Usnesení rady 21/2010

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 16.09.2010. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/200/2010

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. zprávu ředitele TSJ, s.r.o. o plnění jmenovitých úkolů za prvé pololetí 2010

B.1 schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. výplatu odměny pro Milana Nožičku, ředitele TSJ, s.r.o. za plnění jmenovitých úkolů za prvé pololetí 2010 ve výši dle důvodové zprávy. Návrh vyplacení odměny za prvé pololetí 2010 je přílohou č. 1 důvodové zprávy

B.2 schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. Milanovi Nožičkovi, řediteli TSJ, s.r.o. jmenovité úkoly pro druhé pololetí 2010 dle důvodové zprávy.

RM/201/2010

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. výsledky hospodaření společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. za 1. pololetí 2010 dle předložených výkazů a důvodové zprávy

RM/202/2010

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. obnovení smlouvy o kontokorentním úvěru s Komerční bankou a.s. ve výši původní smlouvy, tj. 4 000 000,-- Kč s tím, že smlouva bude uzavřena s platností dle potřeb společnosti, dle důvodové zprávy.

Vytvořeno 22.9.2010 15:49:11 - aktualizováno 2.2.2011 16:31:22 | přečteno 1580x | Petr Vitvar
load