárného na nebytový prostor v budově na adrese Generála Mrázka 10 a zároveň schvaluje odpuštění smluvní pokuty a poplatku z prodlení za nikoliv řádně a včas placené nájemné za nebytový prostor v budově na adrese Generála Mrázka 10.
A.8 bere na vědomí

dopis pana L***** G*****, *****, Jablonec nad Nisou a pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení správy bytových domů a trvá na svém usnesení č. 41/2011/3 ze dne 10. 3. 2011.
A.9 bere na vědomí

dopis paní A***** P***** a pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení správy bytových domů a s tím, že oddělení správy bytových domů MěÚ bude dále paní A***** P***** nabízet byty dle schváleného usnesení č. 17/2011/5 ze dne 10. 2. 2011, tj. byty o velikosti 0+1 nebo 1+1 v objektech ***** nebo *****, Jablonec nad Nisou.
A.10 bere na vědomí

dopis pana J***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou a pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení správy bytových domů a nezařazuje žádost manželů Duchovičových do již uzavřeného výběrového řízení a doporučuje manželům Duchovičovým účastnit se dalších výběrových řízení, která budou vypsána.
A.11 bere na vědomí

dopis manželů R***** a V***** Z*****, *****, Jablonec nad Nisou a pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení správy bytových domů a schvaluje záměr pronajmout manželům R***** a V***** Z***** obecní byt o velikosti 1+3 nebo větší s tím, že stávající byt vrátí v užíváníschopném stavu a vymalovaný městu.

RM/65/2011

B.1 schvaluje

podání výpovědi z nájmu bytu č. 6, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, na adrese *****v Jablonci nad Nisou, nájemci R***** *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - R***** F***** - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.
B.2 schvaluje

podání výpovědi z nájmu bytu č. 4, o velikosti 1+2 s příslušenstvím, na adrese *****v Jablonci nad Nisou, nájemci M***** *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce -M*****S*****- je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší
B.3 schvaluje

podání výpovědi z nájmu bytu č. 3, o velikosti 1+4 s příslušenstvím, na adrese *****v Jablonci nad Nisou, nájemci A*****H*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce -A***** H***** - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.
B.4 schvaluje

podání výpovědi z nájmu bytu č. 1, o velikosti 1+2 s příslušenstvím, na adrese *****v Jablonci nad Nisou, nájemci J*****B*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - J***** B***** - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší
B.5 schvaluje

podání výpovědi z nájmu bytu č. 4, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, na adrese ***** v Jablonci nad Nisou, nájemci R***** B*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - R***** B***** - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.
B.6 schvaluje

podání výpovědi z nájmu bytu č. 37, o velikosti 1+3 s příslušenstvím, na adrese ***** v Jablonci nad Nisou, nájemci B***** K*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - B***** K***** - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.
B.7 schvaluje

podání výpovědi z nájmu bytu č. 10, o velikosti 1+2 s příslušenstvím, na adrese *****v Jablonci nad Nisou, nájemci R***** B*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - R***** B***** - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.
B.8 schvaluje

podání výpovědi z nájmu bytu č. 53, o velikosti 1+3 s příslušenstvím, na adrese ***** v Jablonci nad Nisou, nájemci M***** B*****, *****, bytem ***** Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce -M***** B***** - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

RM/66/2011

A. bere na vědomí

způsob zabezpečení dětí předškolního věku v době přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin v roce 2011 dle návrhu uvedeného v bodech A-E důvodové zprávy formou smluvního zajištění s externími subjekty

B. schvaluje

příspěvek města ve výši 100 Kč/1 dítě/1 pobytový den po splnění kritérií uvedených v bodu A důvodové zprávy

C. ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, místostarostovi
zajistit vypsání výzvy na registraci subjektů, které poskytují požadované služby na zabezpečení dětí předškolního věku a splní podmínky uvedené v bodě B důvodové zprávy

RM/67/2011

A. schvaluje

zahraniční cestu starosty města Ing. Petra Beitla ve dnech 6. - 7. května 2011  do polské Jelení Hory za účelem navštívení veletrhu cestovního ruchu TOURTEC 2011.

RM/68/2011

A. bere na vědomí

zprávy z kontrol organizací za rok 2010

A.1 bere na vědomí

MŠ Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

A.2 bere na vědomí

ZŠ Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

A.3 bere na vědomí

ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

A.4 bere na vědomí

Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o., Jiráskova 7

A.5 bere na vědomí

Plavecký bazén Jablonec nad Nisou, o.p.s., Sv. Čecha 4204

A.6 bere na vědomí

ZŠ Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

RM/69/2011

A. bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti Rady nemocnice Jablonec nad Nisou za 2. pololetí 2010.
2. Informaci o volbě předsedy Rady nemocnice Jablonec nad Nisou Ing. Petra Beitla a přechod agendy Rady nemocnice Jablonec nad Nisou do kanceláře starosty města.

