Usnesení rady 01/2010

Usnesení z 1. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 14. ledna 2010

Usnesení RM č.1/2010

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č.2/2010

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu bytů

schvaluje

1. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+2

Smetanova 63/4291

M. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Smetanova 63/4291

H. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Smetanova 63/4291

J.K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Smetanova 63/4291

J. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Smetanova 63/4291

M. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+4

U Nisy 39/64

M. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Rybářská 10A/4605

V. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

3+kk

Široká 22/4788

V. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3+kk

Široká 18/4803

L. L.,

trv. ., Jablonec nad Nisou,

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 9/3055

L. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Prosečská 200

R. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 146/2342

M. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 146/2342

V. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Skřivánčí 66/3058

B. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Úbočí 21/4325

M. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Prosečská 200

P. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Úbočí 21/4325

H. L.,

trv. Mírové náměstí 19. Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

0+1

F. L. Čelakovského

4/3767

M. P.,

trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

1+1

Smetanova 63/4291

M. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 8B/4604

J. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Slunná 440

M. aj. V.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Vršku 10/3855

D. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 8B/4604

R. J.,

trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Vršku 16/3763

Š. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Smetanova 63/4291

K. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

0+1

F. L. Čelakovského 4/

J. H.,

3676

trv. .4, Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

0+1

Na Vršku 16/3763

M. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Rybářská 10B/4605

P. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10A/4605

P. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Liberecká 148/2343

J. a V. R.,

bytem ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Prosečská 176

B. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Úbočí 21/4326

J. Š.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

2. ukončení ubytovacích smluv

a) k ubytovací jednotce č. 11, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 2343, Liberecká 148 v Jablonci nad Nisou (ubytovaná Š.Ú.)

b) k ubytovací jednotce č. 10, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 2343, Liberecká 148 v Jablonci nad Nisou (ubytovaná M. Š.)

c) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 5, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 3055, Na Kopci 9 v Jablonci nad Nisou (nájemci Z. a E.O.)

3. poskytnutí slevy z nájemného u níže uvedených nájemců obecních bytů:

a) pro paní A. F. ve výši 25 % z předpisu měsíčního čistého nájemného za užívání pokoje o ploše 25 m2, 20 % z předpisu čistého měsíčního nájemného za užívání pokoje o ploše 24 m2 a 15 % z předpisu čistého měsíčního nájemného za užívání kuchyně, koupelny a komory od 1. 1. 2010 do doby odstranění uvedených závad

b) pro paní L. F. ve výši 10 % z předpisu čistého nájemného za užívání pokoje o ploše 20 m2, sklepa a komory od 1. 1. 2010 do doby odstranění závad

c) pro paní Z. K. ve výši 20 % z předpisu čistého měsíčního nájemného za užívání bytu a sklepa od 1. 1. 2010 do doby odstranění závad nebo prodeje objektu

d) pro paní J. B. ve výši 20 % z předpisu čistého nájemného od 1. 10. 2009 do doby odstranění závad

4. návrh na uzavření ubytovacích smluv k ubytovacím jednotkám:

1+1

Liberecká 146/2342

N. aj. S.,

trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 146/2342

D. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 148/2343

P. L.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

Usnesení RM č. 3/2010

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) dopis pana Wolfganga Neumanna, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje prominutí penále

B) dopis paní Elišky Glasové, ., Liberec

1. bere na vědomí

2. schvaluje prominutí penále

C) dopis pana Martina Lukeše, ., Liberec

1. bere na vědomí

2. schvaluje prominutí penále

D) dopis pana Jiřího Urbana, . Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje prominutí penále

VARIANTA II

E) dopis pana Jiřího Doudy, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje prominutí penále

F) dopis paní Reginy Skrbkové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje prominutí penále

G) dopis pana Aleše Řehoře, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje prominutí penále

H) dopis pana Damira Šišiče, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje prominutí penále

CH) dopis pana Karla Gerlicha., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje prominutí penále

I. dopis paní Moniky Habové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

změnu usnesení RM č. 231/2009/B ze dne 03.12.2009

J) dopis pana Jana Kopeckého, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prodloužení nájmu bytu č. 12 v objektu č.p. 3054 panu J. K. nar. 1978, bytem v Jablonci nad Nisou

K) dopis Českého svazu bojovníků za svobodu, Gen. Mrázka 16, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prominutí platby za srážkovou vodu a současně

schvaluje prominutí penále

L) ukládá

Mgr. Janu Černému, jednateli MSN s.r.o.,

vrátit přeplatky poplatku z prodlení všem nájemníkům, kteří tyto poplatky z prodlení vzniklé ze stejných důvodů jako řeší toto usnesení po písmenem A-CH, již uhradili.

