Usnesení rady 11/2010

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 13.5.2010

USNESENÍ RM/106/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. zprávu o hospodaření společnosti za 1.Q.2010

USNESENÍ RM/107/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. zprávu o plnění úkolů jednatele společnosti pro 1.Q.2010

B. s c h v a l u j e

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. výplatu odměny Mgr. Janu Černému za plnění jmenovitých úkolů pro 1. čtvrtletí 2010 dle důvodové zprávy

USNESENÍ RM/108/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. jmenovité úkoly pro Mgr. Jana Černého, jednatele Městské správy nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. pro 2. čtvrtletí 2010 dle důvodové zprávy

V Jablonci nad Nisou 13.5.2010

Tento soubor usnesení rady pořízený elektronickou formou je podepsán starostou města a místostarostou města a originál v písemné formě je k nahlédnutí na oddělení agendy RM a ZM městského úřadu Jablonec nad Nisou.

Vytvořeno 1.6.2010 14:14:54 | přečteno 1601x | Petr Vitvar
load