Usnesení rady 05/2011

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 13.01.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/14/2011

A. rozhodla

ve věcech města Jablonec nad Nisou jako jediného společníka obchodní společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1/4586, PSČ 46601 o odvolání uvedených členů dozorčí rady společnosti s účinností k 13. 1. 2011:

A.1 rozhodla

František Špoták, r.č. *****, bytem Jablonec nad Nisou, Podhorská *****, PSČ 466 01

A.2 rozhodla

Petr Vobořil, r.č. *****, bytem Jablonec nad Nisou, Podhorská *****, PSČ 466 01

B. rozhodla

ve věcech města Jablonec nad Nisou jako jediného společníka obchodní společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1/4586, PSČ 46601 o jmenování uvedených osob členy dozorčí rady společnosti s účinností k 14. 1. 2011:

B.1 rozhodla

Mgr. Petr Tulpa, r.č. *****, bytem Nová Pasířská *****, 46601 Jablonec nad Nisou

B.2 rozhodla

Ing. Petr Beitl, r.č. *****, bytem U Rybníka *****, 46601 Jablonec nad Nisou

C. pověřuje

Ing. Petra Beitla, starostu města, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného společníka společnosti a vyrozuměním dotčených osob o provedených změnách

D. schvaluje

výši mzdy jednatele SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. od 1.1.2011 dle přílohy č. 1 tabulky č. 2 materiálu Úprava mezd/platů jednatelů/ředitelů od 1.1.2011

Vytvořeno 19.1.2011 13:30:08 - aktualizováno 2.2.2011 16:31:22 | přečteno 1789x | Petr Vitvar
load