RM/70/2011

A.1 schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě  včetně tabulkové části na str. 3. - 9., úpravy v rozpočtu odboru ekonomiky a odboru správy majetku a rozpočtu města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1 133 298 tis. Kč 

A.2 schvaluje

úpravy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou - Centrum sociálních služeb, p.o., Palackého 65, Jablonec nad Nisou a Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o., Dolní nám. 1, Jablonec nad Nisou

RM/71/2011

A. schvaluje

vyřazení kamerového monitorovacího systému včetně dalších komponentů z majetku města dle předložené důvodové zprávy

RM/72/2011

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 852 v k.ú. Rýnovice (plynová přípojka - ul. Zemědělská) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 a manželi P***** a Z***** S*****, trvale bytem ***** *****Jablonec nad Nisou a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH, a to v celkové výši 1.500,- Kč + 300,- Kč DPH.
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 569/15 v k.ú. Vrkoslavice (přípojka NN - ul. Blanická) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH, a to v celkové výši 500,- Kč + 100,- Kč DPH.
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
A.3 schvaluje

v p.p.č. 692/4 v k.ú. Proseč nad Nisou (kabelová smyčka NN pro garáže - ul. Široká) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH, a to v celkové výši 1.200,- Kč + 240,- Kč DPH.
A.3 schvaluje

v p.p.č. 638/8, 673/10, 692/39 a 692/42 vše v k.ú. Proseč nad Nisou (kabelová smyčka NN pro garáže - ul. Široká) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 150,- Kč/m2 + DPH, a to v celkové výši 1.050,- Kč + 210,- Kč DPH.
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

A.4 schvaluje

v p.p.č. 2526/8 v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka kabelu NN pro stavbu otočky busu MHD - ul. Nádražní) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.4 schvaluje

v p.p.č. 380/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka kabelu NN pro stavbu otočky busu MHD - ul. Nádražní) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 250,- Kč/m2 + DPH.
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2331 a 2526/8 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (rekonstrukce kabelu NN a kabelová smyčka NN - ul. Nádražní u ČD) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.6 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2065/12, 2065/42 a 2474/9 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka plynovodu v rámci rekonstrukce mostu přes Nisu v ul. Kamenná) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 500,- Kč + DPH.
A.7 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2555 v k.ú. Jablonec nad Nisou (rekonstrukce NTL plynovodní přípojky - ul. Jánská) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.8 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1008/17 v k.ú. Jablonec nad Nisou (rekonstrukce NTL domovních přípojek - ul. Na Čihadle) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.9 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

A.9 schvaluje

v p.p.č. 365 v k.ú. Rýnovice (kabelová smyčka NN - ul. U Hřiště) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.9 schvaluje

v p.p.č. 368/1 v k.ú. Rýnovice (kabelová smyčka NN - ul. U Hřiště) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 150,- Kč/m2 + DPH.
 
B. mění

a) usnesení rady města č. 124/2008/A/3a ze dne 12. 6. 2008, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 2382/3 a 2383/2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (Jablonec n.N. - unifikace na 22kV - vývod Čihadlo) a jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene se stanoví dle ceníku jednorázových úhrad + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
b) usnesení rady města č. 124/2008/A/3b ze dne 12. 6. 2008, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 942/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (Jablonec n.N. - unifikace na 22kV - vývod Čihadlo) a jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene zůstává nezměněna, tj. ve výši 10.000,- Kč + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
 

RM/73/2011

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3628 o výměře 42 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem pozemku pod stavbou garáže.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3668 o výměře 44 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem pozemku pod stavbou garáže.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3672 o výměře 44 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem pozemku pod stavbou garáže.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 304/1 o výměře 323 m2 v k.ú. Proseč n.N. za účelem zahrady.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 787/21 o celkové výměře 123 m2 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady a parkování.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1715/4 a p.p.č. 742/7 o výměře 77 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1052/1 o výměře 1536 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1027/8 o výměře 523 m2 v k.ú. Jablonec n. N. v souladu s územním plánem v kategorii

A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 4268/1 v objektu F. L. Čelakovského 3/4268 o velikosti 1+3 a celkové výměře 74,5 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 432/2757 na společných částech domu a stavební parcele č. 1108/19, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou.
A.10 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru (prodejny) o celkové výměře 68,6 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu Lidická 9/1534 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