Usnesení RM č. 4/2010

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

schvaluje

1. uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor o celkové výměře 313 m2 v objektu č.p. 2127 (Podhorská 18) v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností FOXTROT 2000 spol. s r.o., IČ 257 64 373, se sídlem Kadaňská 839/22, PSČ 184 00, Praha 8, Dolní Chabry, za účelem prodeje a skladování bižuterie a bižuterních komponentů. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 11.000,- Kč měsíčně, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 2. 2010.

2. uzavření nájemní smlouvy na pronájem objektu č.p. 1 na st.p.č. 2 včetně st.p.č. 2 o výměře 270 m2, p.p.č. 208 o výměře 455 m2 a části p.p.č. 207/4 o výměře 363 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., IČ 28686454, se sídlem Mírové nám. 3100/19, PSČ 467 51, Jablonec nad Nisou za účelem provozování kulturního centra „Domu Jany a Josefa V. Scheybalových“. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 12.000,- Kč ročně, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2016.

3. uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor o celkové výměře 32,00 m2 v objektu Na Kopci 3057/13 a nebytový prostor o celkové výměře 32,00 m2 v objektu Skřivánčí 3058/66 v k.ú. Jablonec nad Nisou s Petrem Kroulikem - GRAND VITAMIN, IČ 128 10 380, s místem podnikání Liberecká 3715/49, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za účelem prodeje smíšeného zboží, ovoce a zeleniny. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 2.400,- Kč měsíčně, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 2. 2010.

4a) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 370-2003-FaM/OMP ze dne 1. 7. 2003 se společností BISPOL GOLD s.r.o., IČ 25426427, se sídlem Mánesova 21, 466 01 Jablonec nad Nisou

4b) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 474-2008-FaM/OMP ze dne 4. 8. 2008 se společností COLLEGIUM Trade, s.r.o., IČ 60323906, se sídlem Průmyslová 1446/44, 466 01 Jablonec nad Nisou

4c) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 17-2002-FaM/OMP ze dne 21. 1. 2002 se společností Olymp spol. s r.o., IČ 00527009, se sídlem Mírové náměstí 17, 466 01 Jablonec nad Nisou

4d) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 12/2003 ze dne 9. 12. 2003 s Vladimírem Hoffmanem, IČ 44246421, s místem podnikání Liberecká 3418/50, 466 01 Jablonec nad Nisou

4e) uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 2001-2 ze dne 11. 7. 2001 se společností Pekařství Šumava group a.s., IČ 27354059, se sídlem Na Výšině 3373/11, 46601 Jablonec nad Nisou

4f) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 05/2004 ze dne 9. 4. 2004 s Petrem Mlynkem, IČ 67211119, Údolní 354, 468 61 Desná - Desná I

4g) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 01/2007 ze dne 22. 2. 2007 s Růženou Uhlířovou, IČ 13364405 a Lucií Hokešovou, IČ 60260998, s místem podnikání Lidická 1904/14, 466 01 Jablonec nad Nisou

4h) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 29. 3. 1999 s Miroslavem Stachem, IČ 12809853, s místem podnikání Boženy Němcové 3714/21, 466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou

4i) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. RIA/510/01/2007-FaM/OMP ze dne 1. 11. 2007 se společností Pekařství Kremer s.r.o., IČ 18383998, se sídlem Máchova 786/14, 466 01 Jablonec nad Nisou

4j) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. RIA/510/02/2007-FaM/OMP ze dne 11. 7. 2007 se společností HUSKY CZ s.r.o., IČ 25101625, se sídlem Huťská 2985/5, 14100 Praha 4

4k) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. RIA/378/02/99 ze dne 30. 8. 1999 s Danielem Kamišem, IČ 42461979, s místem podnikání Nová Pasířská 4054/27, 46601 Jablonec nad Nisou

4l) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. RIA/1800/01/2006 ze dne 31. 3. 2006 se společností jadi.cz s.r.o., IČ 25494481, se sídlem Podhorská 1800/20a, 46601 Jablonec nad Nisou

4m) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 30/98/OFaM/MPO ze dne 2. 2. 1998 s Josefem Obršlíkem, IČ 62222741, s místem podnikání Rabasova 3836/6, 466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou,

kterými bude stávající nájemné sníženo o 15 % po dobu 1 roku a nájemné nebude po dobu 1 roku valorizováno.

