Usnesení rady 13/2011

Usnesení z 13. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 10.03.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/40/2011

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města

RM/41/2011

A.1 schvaluje

návrh na uzavření nájemních smluv:
M***** V*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Řetízková 11/3054, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou do 19. 11. 2011
M***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+2, Palackého 40/3766, Jablonec nad Nisou
na dobu neurčitou
B***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Lípová 9/3521, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** Č*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** V*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
N***** S*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Na Kopci 9/3055, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou a O***** R*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+2, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** a L***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+3, Dlouhá 25A/1376, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
N***** B*****, trv. ***** Most 
1+1, Řetízková 9/3053, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

prodloužení nájemních a ubytovacích smluv:
MUDr. A***** V*****, *****, Karlovy Vary
byt 1+1, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
L***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Palackého 42/3767, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** G*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** a J***** M*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** P*****, trv. *****, Smržovka
byt 0+1, Lípová 9/3521, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** a A***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Podhorská 18/2127, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** R*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Podhorská 49/946, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** R*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
L***** S*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 2+kk, Široká 24/4798, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Š*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** L*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Na Úbočí 14/4326, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
B***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** V*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
D***** S*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** T*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** a V***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54/4403, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** Ch*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31/2683, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** a E***** Š*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

ukončení nájemních a ubytovacích smluv:
k ubytovací jednotce č. 5, o velikosti 1+1 v objektu Liberecká 146/2342 v Jablonci nad Nisou (ubytovaný J***** B*****)
k bytové jednotce č. 8, o velikosti 1+1 v objektu Prosečská 176 v Jablonci nad Nisou (nájemci R***** a M***** B*****)
k bytové jednotce č. 55, o velikosti 1+1 v objektu Na Vršku 16/3763 v Jablonci nad Nisou (nájemce E***** N*****)
k bytové jednotce č. 1, o velikosti 1+2 v objektu Rychnovská 37 v Jablonci nad Nisou (nájemce L*****G*****)

A.4 schvaluje

návrh na uzavření ubytovací smlouvy:
M***** Č*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou

A.5 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:
J***** H*****, *****, trv. *****, Jablonec nad Nisou 
(býv. nájemce P***** N*****)
b. j. č. 10, Široká 26/4797, Jablonec nad Nisou

A.6 schvaluje

návrh postupu u prodlužování nájemních a ubytovacích smluv u bytových a ubytovacích jednotek v případě zjištění nesplacených závazků vůči městu dle varianty B důvodové zprávy

A.7 schvaluje

M***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou slevu ve výši 10 % z předpisu čistého měsíčního nájemného za užívání bytu od 1. 10. 2010 do 30. 4. 2011.

A.8 schvaluje

změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:
I*****K*****, *****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce J***** J*****)
b. j. č. 24, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

B. mění

část svého usnesení č. 16/2/2011 ze dne 10. 2. 2011, a to tak, že usnesení týkající se J***** Š*****, L***** K*****, M***** N***** a V***** U***** nově zní takto:
schvaluje prodloužení nájemních a ubytovacích smluv:
J***** Š*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
L***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 35/2683, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** N*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
V***** U*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

RM/42/2011

A. schvaluje

upravené znění Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou s účinností od 1. 4. 2011 dle důvodové zprávy.

RM/43/2011

A.1 bere na vědomí

dopis paní H***** H*****, *****, Jablonec nad Nisou a vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů  a schvaluje záměr pronajmout paní H***** H***** jiný obecní byt o velikosti 1+1.

A.2 bere na vědomí

dopis pana J*****V*****Il*****M*****, *****, Jablonec nad Nisou, vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů a vedoucího právního oddělení a trvá na svém usnesení č. 16/2011/3 ze dne 10. 2. 2011.

A.3 bere na vědomí

dopis paní A*****Z*****, *****, Jablonec nad Nisou a vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů a  neuděluje paní A*****Z*****výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou a  doporučuje paní A*****Z***** obrátit se s požadavkem na pronájem bytu na ostatní vlastníky bytů jako jsou např. bytová družstva, soukromí vlastníci, atd.

