Usnesení 03. 12. 2009

Usnesení z 12. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 3. prosince 2009

Usnesení RM č.228/2009

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č.229/2009

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu bytů

A) schvaluje

1. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Na Úbočí 14/4326

Z. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 5/3051

I. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Rybářská 10B/4605

M. B.i,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10B/4605

R. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10A/4605

R. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Rybářská 10A/4605

L. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10B/4605

I. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10A/4605

K. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10B/4605

M. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10A/4605

J. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Rybářská 10B/4605

V. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Rybářská 10B/4605

J. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10A/4605

P. T.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10B/4605

S. Ž.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10A/4605

H. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Rybářská 8B/4604

L. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Palackého 65/4424

G. F.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Lípová 9/3521

R. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Prosečská 176

R. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Kopci 9/3055

D. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Na Vršku 16/3763

J. C.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Podhorská 5/510

J. E.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 148/2343

M. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 10/3855

V. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+3

Mozartova 26/3678

L. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 146/2342

B. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+3

Na Vršku 10/3855

Š. N.,
trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

1+1

Skřivánčí 66/3058

A. O.,

bytem ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

2+kk

Široká 8/4864

Z. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

1+3

Na Vršku 16/3763

I. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

0+1

Na Vršku 16/3763

R. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Podskalí 17/2941

D. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Rychnovská 37

L. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Prosečská 176

Z. S.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Kopci 13/3057

M. L.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

2+kk

Široká 26/4797

D. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+3

Na Úbočí 21/4325

M. a I. F.,

trv. ., .,Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

2. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v objektu Lesní 6A/4660, Jablonec nad Nisou

b. j. č. 9,

1+3

Lesní 6A/4660

M. K., nar. . 1973,
trv. ., Liberec 6
(býv. nájemce Z. S.)

3. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 4

Široká 21/4787

A. H., nar. .. 1990,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce D. P.)

4.změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského:

b. j. č. 94

F. L. Čelakovského 4/3676

R. K., nar. . 1973,
trv. ., Rychnov u Jablonce nad Nisou
(býv. nájemce E. S.)

5. návrh na uzavření ubytovacích smluv k ubytovacím jednotkám:

0+1

Generála Mrázka

10/556

R. H.,
trv. ., Jablonec nad Nisou.

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Generála Mrázka

10/556

K. K.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Generála Mrázka

10/556

M. N.,
trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Generála Mrázka

10/556

D. F.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Generála Mrázka

10/556

P. aj. B.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

6. a) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 1, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 3763, Na Vršku 16 v Jablonci nad Nisou (nájemce P. L.)

b) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 12, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 3054, Řetízková 11 v Jablonci nad Nisou (nájemci J. a N. K.)

7. návrh na uzavření nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

1+3

Růžová 9/745

I. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu neurčitou

1+1

Liberecká 27/3509

V. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Vršku 16/3763

A. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu neurčitou

8. poskytnutí slevy z nájemného u níže uvedených nájemců obecních bytů:

a) pro paní I. B.., bytem ., Jablonec nad Nisou ve výši 25 % z předpisu celkového měsíčního čistého nájemného od 1. 11. 2009 do doby odstranění trvajících závad

b) pro pana K. C., bytem ., Jablonec nad Nisou ve výši 20 % z předpisu čistého nájemného za užívání kuchyně a pokoje (17 m2) od 1. 11. 2009 do doby odstranění trvajících závad

B) nesouhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi manž. P. a M. S., trvale bytem v Jablonci nad Nisou aj. Š., trvale bytem v Jablonci nad Nisou.

C) ruší

část svého usnesení č. 212/2009/A) 4. ze dne 5. 11. 2009, kterým bylo panu K. P., trv. bytem Jablonec nad Nisou poskytnuto přístřeší v objektu Střelecká 7/1638 v Jablonci nad Nisou.

Usnesení RM č. 230/2009

Úprava Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

upravené znění Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou s účinností od 1. 1. 2010 dle důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 231/2009

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) dopis paní Petry Marchalové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 1 v objektu Široká 12/4857 v Jablonci nad Nisou pro Josef Marchala, zast. zákonným zástupcem paní Petrou Marchalovou na dobu určitou 3 měsíce.

