Usnesení rady 14/2010

Usnesení ze 14. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 10. 6. 2010

USNESENÍ RM/131/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

  1. při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. účetní závěrku za rok 2009 dle důvodové zprávy
  2. při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 ve výši 251 874,65 Kč následujícím způsobem:
    - 136 097,70 Kč na pokrytí ztráty z minulých let
    - 80 000,-- Kč na zřízení stimulačního fondu
    - 35 776,95 Kč převod do nerozděleného zisku minulých let.

USNESENÍ RM/132/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. Výroční zprávu 2009

B. s c h v a l u j e

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle ust. § 66a odst. 9, Obchodního zákoníku za rok 2009

USNESENÍ RM/133/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. plnění rozpočtu za I. čtvrtletí 2010 dle důvodové zprávy

USNESENÍ RM/134/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. jednateli Ing. Milanu Maturovi jmenovité úkoly na III. čtvrtletí 2010 dle důvodové zprávy

USNESENÍ RM/135/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

  1. při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. úpravu mzdy jednatele společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. Ing. Milana Matury dle důvodové zprávy.
  2. mimořádnou odměnu jednateli společnosti Ing. Milanu Maturovi dle návrhu předneseného při jednání rady města

V Jablonci nad Nisou 10.6.2010

Tento soubor usnesení rady pořízený elektronickou formou je podepsán starostou města a místostarostou města a originál v písemné formě je k nahlédnutí na oddělení agendy RM a ZM městského úřadu Jablonec nad Nisou.

Vytvořeno 14.6.2010 9:04:05 - aktualizováno 12.7.2010 10:26:42 | přečteno 1640x | Petr Vitvar
load