Usnesení rady 28/2010

Usnesení z 28. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 04.11.2010. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/244/2010

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. výsledky hospodaření společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. za 1. - 3. čtvrtletí  2010 dle předložených výkazů a důvodové zprávy

Vytvořeno 18.11.2010 17:45:35 - aktualizováno 2.2.2011 16:31:22 | přečteno 1663x | Petr Vitvar
load