B) dopis Moniky Habové, . Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

obnovení nájemní smlouvy paní M. H., Jablonec nad Nisou k bytové jednotce č.52 v objektu Jablonec nad Nisou, a trvá na okamžitém vyklizení bytu.

C) dopis paní Ivany Mařanové, ., Hodkovice nad Mohelkou

bere na vědomí

Usnesení RM č. 232/2009

Výpovědi z nájmu bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu a

A) vypovídá

1. nájem bytu č. 5, o velikosti 0+1 s příslušenstvím, na adrese Revoluční 1445/17a v Jablonci nad Nisou, společním nájemcům J. F., nar..1959 a O. F., nar..1953, oba trvale bytem Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když společní nájemci hrubým způsobem porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatili nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď společným nájemcům doručena. Společní nájemci - J. F. a O. F. - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

2. nájem bytu č. 9, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I.kategorie na adrese Prosečská 210 v Jablonci nad Nisou, nájemci Z. K., nar...1967, bytem Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku ve spojení s ustanovením § 719 a § 694 občanského zákoníku, a dále z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst.2, písm.d) občanského zákoníku. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - Z. K. - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

3. nájem bytu č. 4, o velikosti 1+2 s příslušenstvím na adrese U Nisy 64/39 v Jablonci nad Nisou, nájemci I. P., nar. ..1958, trvale bytem Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - I. P. - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

4. nájem bytu č. 20, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, na adrese Řetízková 3054/11 v Jablonci nad Nisou, společním nájemcům M. O., nar. ..1943, bytem Jablonec nad Nisou a M. O., nar. ..1946, bytem Jablonec nad Nisou , a to z výpovědního důvodu nedovoleného podnájmu dle ustanovení § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku ve spojení s ustanovením § 719 a § 694 občanského zákoníku, a dále z výpovědního důvodu dvojího držení bytu dle ustanovení § 711 odst.2, písm.c) občanského zákoníku. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď společným nájemcům doručena. Společní nájemci - M. O. a M. O. - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

B) ruší

1. usnesení rady města č. 183/2009/1 a bere zpět výpověď nájmu bytu vůči S. B., nar. ...1976, bytem v Jablonci nad Nisou

2. usnesení rady města č. 200/2009/3 a bere zpět výpověď nájmu bytu vůči D. N., nar….1973, bytem v Jablonci nad Nisou

3. usnesení rady města č. 138/2009/3 a bere zpět výpověď nájmu bytu vůči K. P., nar. ….1966, bytem Jablonec nad Nisou.

4. usnesení rady města č. 165/2009/2 a bere zpět výpověď nájmu bytu vůči V. P., nar. ….1977, bytem v Jablonci nad Nisou

Usnesení RM č. 233/2009

Zprávy o činnosti komisí RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti komisí RM a

A) bere je na vědomí

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

řešit vhodnou formu ocenění úspěšných občanů města Jablonce nad Nisou (mistrů světa, Evropy apod.), pokud se o takovém úspěchu dozví, např. od městského úřadu, komise, výboru a jednotlivých občanů

Usnesení RM č. 234/2009

Změny ve složení komisí RM

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) jmenuje

1. Mgr. Romana Krále do Kulturní komise

2. Ludmilu Rellichovou do Kulturní komise

3. Ing. Oskara Mužíčka do Komise pro rozvoj a podporu podnikání

B) odvolává

Ing. Víta Sekelského z Dopravní komise

Usnesení RM č. 235/2009

Pronájem pozemků a věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o pronájmu pozemků a věcných břemenech a

A) schvaluje

1. pronájem části p.p.č. 2101/1, geometrickým plánem označené jako p.p.č 2101/18 o výměře 115 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady manželům P. PharmDr. a D. PharmDr. F., bytem ., Jablonec n. N. s tím, že jsou povinni strpět opravy staveb garáží vlastníkům, a to na základě oznámení. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanovit ve výši 5,- Kč/m2/rok.

