Usnesení rady 08/2011

Usnesení z 8. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 10.02.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/34/2011

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o.

A.1 bere na vědomí

zprávu jednatele o plnění jmenovitých úkolů za 4. čtvrtletí 2010

A.2 bere na vědomí

průběžnou zprávu o hospodaření společnosti za 4. čtvrtletí 2010

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o.

B.1 schvaluje

výplatu odměny Ing. Milanu Maturovi, jednateli společnoti, za plnění jmenovitých úkolů pro 4. čtvrtletí 2010 ve výši dle důvodové zprávy

B.2 schvaluje

jmenovité úkoly Ing. Milanu Maturovi, jednateli společnoti, pro 1. čtvrtletí 2011 dle důvodové zprávy

Vytvořeno 17.2.2011 9:45:10 | přečteno 1585x | Petr Vitvar
load