Usnesení rady 09/2010

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 13. 5. 2010

USNESENÍ RM/80/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o kontrole plnění usnesení rady města

USNESENÍ RM/81/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. návrh na uzavření nájemních smlouvy:
  M >******* S >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  1+3, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok; nájemné je stanoveno smluvní ve výši 5.325,-Kč/měsíc
 2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv:
  E >******* B >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  byt 1+3, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců
  I >******* K >*******, trv. >*******, Jablonec nad Nisou
  byt 1+1, Řetízková 5/3051, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců
  E >*******B >*******, trv. >*******, Jablonec nad Nisou
  byt 1+1, Řetízková 7/3052, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců
  L >******* B >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  R >*******Fi >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  P >******* H >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  byt 1+1, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  D >******* J >*******, trv. >*******Jablonec nad Nisou
  byt 1+2, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  J >******* J >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  byt 1+1, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  M >******* K >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  byt 1+2, Lidická 7/678, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  Ing. I >******* K >*******, trv. >*******, Jablonec nad Nisou
  byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  I >******* M >******* a J >******* V >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 3 měsíce
  H >******* N >*******, trv. >*******Jablonec nad Nisou
  byt 1+1, B. Němcové 54/4403, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců
  D >******* S >*******, zast. zák. zástupcem p. E >******* S >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  byt 3+kk, Široká 10/4860, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  S >******* V >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  byt 1+1, Na Kopci 11/3056, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 2 roky
  Mgr. B >******* V >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  byt 1+1, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  J >******* K >******* a D >******* S >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  L >******* R >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  byt 0+1, Liberecká 148/2343, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců
  L >******* M >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  byt 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 3 měsíce
  J >******* a M >******* N >*******, trv. >*******Jablonec nad Nisou
  byt 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 3 měsíce
  M >******* N >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  byt 1+1, Na Úbočí 14/4326, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců
  R >******* M >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  byt 1+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců
  H >******* a R >******* Š >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  byt 1+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  L >******* B >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  byt 1+1, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  Z >******* K >*******, DiS., trv. >******* Jablonec nad Nisou
  byt 1+1, Na Kopci 9/3055, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 2 roky
  J >******* Š >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  byt 0+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  P >******* M >*******, trv. >*******Jablonec nad Nisou
  byt 1+1, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  Š >******* F >*******, trv. >*******Jablonec nad Nisou
  byt 1+1, Řetízková 5/3051, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců
  M >******* K >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  byt 1+3, Palackého 42/3767, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  V >******* P >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  byt 1+1, Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců
 3. návrhy na uzavření ubytovacích smluv:
  D >*******a La >******* K >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou
  ubytovací jednotka 1+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 3 měsíce
  Ja >******* K >*******, trv. >*******Jablonec nad Nisou
  ubytovací jednotka 0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 3 měsíce
 4. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:
  Š >******* P >*******, >******* trv. >*******, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce ing. R >******* Z >*******)
  b. j. č. 17, U Tenisu 17/4776, Jablonec nad Nisou
 5. ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 2, o velikosti 1+1 v objektu Spojovací 4/3316 v Jablonci nad Nisou (nájemce B >******* B >*******)
 6. L >******* Š >*******, bytem >*******, Jablonec nad Nisou slevu ve výši 10 % z předpisu měsíčního čistého nájemného za užívání bytu od 1. 4. 2010 do doby odstranění uvedených závad, případně do doby prodeje bytové jednotky.