2. pronájem části p.p.č. 2816 o výměře 170 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod stavbou dřevěné koliby pro pana J. S., bytem ., Jablonec n.N. s tím, že stavba bude odstraněna na náklady nájemce. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc s tím, že od 1. října 2009 do doby uzavření nové nájemní smlouvy, bude uhrazeno nájemné za neoprávněné užívání pozemku. Nájemné ve výši 4.250,- Kč/měsíc s tím, že nebude skládána kauce nájemného.

3. pronájem části p.p.č. 2380/1 o výměře 12 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem užívání pozemku pod stánkem na prodej pekárenských výrobků pro společnost Pekařství Šumava group, a.s., se sídlem Na Výšině 3373/11, Jablonec n.N., IČ 273 54 059. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok.

4. uzavření smlouvy o výpůjčce st.p.č. 5451 o výměře 16 m2, st.p.č. 5452 o výměře 48 m2, st.p.č. 5459 o výměře 37 m2, st.p.č. 5462 o výměře 31 m2, st.p.č. 5463 o výměře 13 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění kontejnerů na komunální odpad s vlastníkem, kterým je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.1. 2010 do doby převodu nemovitostí, nejdéle však do 31.12.2014.

5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 418/29, 402/2 vše v k.ú. Jablonec n.N. (ulice Wolkerova, Skřivánčí - rekonstrukce NTL plynovodu) se společností RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

6a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 318/1 v k.ú. Mšeno n.N. (kanalizační přípojka k objektu na st.p.č. 332, ulice Mozartova) s manželi A. a P. K., bytem ., Jablonec n.N. a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví ve výši 375,- Kč/m2 + DPH.

6b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 318/6 v k.ú. Mšeno n.N. (kanalizační přípojka k objektu na st.p.č. 332, ulice Mozartova) s manželi Al. a P. K., bytem ., Jablonec n.N. a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

7.uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1719/2 v k.ú. Jablonecké Paseky (zemní kabelové vedení NN - přípojka, ulice Pod Kynastem) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

8. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 855/13, 882/8, 898/83, 898/84, 2376/8, 2565/46, 2565/47, 2728 vše v k.ú. Jablonec n.N. (propojovací vedení VN TR Sever - SS Střed) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

9. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 296/1, 471 vše v k.ú. Rýnovice (zemní kabelové vedení NN - přípojka k p.p.č. 484, ulice Ladova) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

10. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 14/2 v k.ú. Vrkoslavice (ulice Pražská, Janáčkova - kabely NN pro bytové domy na st.p.č. 15, p.p.č. 136/1 vše v k.ú. Vrkoslavice) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

11a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 866/4, 867, 957, 938 vše v k.ú. Kokonín a p.p.č. 181/1, 14/2, 108, 492, 443, 444 vše v k.ú. Vrkoslavice (ulice Pražská, Janáčkova, U Pískovny, Ke Starému Buku - nová trafostanice JIH, kabelové vedení) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

11b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. st.p.č. 166, p.p.č. 181/1, 138/2, 504/1, 507 vše v k.ú. Vrkoslavice a p.p.č. 1983/1 v k.ú. Jablonec n.N. (ulice Pražská, Janáčkova, U Pískovny, Ke Starému Buku - nová trafostanice JIH, kabelové vedení) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 250,- Kč/m2 + DPH.

12a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 663/4, 663/5 vše v k.ú. Jablonec n.N. (ulice Tovární - přeložka parovodu) s investorem stavby Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 659 933 90 a oprávněným z věcného břemene společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. Liberecká 120, Jablonec n.N., IČ 615 398 81 s tím, že jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

12b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 663/1, 685 vše v k.ú. Jablonec n.N. (ulice Tovární - přeložka parovodu) s investorem stavby Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 659 933 90 a oprávněným z věcného břemene společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. Liberecká 120, Jablonec n.N., IČ 615 398 81 s tím, že jednorázovou úhradu stanoví ve výši 250,- Kč/m2 + DPH.

13a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 537/5, 537/25 vše v k.ú. Proseč n.N. (telekomunikační sítě) se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ 601 933 36 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

13b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 537/27, 537/28, 679/1 vše v k.ú. Proseč n.N. (telekomunikační sítě) se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ: 601 933 36 s tím, že jednorázovou úhradu stanoví ve výši 150,- Kč/m2 + DPH.

14. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2329/5, 402/2, 2328/7, 414/16 vše v k.ú. Jablonec n.N. (ulice Masná, akce “Jablonec n.N. unifikace - TS 5029 - TSA 757 - kabelová smyčka NN”) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

15a) pronájem části p.p.č. 2502/1 o výměře 486 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem stavby „Tyršovy sady Jablonec nad Nisou, čerpací stanice“ s vlastníkem, kterým je Povodí Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ 708 900 05. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to ode dne protokolárního předání staveniště pro předmětnou stavební akci mezi pronajímatelem a nájemcem do dne, kterým vzniknou právní účinky smlouvy o zřízení věcného břemene dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 3DHM090050, na základě které zřídí pronajímatel na části předmětného pozemku ve prospěch nájemce věcné břemeno z titulu umístění trvalé stavby na předmětném pozemku, nejdéle však na dobu 5 let od podpisu smlouvy. Nájemné bude stanoveno ve výši 9.720,- Kč/rok + DPH. Nájemné bude každoročně zvyšováno v případě, že roční inflační koeficient přesáhne 1%.

15b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v části p.p.č. 2502/1 o výměře cca 3 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem stavby „Tyršovy sady Jablonec nad Nisou, čerpací stanice“ s vlastníkem, kterým je Povodí Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ 708 900 05. Úplata za zřízení věcného břemene je stanovena jako pětinásobek ročního užitku při ceně 20,- Kč/m2 + DPH, minimálně ve výši 1.000,- Kč + DPH.

16. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na část p.p.č. 2502/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem stavby „Park Nová Pasířská - lávka pro cyklisty“ s vlastníkem, kterým je Povodí Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ 708 900 05. Úplata za zřízení věcného břemene bude stanovena jako pětinásobek ročního užitku při ceně 20,- Kč/m2 + DPH 19 %, minimálně ve výši 1.000,- Kč + DPH.

17. zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes st.p.č. 157/6 v k.ú. Jablonec n. N. pro st.p.č. 157/5 a pro objekt čp. 617 v Jablonci n. N. na st.p.č. 157/5 v k.ú. Jablonec n. N. za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč + DPH.

18. zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes st.p.č. 157/5 v k.ú. Jablonec n. N. pro st.p.č. 157/6 a pro objekt čp. 616 v Jablonci n. N. na st.p.č. 157/6 za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč.

19. zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes st.p.č. 157/5 v k.ú. Jablonec n. N. pro st.p.č. 5712 a pro objekt bez č.e. na st.p.č. 5712 vše v k.ú. Jablonec n. N. za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč + DPH.

20. zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes st.p.č. 1253/1 v k.ú. Jablonec n. N. pro objekt bez č. ev. na st.p.č. 1253/2, st.p.č. 1253/3, st.p.č. 1253/4 a pro st.p.č. 1253/2, st.p.č. 1253/3, st.p.č. 1253/4, každé za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč + DPH.

21. zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes st.p.č. 1253/1 v k.ú. Jablonec n. N. v k.ú. Jablonec n. N. pro objekt bez č. ev. (jedná se 1 objekt na třech pozemcích) na st.p.č. 1253/5, st.p.č. 1253/6, st.p.č. 1253/7 vše v k.ú. Jablonec n. N. a pro st.p.č. 1253/5, st.p.č. 1253/6, st.p.č. 1253/7 vše v k.ú. Jablonec n. N. za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč + DPH.

22. zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes část st.p.č. 379/4 a část p.p.č. 1423/3 v k.ú. Jablonec n. N. pro st.p.č. 379/10 a pro garáž na st.p.č. 379/10, pro st.p.č. 3534 a pro garáž na st.p.č. 3534, pro st.p.č. 4152 a pro garáž na st.p.č. 4152 a pro st.p.č. 4153 a pro garáž na st.p.č. 4153 vše v k.ú. Jablonec n.N., každé za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč + DPH.

