Usnesení rady 18/2010

Usnesení z 18. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 02.09.2010. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/176/2010

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. plnění rozpočtu za II. čtvrtletí 2010 dle důvodové zprávy

RM/177/2010

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. plnění úkolů za II. čtvrtletí 2010 dle důvodové zprávy

RM/178/2010

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nosu, s. r. o. rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě

RM/179/2010

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. informaci o postupu převzetí plaveckého bazénu společností SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o.

RM/180/2010

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. odměnu pro jednatele společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. ve výši uvedené v důvodové zprávě.

Vytvořeno 3.9.2010 11:45:15 - aktualizováno 2.2.2011 16:31:21 | přečteno 1881x | Petr Vitvar
load