USNESENÍ RM/82/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

 1. dopis paní M >*******Ř >*******, Jablonec nad Nisou
 2. dopis Centra pro integraci cizinců, o.s., Kubelíkova 827/55, Praha, a neschvaluje v současné době zapojení města Jablonec nad Nisou do realizace státního integračního programu varianty 2
 3. dopis paní K >*******Š >*******, Jablonec nad Nisou, neschvaluje řešení bytové záležitosti manželů K >*******a B >*******Š >*******pronájmem obecního bytu a doporučuje manž. K >*******a B >*******Š >*******obrátit se s požadavkem na pronájem bytu na jiné vlastníky bytů jako jsou např. bytová družstva, soukromí vlastníci, atd.
 4. dopis paní Z >*******A >*******, Jablonec nad Nisu, a nesouhlasí sudělením výjimky při přidělení parkovacího místa pro potřeby stání vozidla označeného znakem O1 (ZTP) v ul. Budovatelů pro žadatele, který není držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
 5. dopis paní E >*******Bí >*******, Jablonec nad Nisou, neschvaluje slečně E >*******B >*******poskytnutí jiného obecního bytu a doporučuje slečně E >*******B >*******řešit svou bytovou situaci výměnou stávajícího bytu na základě uzavření dohody s jiným nájemcem dle § 715 občanského zákoníku nebo se zajímat se o pronájem jiného bytu u jiných vlastníků bytů jako jsou např. bytová družstva, soukromí vlastníci, atd.

B. u k l á d á
Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města, odpovědětna předložené dopisy.

USNESENÍ RM/83/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. od 1. 6. 2010 platy ředitelů škol dle přílohy č. 1důvodové zprávy
 2. odměny ředitelům škol dle přílohy č.2a důvodové zprávy
 3. odměny ředitelům škol za získání finančních prostředků z grantů EU a ČR dle návrhů uvedených v důvodové zprávě

USNESENÍ RM/84/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e

 1. souhlas s přijetím věcných darůdo svého vlastnictví pro: Základní školu Jablonec nad Nisou -Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace (3 358 Kč) Základní školu Jablonec nad Nisou -Rýnovice, Pod vodárnou 10, příspěvková organizace (18 000 Kč) Mateřskou školu Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace (16 Kč)
 2. souhlas s přijetím finančních darůdo svého vlastnictví pro: Základní školu Jablonec nad Nisou -Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace (15 000 Kč), Základní školu Jablonec nad Nisou -Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace (14 000 Kč), Základní uměleckou školu, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace (20 000 Kč)

B. p o v ěř u j e

podpisem darovacích smluv:

 • ředitelku Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace
 • ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou -Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace - ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace
 • ředitelku Základní školy Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace
 • ředitele Základní umělecké školy, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47. příspěvková organizace

USNESENÍ RM/85/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2009: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

USNESENÍ RM/86/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. uzavření dodatku k nájemní smlouvěč.351/98/OFaM/MPO o nájmu budovy Městského divadla v Jablonci nad Nisou uzavřené mezi městem Jablonec n. N. a Městským divadlem Jablonec nad Nisou, o.p.s., IČ 250 35 746 , se sídlem Liberecká 5/1900, Jablonec nad Nisou tak, že peněžité plnění představuje částku 1.000,-Kč + DPH v zákonem předepsané výši a nepeněžité plnění ve výši finanční částky + DPH v zákonem předepsané výši za 1 divadelní lóži a 5 akcí ročněčástku dle aktuálního ceníku pronájmu Městského divadla, o.p.s., schváleného správní radou Městského divadla, o.p.s. Jablonec nad Nisou dne 26.5. 2008, a to s účinností od 1.1. 2010.
 2. ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 28.7. 1993 mezi městem Jablonec nad Nisou a Střední průmyslovou školou technickou, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace, IČ 18385036, se sídlem Belgická 4852, Jablonec nad Nisou, a to dohodou k 30.6. 2010.