A.4 bere na vědomí

dopis paní J*****Z*****, *****, Jablonec nad Nisou a vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů  a  uděluje paní J*****Z*****výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou

A.5 bere na vědomí

dopis paní I*****F*****, *****, Jablonec nad Nisou a vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů a uděluje paní I*****F*****výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou

A.6 bere na vědomí

dopis paní M*****D*****, *****, Jablonec nad Nisou a vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů a uděluje paní M*****D*****výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou

A.7 bere na vědomí

dopis paní G***** T*****, *****, Jablonec nad Nisou a vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů a schvaluje záměr pronajmout paní G***** T***** obecní byt o velikosti 1+1 v objektech*****, Jbc s tím, že byt stávající vrátí městu a nová nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení

RM/44/2011

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu přístupu a příjezdu přes část st.p.č. 2129/1 v k. ú. Jablonec nad Nisou pro každého vlastníka objektu garáže bez čp/če na st.p.č. 2129/3 a st.p.č. 2129/3 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou a jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dohodou, ve výši 10.000,- Kč + DPH.
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 248/5 v k.ú. Vrkoslavice (kabelová smyčka NN - ul. Kavanova) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 150,- Kč/m2 + DPH s tím, že věcné břemeno bude zaměřeno včetně ochranného pásma.
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 561/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou (zemní vedení NN - ul. Skřivánčí) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 250,- Kč/m2 + DPH s tím, že věcné břemeno bude zaměřeno včetně ochranného pásma.
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 903/1 v k.ú. Rýnovice (kabelová smyčka NN - ul. Stará Osada) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1805/14 v k.ú. Jablonec nad Nisou (zemní vedení NN - ul. U Zastávky) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.6 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2500/8 v k.ú. Jablonec nad Nisou (STL plynovod pro Obchodní centrum Turnovská) se společností QINN INVEST s.r.o., se sídlem Mánesova 4757, 430 01 Chomutov, IČ 602 81 359 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
 
B. mění

usnesení rady města č. 4/2011/A/5 ze dne 13. 1. 2011, a to tak, že rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2327/5, 2328/7, 2500/7 a 2500/8 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (veřejné osvětlení pro Obchodní centrum Turnovská) se společností QINN INVEST s.r.o., se sídlem Mánesova 4757, 430 01 Chomutov, IČ 602 81 359 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
 
C. ruší

usnesení rady města č. 15/2009/1 ze dne 22. 1. 2009 a usnesení rady města č. 51/2009/B/2 ze dne 12. 3. 2009.

RM/45/2011

A.1 schvaluje

rozpočty příspěvkových organizací na rok 2011 za organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o., a školy a školská zařízení zřízená městem Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy

A.2 schvaluje

návrh závazných ukazatelů příspěvkových organizací pro rok 2011

RM/46/2011

A. uděluje

souhlas s přijetím nadačního příspěvku od nadace ČEZ pro: 
Centrum sociálních služeb v Jablonci nad Nisou, p.o. ve výši 50 000,-- Kč, dle důvodové zprávy

B. pověřuje

podpisem těchto smluv o poskytnutí nadačního příspěvku
- ředitele Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

RM/47/2011

A.1 schvaluje

výjimku z Metodiky postupu při vymáhání dluhů, odstavec III, písm. A (Stanovení výše kauce a výpovědní doby pro nájmy nebytových prostor), na základě které nebude panem Danielem Kamišem, IČ 42461979, s místem podnikání Nová Pasířská 4054/27, 46601 Jablonec nad Nisou složena kauce ve výši trojnásobku výše měsíčního nájemného za nájem nebytového prostoru - prodejny v objektu č.p. 378 (Podhorská 16a) v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.1 schvaluje

k nebytovému prostoru (prodejna) v objektu Podhorská 16a
A.1 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor - prodejnu o celkové výměře 168 m2 v  objektu č.p. 378 (Podhorská 16a) v k.ú. Jablonec nad Nisou s panem Danielem Kamišem, IČ 42461979, s místem podnikání Nová Pasířská 4054/27, 46601 Jablonec nad Nisou za účelem prodejny tapet a bytových doplňků s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 15.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 3. 2011.
A.2 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 28/PŘ/2007 na pronájem nebytového prostoru - kadeřnictví v objektu sauny (budova bez čp/če na st.p.č. 1605) k.ú. Mšeno nad Nisou o celkové výměře 87 m2 uzavřené dne 1.1. 2007 s paní Lucií Doubravskou, IČ 72750227 s místem podnikání I. Olbrachta 4211/22, Jablonec nad Nisou, a to dohodou ke dni 28. 2. 2011.
A.3 schvaluje

uzavření dohody o narovnání mezi městem Jablonec nad Nisou a panem Jiřím Zavadilem, IČ 120 47 759, místo podnikání Dlouhá 94, Jablonec nad Nisou bez finančního vyrovnání.
A.4 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor - garáž v přízemí objektu Lidická 14/1904 v k.ú. Jablonec nad Nisou o celkové výměře 15 m2 s manžely PhDr. L***** a Ing. J***** D*****, oba bytem *****, Jablonec nad Nisou za účelem garážování osobního automobilu s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 600,- Kč měsíčně +DPH v zákonem stanovené výši. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 4. 2011.