23.uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvě č. 357-2008-FaM/OMP ze dne 30.5. 2008 a to tak, že se prodlužuje termín podání žádosti o kolaudační souhlas nejpozději do 31.12.2010. V ostatních bodech se smlouva nemění.

B) m ě n í

1. usnesení č. 133/2009/A/4 ze dne 9. července 2009 a to tak, že se schvaluje pronájem p.p.č. 2963 o výměře 17 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod plechovou garáží pro manželé A. a E. D., bytem ., Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 35,- Kč/m2/rok.

2. usnesení č. 51/2008/A/9 ze dne 20. března 2008 a to tak, že se smlouva o zřízení věcného břemene doplňuje o p.p.č. 2440/1 v k.ú. Jablonec n.N. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

3. usnesení č. 146/2007/A/16 ze dne 21. června 2007 a to tak, že se smlouva o zřízení věcného břemene doplňuje o p.p.č. 2689 v k.ú. Jablonec n.N. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Usnesení RM č. 236/2009

Upřesnění nájemních smluv pro mateřské a základní školy

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o upřesnění nájemních smluv pro mateřské a základní školy

schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 938 - 2008 - FaM/OMP mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace, IČ 75109522, se sídlem Havlíčkova 130/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, s tím, že se rozšiřuje předmět nájmu o stavbu bez čp./če. na st.p.č. 5460 - jiná stavba, sklad, s účinností od 1.1.2010. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2. uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 941 - 2008 - FaM/OMP mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace, se sídlem Uhelná 5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72743778, jehož předmětem bude změna předmětu nájmu, a to tak, že:

a) ze smlouvy se vypouštějí nemovitosti odloučených pracovišť, která se stávají samostatnými subjekty:

Československé armády 37, Jablonec nad Nisou - Rýnovice (budova čp. 37 postavená na st.p.č. 84, včetně st.p.č. 84, stodola postavená na st.p.č. 84, část p.p.č. 85/1, část p.p.č. 86/1 a p.p.č. 1073/2, vše v k. ú. Rýnovice)

Dolní 3969, Jablonec nad Nisou - Kokonín (budova čp. 3969 postavená na st.p.č. 604, včetně st.p.č. 604, p.p.č. 803/43, p.p.č. 803/49, část p.p.č. 803/46, část p.p.č. 803/103, část p.p.č. 803/27, část p.p.č. 803/39 a část p.p.č. 803/50, vše v k. ú. Kokonín)

Josefa Hory 31, Jablonec nad Nisou - Mšeno (budova čp. 4097 postavená na st.p.č. 403/16 v k. ú. Mšeno nad Nisou)

Jugoslávská 13, Jablonec nad Nisou (budova čp. 1885 postavená na st.p.č. 1772, včetně st.p.č. 1772, garáž postavená na st.p.č. 1772, p.p.č. 149/3, p.p.č. 149/4 a p.p.č. 150/13, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou)

Lovecká 11, Jablonec nad Nisou (budova čp. 249 postavená na st.p.č. 477, včetně st.p.č. 477, garáž postavená na p.p.č. 1941/1, p.p.č. 1941/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou)

Mechová 10, Jablonec nad Nisou - Mšeno (budova čp. 3645 postavená na st.p.č. 66/19, včetně st.p.č. 66/19, a p.p.č. 66/29, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou)

Střelecká 14, Jablonec nad Nisou (budova čp. 1067, postavená na st.p.č. 936, včetně st.p.č. 936, p.p.č. 251/6 a p.p.č. 333/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou)

Tichá 19, Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky (budova čp. 3892 postavená na st.p.č. 1669, včetně st.p.č. 1669, a p.p.č. 1668/2, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou)

b) doplňují se tyto nemovitosti:

pro odloučené pracoviště Hřbitovní 10, Jablonec nad Nisou - doplnění st.p.č. 4940/4 (pod budovou čp. 3677), doplnění p.p.č. 781/15 a 781/16 (dle přílohy č. 1 důvodové zprávy)

pro odloučené pracoviště Husova 3, Jablonec nad Nisou - změna u p.p.č. 1522/4 na celou parcelu, upřesnění výměry na 593 m2 (dle přílohy č. 2 důvodové zprávy)

pro odloučené pracoviště Pasířská 10, Jablonec nad Nisou - změna u p.p.č. 830/3 na část p.p.č. 830/3, upřesnění výměry na 664 m2 (dle přílohy č. 3 důvodové zprávy)

pro odloučené pracoviště Švédská 14, Jablonec nad Nisou - změna u p.p.č. 1408/1 na celou parcelu, vypuštění p.p.č. 1408/10 část, upřesnění výměry na 2725 m2 (dle přílohy č. 4 důvodové zprávy)

vše s účinností od 1.1.2010. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