Usnesení RM č. 5/2010

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

schvaluje

1. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1420/1 obálkovou metodou v objektu Pražská 12/1420 o velikosti 1+2 a celkové výměře 97,7 m2 ve 4. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 977/5288 na společných částech domu a stavební parcele č. 1247, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

2. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3396/20 obálkovou metodou v objektu Budovatelů 8/3395, 10/3396 o velikosti 1+0 a celkové výměře 21,9 m2 v 8. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 219/30612 na společných částech domu a stavební parcele č. 4417/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

3. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 739/2 obálkovou metodou v objektu 5. května 59/739 o velikosti 1+1 a celkové výměře 75,2 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 752/4540 na společných částech domu a stavební parcele č. 624, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

4. zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 739/5 v objektu 5. května 59/739 o výměře 21 m2 v 1. podzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 210/4540 na společných částech domu a stavební parcele č. 624, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

5. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3316/1 obálkovou metodou v objektu Spojovací 2/3317, 4/3316 o velikosti 1+2 a celkové výměře 61,3 m2 ve 2. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 613/25169 na společných částech domu a stavební parcele č. 4583, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

6. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3316/11 obálkovou metodou v objektu Spojovací 2/3317, 4/3316 o velikosti 1+1 a celkové výměře 35,5 m2 v 5. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 355/25169 na společných částech domu a stavební parcele č. 4583, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

7. zveřejnění záměru směny části p.p.č. 2500/30 v k.ú. Jablonec n. N.

8. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1774/1 o výměře cca 1424 m2 v k.ú. Proseč n. N.

9. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 51 m2 v objektu č.p. 1072 (Anenská 7) v k.ú. Jablonec nad Nisou.

10. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1591 o výměře 40 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem umístění stánku na občerstvení.

11. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1565, 1569, 1570, 1572, 1571, 1567, 1568/1, 1566, 1558/1. 1558/4, 1558/3, 1559 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou za účelem revitalizace slunečních lázní a vybudování adrenalinového centra

Usnesení RM č. 6/2010

Pronájem pozemků a věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o pronájmu pozemků a věcných břemenech a

schvaluje

1.pronájem části p.p.č. 1216/3 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem užívání pozemku pod plechovou garáží č.ev. 1275 pro manžele R. a Z. P., bytem Pod Skalkou 48, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 35,- Kč/m2/rok.

2. ukončení nájemní smlouvy č. 788-2009-FaM/OMP (č. B/9887115 ze dne 13.9.1994), která je uzavřena se SKI KLUBEM Jablonec nad Nisou o.s., Sportovní 310, Jablonec n.N., IČ 702 296 94 ke dni 31.12.2009.

3. pronájem části p.p.č. 2086/40 o výměře 5 475 m2, části p.p.č. 2086/41 o výměře 3 555 m2, části p.p.č. 2086/12 o výměře 4 500 m2 vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem sportoviště pro SKI KLUB Jablonec nad Nisou o.s., Sportovní 310, Jablonec n.N., IČ 702 296 94. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2025, s účinností od 1.1.2010. Nájemné ve výši 12.000,- Kč/rok.

4. ukončení nájemní smlouvy ze dne 9.2. 1993 na pronájem st.p.č. 936 o výměře 17 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem umístění plechové garáže s manželi P. a H. M., bytem Jablonec n.N., a to dohodou ke dni 31.12. 2009.

