Usnesení rady 19/2010

Usnesení z 19. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 02.09.2010. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/181/2010

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. zprávu o plnění jmenovitých úkolů pro 2. čtvrtletí 2010

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného splolečníka splečnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o.
 
 

B.1 schvaluje

výplatu odměny ing. Martě Procházkové za plnění jmenovitých úkolů pro 2. čtvrtletí 2010 ve výši dle důvodové zprávy

B.2 schvaluje

jmenovité úkoly pro ing. Martu Procházkovou, jednatlelku Eurocentra Jablonec nad Nisou, s. r. o. na 3. čtvrtletí 2010 dle důvodové zprávy

B.3 schvaluje

výplatu odměny ing. Martě Procházkové za získané finanční prostředky mimo rozpočet města za I. pololetí roku 2010 ve výši dle důvodové zprávy

RM/182/2010

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. průběžnou zprávu o hospodaření Eurocentra jablonec nad Nisou, s. r. o. za 2. čtvrtletí 2010

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. úpravu rozpočtu společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. dle důvodové zprávy

Vytvořeno 3.9.2010 11:45:15 - aktualizováno 2.2.2011 16:31:21 | přečteno 1694x | Petr Vitvar
load