Usnesení rady 24/2010

Usnesení z 24. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 14.10.2010. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/226/2010

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. změnu mandátní smlouvy k 01.01.2011 v souvislosti s převzetím "správy pohledávek" města Jablonec nad Nisou Městskou správou nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.

RM/227/2010

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. zprávu o plnění jmenovitých úkolů jednatele společnosti pro 3.Q.2010

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. výplatu odměny jednateli Mgr. Janu Černému za plnění jmenovitých úkolů pro 3. čtvrtletí 2010 dle důvodové zprávy

RM/228/2010

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. jmenovité úkoly pro Mgr. Jana Černého, jednatele Městské správy nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. pro 4. čtvrtletí 2010 dle důvodové zprávy

RM/229/2010

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. úpravu odměny Mgr. Janu Černému, jednateli Městské správy nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. k 01.01.2011 v souvislosti s převzetím "správy pohledávek" města Jablonec nad Nisou Městskou správou nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. dle důvodové zprávy

Vytvořeno 18.11.2010 17:45:35 - aktualizováno 2.2.2011 16:31:22 | přečteno 1641x | Petr Vitvar
load