Usnesení rady 03/2011

Usnesení z 3. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 13.01.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/12/2011

A. rozhodla

ve věcech města Jablonec nad Nisou jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o, IČ 25475509, se sídlem Jablonec nad Nisou, Souběžná 7, PSČ 46601:

A.1 rozhodla

o odvolání Ing. Otakara Kypty, r.č. *****bytem Jablonec nad Nisou, Lučanská *****, PSČ 466 02 z funkce jednatele společnosti ke dni 13. 1. 2011

A.2 rozhodla

o jmenování Borise Pospíšila, r.č. ***** , bytem Dvorská *****, 46601 Jablonec nad Nisou jednatelem společnosti s účinností ke dni 14. 1. 2011

B. rozhodla

ve věcech města Jablonec nad Nisou jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o, IČ 25475509, se sídlem Jablonec nad Nisou, Souběžná 7, PSČ 46601 o odvolání uvedených členů dozorčí rady společnosti s účinností k 13. 1. 2011:

B.1 rozhodla

František Švácha, r.č. *****, bytem Jablonec nad Nisou, Josefa Hory *****, PSČ 466 04

B.2 rozhodla

Petr Böhm, r.č. *****, bytem Jablonec nad Nisou, Jindřichovská *****, PSČ 466 02

C. rozhodla

ve věcech města Jablonec nad Nisou jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o, IČ 25475509, se sídlem Jablonec nad Nisou, Souběžná 7, PSČ 46601 o jmenování uvedených osob členy dozorčí rady společnosti s účinností k 14. 1. 2011:

C.1 rozhodla

Mgr. Petr Karásek, r.č.*****bytem: Pod Lesem *****, 46602 Jablonec nad Nisou  

C.2 rozhodla

Ing. Miloš Vele, r.č. *****, bytem Revoluční *****, 46601 Jablonec nad Nisou

D. pověřuje

Ing. Petra Beitla, starostu města, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného společníka společnosti a vyrozuměním dotčených osob o provedených změnách

Vytvořeno 19.1.2011 13:30:08 - aktualizováno 2.2.2011 16:31:22 | přečteno 1786x | Petr Vitvar
load