Usnesení 29. 07. 2009

Usnesení z 5. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 29. července 2009

Usnesení RM č. 146/2009

Vnitřní platový předpis Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Mimořádná Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy

souhlasí

v souladu s § 6, odst. 2, Nařízení vády č. 564/2006 Sb. a § 305 zákoníku práce, aby Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. přijala vnitřní platový předpis dle předložené důvodové zprávy

Usnesení RM č. 147/2009

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na akci Zateplení ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

schvaluje

návrh Smlouvy č. 07001883 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne 16. 7. 2009 a pověřuje

starostu města Mgr. Petra Tulpu podpisem této smlouvy.

Usnesení RM č. 148/2009

Věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o věcných břemenech a

schvaluje

1. zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes p.p.č. 2981 pro objekt č.p. 1631 na st.p.č. 1512, st.p.č. 1512 a p.p.č. 173/4 vše v k.ú. Jablonec n. N., které jsou t.č. v podílovém spoluvlastnictví ideální ½ SJM PaedDr. H. P.a Ing. J. P. a ½ JUDr. Ing. L. P. za jednorázovou částku ve výši 100,- Kč +19% DPH.

2. zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes p.p.č. 2981 pro objekt č.p. 2171 na st.p.č. 2093 a st.p.č. 2093 vše v k.ú. Jablonec n. N., t.č. ve vlastnictví města Jablonce nad Nisou, avšak pro budoucího vlastníka objektu č.p. 2171 na st.p.č. 2093 a st.p.č. 2093 vše v k.ú. Jablonec n. N., tj. společnost C + C CIMBÁL s.r.o. za jednorázovou částku ve výši 100,- Kč +19% DPH.

3. zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes p.p.č. 2981

pro p.p.č. 173/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou, t.č. ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00, avšak pro budoucího vlastníka objektu č.p. 2171 na st.p.č. 2093 a st.p.č. 2093 vše v k.ú. Jablonec n. N., tj. společnost C + C CIMBÁL s.r.o. za jednorázovou částku ve výši 100,- Kč +19% DPH.

Usnesení RM č. 149/2009

Diskuse

Rada města Jablonce nad Nisou projednala diskusní příspěvek starosty města a

schvaluje

oficiální název nově vznikající železniční zastávky jako Jablonec nad Nisou centrum.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 11.9.2009 12:26:50 | přečteno 1672x | Petr Vitvar
load