Usnesení 27. 08. 2009

Usnesení z 8. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 27. srpna 2009

Usnesení RM č. 150/2009

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 151/2009

Žádost České pošty, s.p.

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se žádosti České pošty, s.p. a

nesouhlasí

1. s návrhem České pošty, s.p., na zrušení provozovny v ulici Ladova, Jablonec nad Nisou, a jejím převedením do objektu INTERSPAR v ulici Rýnovická

2. s návrhem České pošty, s.p., na zrušení provozovny v místní části Proseč a jejím převedením do objektu INTERSPAR v ulici Rýnovická

Usnesení RM č. 152/2009

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu bytů

A) potvrzuje

schválené návrhy na uzavření nájemních a ubytovacích smluv včetně prodlužování a ukončení nájemních a ubytovacích smluv k obecním bytům, schválené návrhy na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení u bytů s finanční spoluúčastí, v období, kdy nejednala Rada města Jablonce nad Nisou, t.j. od 10. 7. do 26. 8. 2009, které schválil ing. Vladimír Zemín, ředitel odboru správy majetku MěÚ po předchozím projednání v poradě vedení Městského úřadu Jablonec nad Nisou:

1. návrhy na uzavření nájemních smluv k těmto obecním bytům:

1+1

V Aleji 6/1322

E. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu neurčitou

1+1

Na Kopci 9/3055

Z. a E. O.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Úbočí 14/4326

P. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Na Úbočí 14/4326

P. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Řetízková 7/3052

R. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Podhorská 20A/1800

Z. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu neurčitou

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Na Kopci 9/3055

L. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 146/2342

V. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Prosečská 200

P. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Smetanova 63/4291

I. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Na Kopci 13/3057

A. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 148/2343

Š. Ú.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Kopci 9/3055

M. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 11/3056

J. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 8B/4604

K. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 11/3056

B. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

V Aleji 6/1322

Š. H.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 11/3056

P. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 148/2348

J. a V. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Prosečská 176

B. J.,

Trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

N. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Úbočí 21/4325

J. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 148/2343

P. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Úbočí 21/4325

L. B.,

Trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

0+1

Palackého 63/4423

M. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Lípová 9/3521

M. D.,

trv. ., Liberec

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Lípová 9/3521

Mi.F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 146/2342

L. a K. H.,

trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Opletalova 31/2683

L. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Palackého 65/4424

V. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Palackého 65/4424

M. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Novoveská 5/4505

V. a J. Ši.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Vršku 10/3855

E. Z.,

Trv , Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+4

Komenského 11/595

M. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 9/3055

S. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 11/3056

M. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3. a) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 45, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 4326, Na Úbočí 14 v Jablonci nad Nisou (nájemce L. R.)

b) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 5, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 3055, Na Kopci 9 v Jablonci nad Nisou (nájemci Z. a E. O.)

c) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 23, o velikosti 0+1 v objektu č. p. 3058, Skřivánčí 66 v Jablonci nad Nisou (nájemce P. S.)

4.změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského:

b. j. č. 90

F. L.Čelakovského 4/3676

J. J., nar. .. 1958,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce Jiří Jašek)

B) schvaluje

1. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Spojovací 4/3316

B. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 146/2342

V. U.i,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Řetízková 5/3051

Š. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Kopci 13/3057

I. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+3

Palackého 42/3767

O. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Na Vršku 16/3763

R. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

2. ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti č. 18, o vel. 0+1 v objektu č. p. 2342, Liberecká 146 v Jablonci nad Nisou (ubytovaný L. R.)

3. návrh na uzavření ubytovací smlouvy k této ubytovací jednotce:

0+1

Liberecká 148/2343

L. R.,

trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 6 měsíců

C) nesouhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi panem Zb. K., trvale bytem Prosečská 210 v Jablonci nad Nisou a panem J. B., trvale bytem Haškova 944/16 v Liberci 6.

Usnesení RM č. 153/2009

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) dopis paní Růženy Honejskové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. uděluje

paní Růženě Honejskové výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrových řízeních na pronájem obecních bytů v Jablonci nad Nisou.

B) dopis pana Pavla Bartyzala, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení Pavlu Bartyzalovi, nar. ..1970, trvale bytem ., Jablonec nad Nisou.

