Usnesení rady 02/2011

Usnesení z 2. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 13.01.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/11/2011

A. rozhodla

ve věcech města Jablonec nad Nisou jako jediného společníka obchodní společnosti Městská správa nemovitosti Jablonec nad Nisou, s.r.o. , IČ 28667620, se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, PSČ 46751 o odvolání uvedeného člena dozorčí rady společnosti s účinností k 13. 1. 2011:
JUDr.Ing. Lukáš Pleticha, r.č. *****, bytem Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 01
 

B. rozhodla

ve věcech města Jablonec nad Nisou jako jediného společníka obchodní společnosti Městská správa nemovitosti Jablonec nad Nisou, s.r.o. , IČ 28667620, se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, PSČ 46751 o jmenování uvedené osoby členem dozorčí rady společnosti s účinností k 14. 1. 2011:
Ing. Miloš Vele, *****, bytem *****, 46601 Jablonec nad Nisou

C. pověřuje

Ing. Petra Beitla, starostu města, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného společníka společnosti a vyrozuměním dotčených osob o provedených změnách

D. schvaluje

výši mzdy jednatele Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. od 1.1.2011 dle přílohy č. 1 tabulky č. 2 materiálu Úprava mezd/platů jednatelů/ředitelů od 1.1.2011

E. ukládá

Mgr. Janu Černému, jednateli MSN Jablonec, s.r.o. zpracovat v návaznosti na změnu obejmu finančních prostředků určených na mzdy upravený návrh rozpočtu společnosti pro rok 2011 a dále upravený návrh mandátní smlouvy s přepočítanou jednotkovou cenou za správu.

Vytvořeno 19.1.2011 13:30:08 - aktualizováno 4.2.2011 10:15:09 | přečteno 1888x | Petr Vitvar
load