Usnesení rady 29/2010

Usnesení z 29. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 11.11.2010. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/245/2010

B.1 schvaluje

obřadníky pro zabezpečení svatebních a jiných obřadů s právem užívat závěsného odznaku se státním znakem České republiky:
Mgr. Petr Tulpa
Petr Vobořil
RNDr. Jiří Čeřovský
Mgr. Soňa Paukrtová
MUDr. Marek Řehoř
Bc. Jana Hamplová
Mgr. Pavel Žur
JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
Ing. Jaroslav Kraus

B.2 schvaluje

obřadníky pro zabezpečení obřadů SPOZ a jiných obřadů (vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení apod.) s právem užívat závěsného odznaku se státním znakem České republiky:
Božena Caklová
MUDr. Alexandra Jörgová
PhDr. Jaroslava Fojtíková
Bc. Jana Hamplová
Ing. Marta Procházková
Václav Vostřák
tajemník úřadu (složení státoobčanského slibu)

B.3 schvaluje

a) obřadním dnem pro konání svatebních obřadů sobotu dle vypracovaného plánu svatebních obřadů
b) místností pro konání svatebních obřadů - obřadní síň v budově radnice
c) dobu pro konání svatebních obřadů - 10,00 - 14,00 hodin
d) poplatek za služby 300,- Kč, který je stanoven za varhanní hudbu, výzdobu obřadní síně, zajištění fotografa,dopravu oddávajícího a matrikářky v případě svatebního obřadu mimo obřadní síň

RM/246/2010

A. schvaluje

termíny jednání rady města pro zbytek roku 2010 a to 18. 11. a 16. 12. 2010

Vytvořeno 18.11.2010 17:45:35 - aktualizováno 2.2.2011 16:31:22 | přečteno 1630x | Petr Vitvar
load