3a) uzavření nájemní smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace, se sídlem Československé armády 37, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 72048115, jejímž předmětem bude pronájem: budova čp. 37 postavená na st.p.č. 84, včetně st.p.č. 84, stodola postavená na st.p.č. 84, část p.p.č. 85/1, část p.p.č. 86/1 a p.p.č. 1073/2, vše v k.ú. Rýnovice, (dle přílohy č. 5 důvodové zprávy), s účinností od 1.1.2010, přičemž výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně.

3b) uzavření nájemní smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace, se sídlem Dolní 3969, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72048140, jejímž předmětem bude pronájem: budova čp. 3969 postavená na st.p.č. 604, včetně st.p.č. 604, p.p.č. 803/43, p.p.č. 803/49, část p.p.č. 803/27, část p.p.č. 803/39 a část p.p.č. 803/50, vše v k. ú. Kokonín, (dle přílohy č. 6 důvodové zprávy), s účinností od 1.1.2010, přičemž výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně.

3c) uzavření nájemní smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace, se sídlem Josefa Hory 31, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 72048174, jejímž předmětem bude pronájem: budova čp. 4097 postavená na st.p.č. 403/16 v k. ú. Mšeno nad Nisou, (dle přílohy č. 7 důvodové zprávy), s účinností od 1.1.2010, přičemž výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně.

3d) uzavření nájemní smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace, se sídlem Jugoslávská 13, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72048107, jejímž předmětem bude pronájem: budova čp. 1885 postavená na st.p.č. 1772, včetně st.p.č. 1772, garáž postavená na st.p.č. 1772, p.p.č. 149/3, p.p.č. 149/4 a p.p.č. 150/13, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, (dle přílohy č. 8 důvodové zprávy), s účinností od 1.1.2010, přičemž výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně.

3e) uzavření nájemní smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace, se sídlem Lovecká 11, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72048069, jejímž předmětem bude pronájem: budova čp. 249 postavená na st.p.č. 477, včetně st.p.č. 477, sklad postavený na st.p.č. 6763, včetně st.p.č. 6763, p.p.č. 1941/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, (dle přílohy č. 9 důvodové zprávy), s účinností od 1.1.2010, přičemž výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně.

3f) uzavření nájemní smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace, se sídlem Mechová 10, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 72048131, jejímž předmětem bude pronájem: budova čp. 3645 postavená na st.p.č. 66/19, včetně st.p.č. 66/19, a p.p.č. 66/29, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou, (dle přílohy č. 10 důvodové zprávy), s účinností od 1.1.2010, přičemž výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně.

3g) uzavření nájemní smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace, se sídlem Střelecká 14, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72048085, jejímž předmětem bude pronájem: budova čp. 1067, postavená na st.p.č. 936, včetně st.p.č. 936, p.p.č. 251/6 a p.p.č. 333/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, (dle přílohy č. 11 důvodové zprávy), s účinností od 1.1.2010, přičemž výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně.

3h) uzavření nájemní smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace, se sídlem Tichá 19, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 72048166, jejímž předmětem bude pronájem: budova čp. 3892 postavená na st.p.č. 1669, včetně st.p.č. 1669, a p.p.č. 1668/2, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou, (dle přílohy č. 12 důvodové zprávy), s účinností od 1.1.2010, přičemž výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně.