RM/74/2011

A.1 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 266-2007-FaM/OMP ze dne 29.6.2007, která je uzavřena společností ARNICA spol. s.r.o., se sídlem Revoluční 592/6, Jablonec n.N., IČ: 432 249 54, dohodou ke dni 30.4.2011.
A.2 schvaluje

pronájem p.p.č. 698/1 o výměře 7273 m2, p.p.č. 788 o výměře 11 426 m2, p.p.č. 1121/1 o výměře 7 851 m2, p.p.č. 1312/1 o výměře 24 220 m2, část p.p.č. 1151 o výměře 20 891 m2 vše v k.ú. Proseč n.N., p.p.č. 440 o výměře 1 257 m2, p.p.č. 441 o výměře 2 752 m2 vše v k.ú. Vrkoslavice, p.p.č. 694/1 o výměře 3 354 m2, p.p.č. 697/1 o výměře 1 391 m2, p.p.č. 747/1 o výměře 1 826 m2, část p.p.č. 402/1 o výměře 13 920 m2, část p.p.č. 409/1 o výměře 8999 m2 vše v k.ú. Kokonín za účelem sekání trávy pro pana Lubomíra Bergmanna, s místem podnikání Lučany nad Nisou 67, IČ 865 529 53. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, s účinností od 1.5. 2011. Nájemné ve výši 1,- Kč/rok.

B.1 neschvaluje

snížení nájemného a trvá na nájemném ve výši 10,- Kč/m2/rok, tj. 11.170,- Kč/rok, podle uzavřené nájemní smlouvy ze dne 26.5.1994 se společností XYL ART spol. s.r.o., se sídlem Novoveská 32, Jablonec n.N., na pronájem p.p.č. 1699/1 o výměře 1070 m2, 1699/8 o výměře 21 m2, p.p.č. 1699/9 o výměře 21 m2, vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zázemí pro firmu - skladování dřeva.
B.2 neschvaluje

pronájem části p.p.č 403/400 o výměře 14 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem užívání pozemku pod stánkem.

RM/75/2011

A. uděluje

souhlas s přijetím věcných darů do svého vlastnictví pro: 

A.1 uděluje

Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. v hodnotě 1 000,-- Kč, dle důvodové zprávy

A.2 uděluje

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. v hodnotě 18 000,- Kč, dle důvodové zprávy

B. pověřuje

podpisem těchto darovacích smluv
- ředitele příslušných příspěvkových organizací

RM/76/2011

A. schvaluje

Směrnici Rady města Jablonec nad Nisou č. 1/2011 k veřejným zakázkám malého rozsahu

RM/77/2011

A. odvolává

členku řídící skupiny komunitního plánování Mgr. Lucii Stanickou,
manažerku pracovní skupiny pro rodinu, děti a mládež a současně členku řídící skupiny komunitního plánování Mgr. Markétu Puzrlovou 

B. jmenuje

členy řídící skupiny komunitního plánování paní Naděždu Jozífkovou, paní Věru Jaklovou a Mgr. Simonu Huškovou,
manažera pracovní skupiny pro rodinu, děti a mládež a současně člena řídící skupiny komunitního plánování Bc. Janu Hamplovou

RM/78/2011

A. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu s obcí Dalešice pro výkon přenesené působnosti ve věci správních řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle návrhu smlouvy uvedené v příloze této zprávy.

RM/79/2011

A. schvaluje

pronájem splaškové kanalizace v ulici Želivského v Jablonci nad Nisou (843,18 m).

Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice za účelem řádného provozování uvedených vodohospodářských děl. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou, do doby převodu děl do majetku SVS. Za pronájem každého vodohospodářského díla se stanoví symbolické nájemné ve výši 1,- Kč/rok.

RM/80/2011

A. schvaluje

ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru (prodejna galanterie a střihů s doplňkovým prodejem) v objektu Lidická 9/1534 v Jablonci nad Nisou, uzavřenou dne 1. 7. 1997 s paní Janou Sůvovou, IČ 49075381, s místem podnikání Stavbařů 13, Jablonec nad Nisou, a to dohodou ke dni 30. 4. 2011.

RM/81/2011

A.1 schvaluje

text výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce a text zadávací dokumentace akce "Rekonstrukce sportovních a dětských hřišť Nová Pasířská"
A.2 schvaluje

k obeslání v rámci výzvy ve zjednodušeném podlimitním řízení dodavatele uvedené v důvodové zprávě
A.3 schvaluje

složení komise pro otevírání a hodnocení komise včetně jejích náhradníků, kteří jsou uvedeni v důvodové zprávě
B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, starostu města,
podpisem výzvy a zadávací dokumentace

Vytvořeno 15.4.2011 9:00:13 - aktualizováno 28.4.2011 11:15:07 | přečteno 1844x | Petr Vitvar
load