5.uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2534, 792/5, 801/3, 789/1, 2376/4 vše v k.ú. Jablonec n.N. („Jablonec nad Nisou, ulice Na Roli, přeložka kabelových rozvodů VN, NN pro úpravy márnice na st.p.č. 1376“) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

6.uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2973, 2395/2, 2408/2 a st.p.č. 353/3 vše v k.ú. Jablonec n.N. („Jablonec nad Nisou, ulice Svatopluka Čecha, kabel NN pro st.p.č. 3178 a č.p. 4649”) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

7. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 873/1 v k.ú. Kokonín (zemní kabelová smyčka NN - pro p.p.č. 56/4 a p.p.č. 56/20 vše v k.ú. Kokonín) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

8. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v st.p.č. 1261 v k.ú. Jablonec n.N. („Jablonec n.N., náměstí Boženy Němcové, přeložka NN“) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 100,- Kč/m2 + DPH.

9a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 745/1, 745/42, 745/47 vše v k.ú. Jablonec n.N. („Jablonec n.N., Na Vršku - posilovací kabelové vedení“) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 375,- Kč/m2 + DPH.

9b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 745/3, 745/43, 745/46, vše v k.ú. Jablonec n.N. („Jablonec n.N., Na Vršku - posilovací kabelové vedení“) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

10. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 940/1, 643/1 vše v k.ú. Kokonín (akce „Dešťová kanalizace v ulici Krkonošská, Rovná, Školní“) se společností RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 955 67 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 500,- Kč + DPH.

11. ukončení nájemní smlouvy č. 483-2008-FaM/OMP ze dne 4.8.2008, která je uzavřena s L. K., bytem Jablonec n.N., IČ 76 20 69 04 dohodou, ke dni 31.1.2010.

12. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 20-2008-FaM/OMP ze dne 3.3.2008 na pronájem p.p.č. 877/3, 877/4, 877/5 vše v k.ú. Rýnovice o celkové výměře 412 m2 za účelem užívání pozemků pod stavbou s paní L.L., Liberec 13, z důvodu neplacení nájemného.

13. uzavření smlouvy o výpůjčce části p.p.č. 2502/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem stavby „Park Nová Pasířská“ s vlastníkem, kterým je Povodí Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ 708 900 05. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, ode dne podpisu smlouvy do doby dokončení stavby, nejdéle však na dobu 5 ti let.

14. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1458/1, 1459 vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem stavby „Rekonstrukce hřiště ZŠ Arbesova - výustní objekt“ s vlastníkem, kterým je Povodí Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ 708 900 05. Úplata za zřízení věcného břemene je stanovena jako pětinásobek ročního užitku při ceně 20,- Kč/m2 + DPH, minimálně ve výši 1.000,- Kč + DPH.

15. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 362/9, 362/10, 2533 vše v k.ú. Jablonec n.N. (ulice Nová Pasířská, kabelová přípojka NN pro WC na p.p.č. 362/9) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

16. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2299/2, 107/2 vše v k.ú. Jablonec n.N. (přeložka kabelů NN, ulice Hasičská) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

17. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1713/3 v k.ú. Jablonecké Paseky („Jablonecké Paseky, ulice Erbenova, přeložka NN“) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

18. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 241/9 v k.ú. Vrkoslavice („přípojka NN k p.p.č. 241/1, ulice Brusičská“) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

19. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 418/24, 418/27, 418/29 vše v k.ú. Jablonec n.N. (rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek v ulici Skřivánčí, Vilová, Žídkova) se společností RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 955 67 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad + DPH.

Usnesení RM č. 7/2010

Bezúplatný převod movitého majetku- Kluby důchodců

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

schvaluje

bezúplatný převod hmotného majetku Klubů důchodců z města Jablonec nad Nisou na Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. dle důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 8/2010

Rozpočtová opatření příspěvkových organizací na rok 2009

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy orozpočtových opatřeních příspěvkových organizací na rok 2009

schvaluje

předloženou úpravu rozpočtu na rok 2009 za organizaci Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o dle důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 9/2010

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - schválení darů IV.Q.2009

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy

A) souhlasí

s přijetím věcných darů pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 45.310, Kč a účelově určených peněžitých darů v celkové výši 1.024.100 Kč, jmenovaných v důvodové zprávě, za období od 1.10. do 31.12. 2009 do svého vlastnictví.

