Usnesení rady 25/2010

Usnesení z 25. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 04.11.2010. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/230/2010

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města

RM/231/2010

A.1 bere na vědomí

Dopis paní A***** J*****, ***** Jablonec nad Nisou a schvaluje
paní A***** J***** návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 3, o velikosti 1+2 v objektu *****, Jablonec nad Nisou s tím, že případné veškeré úpravy tohoto bytu vč. revizí si provede na vlastní náklady a stávající byt vrátí městu.

A.2 bere na vědomí

Dopis paní Z***** H*****, Liberecká ***** Jablonec nad Nisou a schvaluje
záměr pronajmout Z***** H*****, trv. Liberecká *****, Jablonec nad Nisou byt o velikosti 0+1 v objektu Na Vršku *****v Jablonci nad Nisou s tím, že stávající byt vrátí v užíváníschopném stavu a vymalovaný městu.

A.3 bere na vědomí

Dopis paní E***** J*****, Palackého *****, Jablonec nad Nisou

A.4 bere na vědomí

Dopis paní M*****S*****, Na Úbočí *****, Jablonec nad Nisou a schvaluje záměr pronajmout paní M*****S***** obecní byt o velikosti 1+1 s tím, že byt stávající vrátí v užíváníschopném stavu a vymalovaný městu.

A.5 bere na vědomí

Dopis paní M***** M*****, B. Němcové *****, Jablonec nad Nisou  a neschvaluje úhradu faktury za výměnu oken v objektu B. Němcové *****, Jablonec nad Nisou

A.6 bere na vědomí

Dopis paní V***** K*****, Na Úbočí *****, Jablonec nad Nisou a neschvaluje částečnou kompenzaci vynaložených nákladů na výměnu oken v objektu Na Úbočí *****Jablonec nad Nisou

A.7 bere na vědomí

Dopis paní L***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou a schvaluje záměr pronájmu jiného menšího bytu paní L***** K*****

RM/232/2010

A.1 schvaluje

návrhy na uzavření nájemních smluv:
B***** J*****, trv. *****, Liberec 7
1+2, Liberecká 25/3508, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** E*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+2, Podzimní 54/1674, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** K*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
1+2, Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou
na dobu neurčitou
M***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1 Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou 
na dobu určitou 1 rok
H***** A*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1 Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou 
na dobu určitou 1 rok
A***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1 Na Úbočí 14/4326, Jablonec nad Nisou 
na dobu určitou 1 rok
N***** Š*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1 Liberecká 29/3510, Jablonec nad Nisou 
na dobu určitou 1 rok
H***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1 Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou 
na dobu určitou 1 rok
Ž***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1 Na Kopci 9/3055, Jablonec nad Nisou 
na dobu určitou 6 měsíců
I***** H*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1 Řetízková 9/3053, Jablonec nad Nisou 
na dobu určitou 1 rok
L***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1 Prosečská 210, Jablonec nad Nisou 
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

prodloužení nájemních a ubytovacích smluv:
P***** D*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
D*****M*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 2+kk, Široká 26/4797, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** K*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
L***** H*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10A/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
S***** Č***** W*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Lidická 7/678, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
Vl***** D*****, trv. *****Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** R*****, trv. *****Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Liberecká 148/2343, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** Z*****, trv. *****Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Řetízková 9/3053, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** M*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11/3054, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** M*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** N*****, trv. *****Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14/4326, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
R*****M*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** D*****, trv. *****Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11/3056, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Š***** F*****, trv. *****Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5/3051, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
Z***** Č*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14/4326, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** K*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Řetízková 9/3053, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
I***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5/3051, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** P*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V*****P*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
G***** F*****, trv. *****Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65/4424, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** B*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
D***** B*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9/3055, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok 
J***** C*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M*****G*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 148/2343, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Řetízková 9/3053, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
L***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Mozartova 26/3679, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** M*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 12/4857, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
Š***** N*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** O*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** R*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Podhorská 49/946, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
P***** S*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
V***** S*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 27/3509, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** V*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy:
k bytové jednotce č. 3, o velikosti 1+3 v objektu Dlouhá 25A/1376 v Jablonci nad Nisou (nájemci M***** a J***** K*****)

RM/233/2010

A. vydává

Nařízení č. 3/2010 města Jablonec nad Nisou

RM/234/2010

A.1 schvaluje

plat Mgr. Janě Brethové, ředitelce Mateřské školy speciální, Palackého 37, příspěvková organizace

A.2 schvaluje

odměny ředitelům škol dle přílohy č. 2a důvodové zprávy

A.3 schvaluje

odměny ředitelům škol za získání finančních prostředků z grantů EU, ČR nebo KÚ LK dle návrhů uvedených v důvodové zprávě

RM/235/2010

A. uděluje

souhlas s přijetím finančních darů určených pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. v celkové výši  6 000,-- Kč dle důvodové zprávy

B. pověřuje

ředitele Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o. podpisem darovacích smluv 

RM/236/2010

A. schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/0465/S k projektu "Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému"

B. ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města
podepsat uvedený dodatek smlouvy, dle důvodové zprávy

RM/237/2010

A. bere na vědomí

zprávu starosty města a jeho místostarostů za uplynulé období

RM/238/2010

A. bere na vědomí

informaci o průběhu elektronické aukce na výběr mobilního operátora

B. pověřuje

Mgr. Petra Tulpu, starostu města
podpisem "Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky", které je přílohou důvodové zprávy

Vytvořeno 5.11.2010 12:45:05 - aktualizováno 2.2.2011 16:31:22 | přečteno 2008x | Petr Vitvar
load