Usnesení rady 14/2011

Usnesení ze 14. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 24.03.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/57/2011

A.1 schvaluje

Organizační řád Městského úřadu Jablonec nad Nisou vč. přílohy č. 1 určující funkční příslušnost jednotlivých odborů, přílohy č. 2 organizační struktura a příloha č. 3 seznam městem Jablonec nad Nisou založených a zřízených organizací
A.2 schvaluje

Podpisový řád upravující podepisování za město Jablonec nad Nisou a podepisování v rámci Městského úřadu Jablonec nad Nisou

RM/58/2011

A. schvaluje

zahraniční cestu člena rady města pana Petra Loudy ve dnech 14. - 16. dubna 2011 do partnerského města Kaufbeuren za účelem navštívení vernisáže výstavy Jablonecká secese a další projekty dr. Dietera Kleina

RM/59/2011

A. bere na vědomí

dopis paní D*****K*****, *****, Jablonec nad Nisou a vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů a uděluje slečně S*****P*****výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou.

RM/60/2011

A. schvaluje

realizaci projektu Optimalizace působnosti městských organizací v letech 2011 - 2014 ve specifikaci dle důvodové zprávy, upravené při jednání rady města

B. ukládá

Ing. Renatě Vítové, vedoucí odboru financí a majetku,
zajistit dodavatele realizace projektu a předložit podrobný časový harmonogram průběhu celé akce.

Vytvořeno 25.3.2011 12:30:13 - aktualizováno 4.5.2011 9:00:03 | přečteno 1824x | Petr Vitvar
load