C) dopis paní Veroniky Balogové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

řešení bytové situace paní Veroniky Balogové pronájmem jiného obecního bytu

3. doporučuje

paní Veronice Balogové předat byt v objektu V Luzích 67/2284, Jablonec nad Nisou, a přestěhovat se do poskytnutého přístřeší v objektu Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou, případně se obrátit s poptávkou po bydlení na jiné vlastníky, než je město Jablonec nad Nisou.

D) dopis pana Zbyňka Kotyka, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

vrácení již uhrazeného poplatku z prodlení

E) dopisy paní Renaty Vítové, ., Jablonec nad Nisou a pana Jaroslava Chropůvky, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení - paní Renatě Vítové,
nar. .. 1970, bytem ., 46605 Jablonec nad Nisou za podmínky plné úhrady jistiny do 6. 9. 2009

F) dopis pana Petra Somerauera, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy pro Petra Someraurera na byt č. 23 v objektu č.p. 3058 na adrese ., Jablonec nad Nisou, na dobu určitou tří měsíců ode dne podpisu nájemní smlouvy pod podmínkou dodržení všech závazků vůči pronajímateli.

G) dopis pana Zbyška Glodkowského, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

vrácení finančních částek souvisejících s přidělením bytu 1+1 v Opletalově 35, Jablonec nad Nisou.

H. dopis paní Petry Fucknerové, ., Tanvald

1. bere na vědomí

2. neuděluje

paní Petře Fucknerové výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou - možnost účastnit se výběrových řízení na pronájem obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou

2. doporučuje

paní Petře Fucknerové vyměnit stávající bytu za byt v Jablonci nad Nisou.

Usnesení RM č. 154/2009

Předání správy domů s byty zvláštního určení s poskytovanou terénní pečovatelskou službou

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

A) bere na vědomí

předání správy domů s byty zvláštního určení s poskytovanou terénní pečovatelskou službou Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Městské správě nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. k 31.12.2009, resp. k 1.1. 2010.

B) schvaluje

převedení předávaného nemovitého majetku z účetnictví Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. na zřizovatele k 31.12.2009.

Usnesení RM č. 155/2009

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. - zhodnocení stavu organizace po půl roce jejího fungování

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

bere na vědomí

1. zprávu o zhodnocení stavu Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou,
p.o. po půl roce jeho fungování

2. právní opatření Mgr. Lucie Stanické, ředitelky Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou p.o. připravované proti bývalým pracovníkům organizace.

Usnesení RM č. 156/2009

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené podněty komise pro rozvoj a podporu podnikání č. 5,7,9/2009 a podnět komise pro sport a tělovýchovu č. 4/2009 a

A) podnět komise pro rozvoj a podporu podnikání č. 5/2009

1. bere na vědomí

2. ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města

předložit tento podnět znovu na RM dne 10.9.2009

B) podnět komise pro rozvoj a podporu podnikání č. 9/2009

1. bere na vědomí

2. ponechává

v platnosti ceník schválený 12.3.2009, který platí od 1.4.2009.

C) podnět komise pro sport a tělovýchovu č. 4/2009

1. bere na vědomí

2. nepodporuje

žádost o finanční příspěvek JUDO Klubu Jablonec o.s., na úhradu energií pro objekt tělocvičny judo, U Stadionu č.p. 3280/2, 466 01 Jablonec nad Nisou.

Usnesení RM č. 157/2009

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu garáže bez čp/če na st.p.č. 1133 v k.ú. Jablonec nad Nisou (ulice V Aleji) o celkové výměře 16,5 m2

Usnesení RM č. 158/2009

Příspěvkové organizace - účelově určené dary

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy

A) uděluje

souhlas s přijetím věcných a finančních darů dle důvodové zprávy do vlastnictví Základní školy Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace a do vlastnictví Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

B) pověřuje

podpisem darovacích smluv ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace a ředitelku Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Usnesení RM č. 159/2009

Institut veřejné služby

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

A) schvaluje

1. zřízení veřejné služby na území města, v souladu se zákonem
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a dle důvodové zprávy tohoto materiálu od 1. října 2009

2. uzavření dodatku pojišťovací smlouvy s pojišťovnou GENERALI Pojišťovna, a. s.

