Usnesení rady 09/2011

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 10.02.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/35/2011

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.

A.1 bere na vědomí

zprávu jednatele MSN, s.r.o. o plnění jmenovitých úkolů za 4.čtvrtletí 2010

A.2 bere na vědomí

průběžnou zprávu o hospodaření MSN, s.r.o. za 4. čtvrtletí 2010

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.

B.1 schvaluje

výplatu odměny Mgr. Janu Černému, jednateli MSN, s.r.o. za plnění jmenovitých úkolů pro 4. čtvrtletí 2010 ve výši dle důvodové zprávy

B.2 schvaluje

jmenovité úkoly Mgr. Janu Černému, jednateli MSN, s.r.o. pro 1. čtvrtletí roku 2011 dle důvodové zprávy

Vytvořeno 17.2.2011 9:45:10 | přečteno 1715x | Petr Vitvar
load