B) pověřuje

podpisem těchto darovacích smluv ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Usnesení RM č. 10/2010

Bazén - ekonomická situace, výhledy řešení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o ekonomické situaci v o.p.s. Plavecký bazén Jablonec nad Nisou a

A) bere ji na vědomí s tím, že orgány Plaveckého bazénu Jablonec nad Nisou o.p.s přijmou potřebná opatření ke zlepšení finanční situace organizace

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukášovi Pletichovi, místostarostovi města,

předložit na jednání zastupitelstva města do příštích rozpočtových změn finanční příspěvek bazénu ve výši 1 mil. Kč na úhradu ztrát minulých období

Usnesení RM č. 11/2010

Změny v zastoupení města v orgánech a organizacích

Rada města Jablonce nad Nisou projednala zprávu o změnách v zastoupení města v orgánech a organizacích a

schvaluje

1. Ing. Otakaru Kyptovi a Ing. Petru Křížovi

prodloužení funkčního období o další tři roky ve správní radě obecně prospěšné společnosti Plavecký bazén Jablonec nad Nisou

2. p. Pavlu Šourkovi

prodloužení funkčního období o další tři roky v dozorčí radě obecně prospěšné společnosti Plavecký bazén Jablonec nad Nisou.

Usnesení RM č. 12/2010

Výpůjčka vybavení pořízeného v rámci projektu Jablonec nad Nisou - obec přátelská rodině

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se výpůjčky vybavení pořízeného v rámci projektu Jablonec - obec přátelská rodině a

schvaluje

1. výpůjčku předmětů uvedených v důvodové zprávě pro Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

2. výpůjčku předmětů uvedených v důvodové zprávě pro TJ Bižuterie, o.s.

Usnesení RM č. 13/2010

Seznam památných stromů - informativní zpráva

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál „Seznam památných stromů“ a informativní zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 14/2010

Výpovědi z nájmu bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu

A) vypovídá

1. nájem bytu č. 10, o velikosti 1+3 s příslušenstvím, v objektu č.p. 2127na adrese Podhorská 18 v Jablonci nad Nisou, společním nájemcům M. P., nar..1949 a A. P., nar...1951, oba bytem Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když společní nájemci hrubým způsobem porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatili nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď společním nájemcům doručena. Společní nájemci - M. P. a A. P. - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

2. nájem bytu č. 13, o velikosti 1+3 s příslušenstvím, v objektu č.p. 3919 na adrese Pobřežní 21 v Jablonci nad Nisou, společním nájemcům D. K., nar...1968 a L. K., nar. ..1966, oba bytem Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když společní nájemci hrubým způsobem porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatili nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Společní nájemci - D. K. a L. K. - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

B) ruší

usnesení rady města č. 200/2009/A/4 a bere zpět výpověď nájmu bytu vůči M. D., nar. ..1958 a J. D., nar. .1965, oba bytem Jablonec nad Nisou.

Usnesení RM č. 15/2010

Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy „Realizace Integrovaného plánu rozvoje města zóny Žižkův Vrch a okolí“

A) bere na vědomí

tři níže uvedené projekty popsané v důvodové zprávě:

1. Komplex v ul. Řetízková, Na Kopci a Skřivánčí (žadatel město Jablonec nad Nisou)

2. Stavební úpravy panelového domu Liberecká 47 (žadatel Společenství vlastníků jednotek budovy Liberecká 47 Jablonec nad Nisou)

3. Revitalizace panelového domu (žadatel Společenství vlastníků jednotek v Budovatelů 19)

B) doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou

tři projekty uvedené v části A) usnesení schválit

Usnesení RM č. 16/2010

Změny v komisích RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené podněty komise pro ochranu zvířat a životního prostředí a komise prevence kriminality ke změnám v členství těchto komisí a

A) bere na vědomí

rezignaci na členství Pavla Petráčka v komisi pro ochranu zvířat a životního prostředí

B) odvolává

z komise prevence kriminality

Petra Kříže

C) schvaluje

setrvání pana Jindřicha Berounského v komisi prevence kriminality

Usnesení RM č. 17/2010

Změna organizačního řádu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k změně organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou a

stanoví

počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu pro příští období číslem 281

Usnesení RM č. 18/2010

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 16.2.2010 12:53:50 | přečteno 1931x | Petr Vitvar
load