USNESENÍ RM/87/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. pronájem části p.p.č. 2275/2 o výměře1 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem umístění odpadové nádoby pro společnost U Rytířů, s.r.o. Svatováclavská 17/9, Mělník, IČ 250 824 00. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 1.500,-Kč/m2/rok + DPH.
 2. pronájem části p.p.č. 2544 o výměře1 m2 a části p.p.č. 142 o výměře1m2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem užívání pozemků pod reklamními hodinami se společností SGR Marketing-Servis-Center v.o.s., Praha 2, Lípová 13, IČ 47114193. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 10.000,-Kč/rok + DPH.
 3. pronájem p.p.č 2035/1 o výměře 231 m2 ap.p.č. 2393/1 o výměře 131 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby administrativně výrobního objektu pro společnost SCHLARAFFIA, s.r.o. IČ 28686144, se sídlem Luční 1391/11, Jablonec n. N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do doby převodu vlastnictví k pozemku nebo do odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní s tím, že o územní rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 31.12.2011, o stavební povolení bude požádáno nejpozději do 31.12.2012 a o kolaudační souhlas bude požádáno nejpozději do 31.12.2015. Nájemné stanoví po dobu příprav ve výši 15,-Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby 1,-Kč/m2/rok.
 4. pronájem části p.p.č. 163, označené jako díl „A“ o výměře23 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem přístupu s paní I >******* N >******* Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanovit ve výši 5,- Kč/m2/rok.
 5. ukončení nájemní smlouvy č. 832N97/12 ze dne 24.3.1997, která je uzavřena s >******* J >*******P >******* Jablonec n.N. dohodou, ke dni 31.5.2010.
 6. ukončení nájemní smlouvy č. 82-2001-OF/OMP ze dne 14.3.2001, která je uzavřena s manželi P >******* a J >*******P >*******Jablonec n. N. dohodou, ke dni 30.6.2010.
 7. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 800-2008-FaM/OMP ze dne 13.11.2008, které je uzavřena s manželi V >******* a J >*******D >*******, J >*******B >******* a D >*******L >******* Jablonec n.N. s tím, že dalším nájemcem bude pan P >******* B >******* Jablonec n.N.
 8. výpůjčku budovy bez čp/če na st.p.č. 4820, 4819, 4818 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, vyjma prostoru, užívaného spol. BOWLING Live s.r.o. pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., IČ 00 82 98 38, se sídlem Nemocniční ulice 15, Jablonec nad Nisou, a to v rozsahu, uvedeném v důvodové zprávě (garáže, dílny a šatny, užívané společností Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o v celkové výměře 950 m2)s účinností od 1.5.2010.
 9. ukončení nájemní smlouvy č. 67/N/04/12 ze dne 29.9.2004 dohodou ke dni 30.6.2010.

B. b e r e n a v ě d o m í

dopis tří spoluvlastníků domu Antonína Dvořáka 2937/20

USNESENÍ RM/88/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1321/6 o výměře 452 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
 2. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1315/4 a části p.p.č 1315/5 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem parkování.
 3. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 338/11, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 338/96 o výměře 464 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
 4. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2278, a části p.p.č. 217/12 o výměře7 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem provozování stánku na prodej tiskovin.
 5. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2139/4 o výměře84 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
 6. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1627/2 a části p.p.č. 1627/3 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem stavby garáže.
 7. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1487/69 o výměře 137 m2 v k.ú. Mšeno n.N.
 8. zveřejnění záměru výpůjčky p.p.č. 609/1, 629/1, 630/1, 630/2 o celkové výměře 21 228 m2 vše v k.ú. Rýnovice za účelem technického zázemí nutného k provozu Technických služeb Jablonec nad Nisou, s.r.o.
 9. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 108,39 m2 v 1. podzemním podlaží objektu č.p. 2127 (Podhorská 18), v k.ú. Jablonec nad Nisou.
 10. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 64,76 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu č.p. 565 (Pražská 38), v k.ú. Jablonec nad Nisou.
 11. zveřejnění záměru prodeje ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 5/6 objektu č.p. 2260 (Na Roli 19) na st.p.č. 2125 včetně st.p.č. 2125, p.p.č. 979/3 a p.p.č. 979/6, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) s tím, že minimální cena k výběrovému řízení je určena částkou 500.000,-Kč.

