Usnesení rady 12/2011

Usnesení z 12. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 07.03.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/39/2011

A. schvaluje

podmínky pro uchazeče ve výběrových řízeních na funkce vedoucích odborů Městského úřadu Jablonec nad Nisou
B. ukládá

Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MěÚ

B.1 ukládá

zveřejnit informace o výběrových řízeních

B.2 ukládá

ustanovit výběrové komise dle pravidel v důvodové zprávě

B.3 ukládá

předložit radě města návrhy na jmenování jednotlivých vedoucích odborů

Vytvořeno 7.3.2011 15:00:21 - aktualizováno 28.4.2011 15:00:08 | přečteno 1755x | Petr Vitvar
load