Usnesení rady 27/2010

Usnesení z 27. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 04.11.2010. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/241/2010

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. plnění úkolů za 3. čtvrtletí 2010 dle důvodové zprávy

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o.

B.1 schvaluje

výplatu odměny ing. Milanu Maturovi za plnění jmenovitých úkolů pro 3. čtvrtletí 2010 ve výši dle důvodové zprávy

B.2 schvaluje

jmenovité úkoly ing. Milanu Maturovi na 4. čtvrtletí 2010 dle důvodové zprávy

RM/242/2010

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. plnění rozpočtu za III.čtvrtletí 2010 dle důvodové zprávy

RM/243/2010

B. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. případnou výpověď smlouvy o zajištění úklidových prací uzavřenou s Ing. Mojmírem Blešou, IČ 637 63 699

Vytvořeno 18.11.2010 17:45:35 - aktualizováno 2.2.2011 16:31:22 | přečteno 1649x | Petr Vitvar
load