USNESENÍ RM/89/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 11, úpravy v rozpočtu humanitního odboru, odboru financí a majetku a odboru správy majetku a rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.340.108 tis. Kč
 2. úpravy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou - Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace; Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Čsl. Armády 37, příspěvková organizace; Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace; Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace; Mateřská škola Jablonec nad Nisou -Mšeno, J.Hory 31, příspěvková organizace; Základní škola Jablonec nad Nisou, 5.května 76, příspěvková organizace; Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace; Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace; Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace; Důmdětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace; Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace na str. 12 -16

USNESENÍ RM/90/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
  a) v p.p.č. 875/1, 867 vše v k.ú. Kokonín a v p.p.č. 162, 181/1 vše v k.ú. Vrkoslavice („Jablonec n.N. -jih, nová trafostanice, přeložka telekomunikačních kabelů -ulice Rychnovská, U Pískovny, U Zbrojnice) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 -Michle, IČ 60193336 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
  b) v p.p.č. 166, 138/2, 507 vše v k.ú. Vrkoslavice („Jablonec n.N. -jih, nová trafostanice, přeložka telekomunikačních kabelů -ulice U Pískovny, Janáčkova, Ke Starému buku) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 -Michle, IČ 60193336 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 150, Kč/m2 + DPH.
 2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
  a) v p.p.č. 875/1 v k.ú. Kokonín a p.p.č. 14/2, 443 vše v k.ú. Vrkoslavice („Jablonec n.N. -jih, nová trafostanice, přeložka NN -ulice Rychnovská, Pražská, Ke Starému buku) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene DPH.
  b) v p.p.č. 507 v k.ú. Vrkoslavice („Jablonec n.N. -jih, nová trafostanice, přeložka NN -ulice Ke Starému buku) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 150,-Kč/m2 + DPH.
 3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
  a) v p.p.č. 537/6 v k.ú. Proseč nad Nisou (napojení na zásobní vodovodní řad v ul. Horní) s manželi Mgr. Jiřím a Mgr. Martinou Jansovými, bytem Vaňurova 817, 460 02 Liberec, manželi Ing. Miroslavem Rypáčkem, bytem Bojasova 1251, 182 00 Praha 8 a Ing. Danou Rypáčkovou, bytem Nezvalova 664, 460 15 Liberec 15, manželi Petrem a Danou Novotnými, bytem Zámecký Vrch 1396, 463 11 Liberec 30 a manželi Vladimírem a Mgr. Romanou Plecháčovými, bytem Dlážděná 1429, 463 11 Liberec 30 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
  b) v p.p.č. 1151 v k.ú. Proseč nad Nisou (napojení na zásobní vodovodní řad) s manželi Mgr. J >******* a Mgr. M >*******J >*******, bytem >*******Liberec, manželi Ing. M >******* R >*******, bytem >*******Praha 8 a Ing. D >******* R >*******, bytem >*******Liberec 15, manželi P >******* a D >******* N >*******, bytem >*******Liberec 30 a manželi V >******* a Mgr. R >******* P >*******, bytem >*******Liberec 30 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 150,-Kč/m2 + DPH.
 4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
  a) v p.p.č. 792/5, 801/3 a 2357/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (nová trafostanice a kabely VN a NN -ulice Na Roli a Polní) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
  b) v p.p.č. 666/1 a 789/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (nová trafostanice a kabely VN a NN -ulice Na Roli a Polní) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 250,-Kč/m2 + DPH.
 5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2500/25 a 2500/26 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelové smyčky pro objekty č.p. 1012 a č.p. 1262 -ulice Pražská) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
 6. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 521/3 v k.ú. Rýnovice (přípojka kabelového vedení NN -ulice Jezdecká) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
 7. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a) v p.p.č. 2730/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou (elektro přípojka pro přečerpávací stanici) s vlastníkem pozemku, tj. s paní Doris Josífkovou, trvale bytem Rychnov u Jablonce nad Nisou 565. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dohodou, ve výši 40.000,-Kč. b) v p.p.č. 2731/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou (elektro přípojka pro přečerpávací stanici) s vlastníkem pozemku, tj. s panem J >******* J >*******, trvale bytem >*******Jablonec nad Nisou >*******. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dohodou, ve výši 40.000,-Kč.

