Usnesení rady 10/2010

Usnesení z 10. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 13.5.2010

USNESENÍ RM/104/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. zprávu o plnění jmenovitých úkolů pro 1. čtvrtletí 2010

B. s c h v a l u j e

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o.

  1. výplatu odměny ing. Martě Procházkové za plnění jemnovitých úkolů pro 1. čtvrtletí 2010 ve výši dle důvodové zprávy
  2. jmenovité úkoly pro ing. Martu Procházkovou, jednatelku Eurocentra Jablonec nad Nisou s. r. o. na 2. čtvrtletí 2010 dle důvodové zprávy

USNESENÍ RM/105/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. průběžnou zprávu o hospodaření Eurocentra Jablonec nad Nisou s. r. o. za 1. čtvrtletí 2010

V Jablonci nad Nisou 13.5.2010

Tento soubor usnesení rady pořízený elektronickou formou je podepsán starostou města a místostarostou města a originál v písemné formě je k nahlédnutí na oddělení agendy RM a ZM městského úřadu Jablonec nad Nisou.

Vytvořeno 1.6.2010 14:14:25 | přečteno 1497x | Petr Vitvar
load