B) pověřuje

vedoucí oddělení hmotné nouze Městského úřadu v Jablonci nad Nisou uzavíráním smluv na výkon veřejné služby za město Jablonec nad Nisou

C) ukládá

Mgr. Kamile Pelouchové, vedoucí oddělení hmotné nouze MěÚ Jablonec nad Nisou, zabezpečovat institut veřejné služby na území města Jablonec nad Nisou

Usnesení RM č. 160/2009

Koncepce bytové politiky

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál Koncepce bytové politiky a

A) bere jej na vědomí

B) doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou schválit Koncepci bytové politiky ve znění uvedeném v důvodové zprávě

Usnesení RM č. 161/2009

Změny ve složení komisí RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) odvolává

1. Ing. Romana Žďárského z dopravní komise 2.Zdeňka Hlavatého z dopravní komise

B) jmenuje

1. Mgr. Ivanu Ullmanovou do Kulturní komise

2. Mgr. Lucii Stanickou do Komise humanitní péče

3. Miloslava Lejska do Komise prevence kriminality

Usnesení RM č. 162/2009

IV. rozpočtové opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

rozpočtové opatření uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 4. - 6., úpravy v rámci rozpočtu odboru správy majetku a rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.522.212 tis. Kč

Usnesení RM č. 163/2009

Schválení výjimky z počtu žáků v 6. třídě ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín,

Rychnovská 216, příspěvková organizace

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

výjimku z počtu žáků v 6. třídě Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě.

Usnesení RM č. 164/2009

Nařízení č. 2/2009 města Jablonce nad Nisou O stanovení maximálních cen MHD města Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o stanovení maximálních cen MHD města Jablonec nad Nisou

vydává

Nařízení č. 2/2009 města Jablonec nad Nisou „O stanovení maximálních cen MHD města Jablonce nad Nisou„

Usnesení RM č. 165/2009

Výpovědi z nájmu bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu

vypovídá

1. nájem bytu č. 41, o velikosti 1+1 v objektu č.p. 3855 na adrese
Na Vršku 10 v Jablonci nad Nisou, nájemci L. D., nar. ..1979, bytem Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - L. D.- je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

2. nájem bytu č. 17, o velikosti 1+1 v objektu č.p. 3418 na adrese
Liberecká 50 v Jablonci nad Nisou, nájemci V. P., nar. ..1977, bytem Liberecká 50, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - V. P. - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

3. nájem bytu č. 11, o velikosti 1+1 v objektu č.p. 3316 na adrese
Spojovací 4 v Jablonci nad Nisou, nájemci P. B., nar. ..1980, bytem Spojovací 3316/4, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - P. B. - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

Usnesení RM č. 166/2009

Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému“

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0465/S k projektu „Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému“

A) schvaluje

Smlouvu o poskytnutí dotace k projektu „Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému“

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města

podepsat výše uvedenou smlouvu dle důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 167/2009

Změna organizačního řádu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke změně organizačního řádu MěÚ a

A) stanovuje

od 1.9.2009 počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Jablonec nad Nisou číslem 285

B) schvaluje

vydání nového úplného znění organizačního řádu ve znění změn uvedených v důvodové zprávě

Usnesení RM č. 168/2009

Zahraniční služební cesta starosty

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o zahraniční služební cestě starosty města do německého Kolína nad Rýnem a belgického Hasseltu ve dnech od 13.9. do 16.9.2009 a

schvaluje

zahraniční služební cestu starosty města Mgr. Petra Tulpy do německého Kolína nad Rýnem a belgického Hasseltu ve dnech od 13.9. do 16.9.2009

Usnesení RM č. 169/2009

Jednací řád komise prevence kriminality

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

schvaluje

po upřesnění při jednání rady města Jednací řád komise prevence kriminality s účinností od 27. srpna 2009.

Usnesení RM č. 170/2009

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 171/2009

Udělení výjimky z OZV č. 2/2009

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy rozhodla dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, o

udělení výjimky

společnosti SYNOT Česká Lípa, a.s. IČ 27109577, z obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 a to pro provozování výherních hracích přístrojů v herně „Las Vegas“ na adrese Palackého 59, Jablonec nad Nisou na dobu určitou do 31. 12. 2009.

Usnesení RM č. 172/2009

Dopisy paní Pokorné a firmy TEXO PLUS s.r.o

Rada města Jablonce nad Nisou projednala dopis paní Lucie Pokorné a fy TEXO PLUS s.r.o ve věci užívání Slunečních lázní a dopis

předává

k projednání do výboru pro hospodaření s majetkem města.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 11.9.2009 12:31:51 | přečteno 1879x | Petr Vitvar
load