USNESENÍ RM/91/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. dodatečně zahraniční služební cestu strarosty města Mgr. Petra Tulpy do Jelení Hory dne 7. května 2010
 2. zahraniční služební cestu starosty města Mgr. Petra Tulpy do Jelení Hory v termínu 11. -13. června 2010

USNESENÍ RM/92/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. p r o j e d n a l a

navržená Pravidla pro udělování čestného občanství a

B. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou schválit navržená Pravidla pro udělování čestného občanství města Jablonec nad Nisou

USNESENÍ RM/93/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. p r o j e d n a l a

návrh Pravidel pro udělování ceny města

B. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou schválit navržená Pravidla pro udělování ceny města Jablonce nad Nisou

USNESENÍ RM/94/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

stav zajištění bezpečnosti při využívání vodní nádrže Mšeno

USNESENÍ RM/95/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

materiál pro pravidla určování významných stromů

USNESENÍ RM/96/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. změnu splatnosti nájemného a ubytovacího poplatku u nájemců bytových jednotek a ubytovaných ubytovacích jednotek na poslední den běžného měsíce nájemního nebo ubytovacího vztahu, a to s účinností od 01.07. 2010
 2. prodloužení lhůty pro počátek běhu poplatku z prodlení u nájmů bytových jednotek a ubytovacích poplatků ubytovacích jednotek za období leden 2009 až červen 2010 dle důvodové zprávy

B. u k l á d á

Mgr. Janu Černému, jednateli MSN Jablonec n. N. s.r.o. informovat dotčené nájemníky bytových jednotek a ubytované ubytovacích jednotek do 30.06. 2010 o změně splatnosti nájemného a ubytovacího poplatku

USNESENÍ RM/97/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

 1. podnět komise pro rozvoj a podporu podnikání č. 3/2010 s tím, že v současné době MěÚ Jablonec nad Nisou nemá vytvořenu pozici koordinátora rozvoje podnikatelských ploch a úkoly v této oblasti plní jednotlivá oddělení MěÚ dle stanovené funkční příslušnosti
 2. podnět komise pro rozvoj a podporu podnikání č. 2/2010 týkající se dokumentu firmy eFact "Monitoring dotačních titulů -Využití objektů Jablonex Group".

USNESENÍ RM/98/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

předložené termíny jednání rady a zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 2. pololetí 2010 dle důvodové zprávy.

USNESENÍ RM/99/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Jednací řád rady města Jablonce nad Nisou

USNESENÍ RM/100/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti starosty města a jeho místostarostů.

USNESENÍ RM/101/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

smlouvu o výpůjče mezi městem Jablonec nad Nisou a Svazem záchranných brigád kynologů ČR Libereckého kraje

USNESENÍ RM/102/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

záměr uspořádání Mezinárodního fotbalového turnaje pro rok 2011 dle důvodové zprávy

B. p o v ěř u j e

jednatele společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. zahájit jednání s pořadateli a fotbalovými oddíly, připravit podrobné podklady pro podání přihlášky, návrh finančního zajištění a nárokůna využití sportovišťv majetku města

USNESENÍ RM/103/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

zprávu o připravovaném turnaji MC Donald´s cup a návrh jeho financování dle důvodové zprávy

V Jablonci nad Nisou 13.5.2010

Tento soubor usnesení rady pořízený elektronickou formou je podepsán starostou města a místostarostou města a originál v písemné forměje k nahlédnutí na oddělení agendy RM a ZM městského úřadu Jablonec nad Nisou.

Vytvořeno 1.6.2010 14:13:52 | přečteno 1733x | Petr Vitvar
load