Usnesení 30. 06. 2009

Usnesení z 3. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 30. června 2009

Usnesení RM č. 127/2009

Organizační změny

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice organizačních změn na MěÚ a

A) stanovuje

počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Jablonec nad Nisou číslem 283

B) schvaluje

rozpočtové opatření uvedené v důvodové zprávě

Usnesení RM č. 128/2009

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na akci Obnova alejí ve vybraných lokalitách v Jablonci nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

schvaluje

návrh Smlouvy č. 08015126 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne 8. 6. 2009 a pověřuje starostu města Mgr. Petra Tulpu podpisem této smlouvy.

Usnesení RM č. 129/2009

Diskuse

Rada města v Jablonci nad Nisou vyslechla diskusní příspěvek p.Šourka a

ukládá

panu Milanu Nožičkovi, jednateli TSJ, s.r.o

1. přebírat do uskladnění a správy materiál v majetku města (dlažba a obrubníky) z probíhajících rekonstrukcí místních komunikací pro možnost jeho využití v budoucích opravách a rekonstrukcích komunikací města Jablonce nad Nisou

2. přizvat Ing. Radkoviče na poradu jednatelů obchodní společnosti a tuto problematiku s ním projednat

Ing. Otakar Kypta
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Vytvořeno 21.7.2009 14:05:26 | přečteno 1634x | Petr Vitvar
load