RM/48/2011

A.1 schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 357-2008-FaM/OMP uzavřené dne 30.5.2008 a to tak, že schvaluje posunutí termínu podání žádosti o kolaudační souhlas nejpozději do 30.6.2012. V ostatních bodech se smlouva nemění.
A.2 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 689-2005-FaM/OMP ze dne 9.12.2005 na pronájem části p.p.č. 1582/2 o výměře 15 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem umístění stánku na prodej občerstvení, která je uzavřena s J*****M*****, ***** Liberec, IČ 183 303 63, dohodou ke dni 31.3.2011.
A.3 schvaluje

pronájem části p.p.č. 1582/2 o výměře 15 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem umístění stánku na prodej občerstvení pro společnost BARMAK s.r.o., Na Žižkově 72/637, Liberec, IČ 272 93 301. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, a to s účinností od 1.4. 2011. Nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2, tj. 22.500,- Kč/rok.
A.4 schvaluje

změnu usnesení č. 268/2010/A/2 ze dne 16.12. 2010 a to tak, že se doplňuje o dočasný zábor nad jeden rok, část p.p.č. 161/1 v k.ú. Lukášov o výměře 116 m2.

RM/49/2011

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 68,31 m2, ve 2. nadzemním podlaží objektu Dlouhá 25a/1376 v k. ú. Jablonec nad Nisou.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 2112 (Lipanská 10) na st.p.č. 2069 včetně části st.p.č. 2069 a p.p.č. 42/2 o výměře 8 m2, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství).
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje a směny p.p.č. 163/2 o výměře 108 m2 v k.ú. Vrkoslavice.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru směny části p.p.č. 985/4 v k.ú. Jablonec n.N.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3637 o výměře 34 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod stavbou garáže.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 226/2 o výměře 96 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

RM/50/2011

A. doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou schválit přílohu č.4 Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města

RM/51/2011

A. schvaluje

vyřazení movitého majetku za  rok 2010 dle předložené důvodové zprávy

RM/52/2011

A. rozhodla

ve věcech města Jablonec nad Nisou jako jediného společníka obchodní společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1/4586, PSČ 46601 o změně čl. II a čl. X zakladatelské listiny společnosti dle důvodové zprávy.

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, starostu města, podpisem notářských zápisů osvědčujících provedené změny.

RM/53/2011

A.1 schvaluje

Závěrečnou zprávu likvidátora o likvidaci společnosti JAVOZ, státní podnik "v likvidaci", IČ 00079251, se sídlem Jablonec nad Nisou, třída Budovatelů 7, doplněnou dle požadavků Ministerstva Financí ČR

A.2 schvaluje

Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky JAVOZ, státní podnik "v likvidaci" sestavené ke dni 26. 10. 2005

B. potvrzuje

správnost údajů a výši likvidačního zůstatku

RM/54/2011

A. souhlasí

s úpravu vnitřního platového předpisu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. dle předložené důvodové zprávy a v souladu s § 305 Zákoníku práce.

RM/55/2011

A. projednala

předložený materiál Smlouva č. 10068623 o poskytnutí podpory na akci "Zateplení MŠ V. Nezvala v Jablonci nad Nisou" ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

B. schvaluje

znění této smlouvy mezi Státním fondem životního prostředí ČR a městem Jablonec nad Nisou

C. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, podepsat výše uvedenou smlouvu dle důvodové zprávy

RM/56/2011

A. jmenuje

ředitelkou příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., IČ 432 56 503 se sídlem Palackého 4424, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, PSČ 466 04 paní Naděždu Jozífkovou k datu 21.3.2011

B. stanovuje

Naděždě Jozífkové, ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., plat ve výši dle důvodové zprávy

Vytvořeno 11.3.2011 10:15:16 - aktualizováno 16.3.2011 9:45:07 | přečteno 2084x | Petr Vitvar
load