Usnesení rady 10/2011

Usnesení z 10. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 10.02.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/36/2011

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

A.1 bere na vědomí

zprávu jednatelky EUC, s.r.o. o plnění jmenovitých úkolů za 4. čtvrtletí 2010

A.2 bere na vědomí

průběžnou zprávu o hospodaření EUC, s.r.o. za 4. čtvrtletí 2010

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

B.1 schvaluje

výplatu odměny Ing. Martě Procházkové, jednatelce EUC, s.r.o., za plnění jmenovitých úkolů pro 4. čtvrtletí 2010 ve výši dle důvodové zprávy 

B.2 schvaluje

jmenovité úkoly Ing. Martě Procházkové, jednatelce EUC, s.r.o., na 1. čtvrtletí 2011 dle důvodové zprávy

Vytvořeno 17.2.2011 9:45:09 | přečteno 1685x | Petr Vitvar
load