Usnesení rady 07/2011

Usnesení ze 7. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 10.02.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/33/2011

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. zprávu jednatele TSJ, s.r.o. o plnění jmenovitých úkolů za druhé pololetí 2010

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

B.1 schvaluje

výplatu odměny pro Milana Nožičku, jednatele TSJ, s.r.o. za plnění  jmenovitých úkolů za druhé pololetí 2010 ve výši dle důvodové zprávy. Návrh vyplacení odměny za druhé pololetí 2010 je přílohou č. 1 důvodové zpravy.

B.2 schvaluje

Milanovi Nožičkovi, jednateli TSJ, s.r.o. jmenovité úkoly pro prvé pololetí roku 2011 dle důvodové zprávy.

Vytvořeno 17.2.2011 9:45:10 | přečteno 1682x | Petr Vitvar
load