Usnesení rady 17/2010

Usnesení ze 17. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 02.09.2010. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/171/2010

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. zprávu o hospodaření společnosti za 2.Q.2010.

RM/172/2010

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. zprávu o plnění jmenovitých úkolů jednatele společnosti pro 2.Q.2010

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. výplatu odměny jednateli Mgr. Janu Černému za plnění jmenovitých úkolů pro 2. čtvrtletí 2010 dle důvodové zprávy

RM/173/2010

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. jmenovité úkoly pro Mgr. Jana Černého,jednatele Městské správy nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. pro 3. čtvrtletí 2010 dle důvodové zprávy

RM/174/2010

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. návrh převzetí "správy pohledávek" města Městskou správou nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. k 1.1.2011 dle důvodové zprávy

RM/175/2010

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. úpravu platu jednateli Městské správy nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. Mgr. Janu Černému s platností od 1.9.2010 dle důvodové zprávy

Vytvořeno 3.9.2010 11:45:15 - aktualizováno 2.2.2011 16:31:21 | přečteno 1621x | Petr Vitvar
load