Usnesení rady 15/2011

Usnesení ze 15. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 01.04.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/61/2011

A. jmenuje

po provedeném výběrovém řízení, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. g) na návrh tajemníka městského úřadu JUDr. Marka Řeháčka s účinností k 1. dubnu 2011 tyto vedoucí odborů Městského úřadu Jablonec nad Nisou
A.1 jmenuje

do funkce vedoucího Správního odboru Městského úřadu Jablonec nad Nisou JUDr. Petra Karlovského
A.2 jmenuje

do funkce vedoucího Odboru humanitního Městského úřadu Jablonec nad Nisou Mgr. Miroslavu Rýžakovou
A.3 jmenuje

do funkce vedoucího Odboru ekonomiky Městského úřadu Jablonec nad Nisou Ing. Renatu Vítovou
A.4 jmenuje

do funkce vedoucího Odboru správy majetku Městského úřadu Jablonec nad Nisou Ing. Jaromíru Čechovou
B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi městského úřadu:

B.1 ukládá

zajistit všechny pracovněprávní úkony spojené se jmenováním nových vedoucích odborů
B.2 ukládá

stanovit nově jmenovaným vedoucím úředníkům plat

Vytvořeno 1.4.2011 10:30:09 - aktualizováno 6.4.2011 12:45:11 | přečteno 1842x | Petr Vitvar
load