4a) uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 943 - 2008 - FaM/OMP mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace, se sídlem Arbesova 30, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 72743271, s tím, že se rozšiřuje předmět nájmu o stavbu bez čp./če. na st.p.č. 824/7 - jiná stavba, sklad, s účinností od 1.1.2010. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

4b) uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 946 - 2008 - FaM/OMP mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace, se sídlem Na Šumavě 43, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 43257721, jejímž předmětem bude pro odloučené pracoviště Švédská 12, Jablonec nad Nisou změna výměry dle geometrického zaměření u p.p.č. 1408/10 na 2689 m2, (dle přílohy č. 13 důvodové zprávy), s účinností od 1.1.2010. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

4c) uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 947 - 2008 - FaM/OMP mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace, se sídlem Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72742950, jejímž předmětem bude změna výměry u p.p.č. 589/1 na 26108 m2, (dle přílohy č. 14 důvodové zprávy), s účinností od 1.1.2010. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

4d) uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 949 - 2008 - FaM/OMP mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace, se sídlem Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 72743352, jejímž předmětem bude doplnění p.p.č. 988/109 a 988/110, k.ú. Rýnovice, (dle přílohy č. 15 důvodové zprávy), s účinností od 1.1.2010. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

4e) uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 950 - 2008 - FaM/OMP mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace, se sídlem Rychnovská 216, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72743191, jejímž předmětem bude pro ředitelství Rychnovská 216, Jablonec nad Nisou vypuštění sloučené p.p.č. 751/4, pro odloučené pracoviště Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou vypuštění sloučených p.p.č. 803/103 a 803/46, (dle přílohy č. 16 důvodové zprávy), s účinností od 1.1.2010. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Usnesení RM č. 237/2009

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

schvaluje

1. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1216/3 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem užívání pozemku pod plechovou garáží

2. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2086/40 o výměře 5 475 m2, část p.p.č. 2086/41 o výměře 3 555 m2, část p.p.č. 2086/12 o výměře 4 500 m2 vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem sportoviště

3. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 1253/4 o výměře 35 m2, st.p.č. 1253/5 o výměře 77 m2, st.p.č. 1253/6 o výměře 74 m2, st.p.č. 1253/7 o výměře 76 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N.

4. zveřejnění záměru směny část p.p.č. 1714/1 o výměře 3 m2 v k.ú. Mšeno n. N. ve vlastnictví města Jablonce n. N.

5. zveřejnění záměru směny část p.p.č. 1714/1 o výměře 26 m2 v k.ú. Mšeno n. N. ve vlastnictví města Jablonce n. N.

6. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1356/2 v k.ú. Mšeno n. N.

7. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 83/10 nově označené jako st.p.č. 6807 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod trafostanicí

8. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 521 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Vrkoslavice

9. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 871/1 o celkové výměře 880 m2 v k.ú. Kokonín

10.zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1423/3 o výměře 232 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

11.zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 665 (Podhorská 53) na st.p.č. 379/4 včetně st.p.č. 379/4 a p.p.č. 1423/3 o nové výměře 357 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) s tím, že přes část st.p.č. 379/4 a část p.p.č. 1423/3 bude zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy pro budovu bez č.p./č.e. na st.p.č. 379/10 a pro st.p.č. 379/10, pro budovu bez č.p./č.e. na st.p.č. 3534 a pro st.p.č.3534, pro budovu bez č.p./č.e. na st.p.č. 4152 a pro st.p.č.4152 a dále pro budovu bez č.p./č.e. na st.p.č. 4153 a pro st.p.č. 4153 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.

12. zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 222 (Lesní 8) na st.p.č. 517 včetně st.p.č. 517 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství)

13. zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 2941 (Podskalí 17) na st.p.č. 3039 včetně st.p.č. 3039 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství)

14. zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1473 (Pražská 98) na st.p.č. 1253/1 včetně st.p.č. 1253/1 a p.p.č. 338/36 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) s tím, že přes p.p.č. 1253/1 v k.ú. Jablonec n. N. je zřízeno věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a.s. a dále bude přes p.p.č. 1253/1 zřízeno věcné břemeno práva přístupu a příjezdu pro garáž bez č.p./č.e. na st.p.č. 1253/2 a pro st.p.č. 1253/2, pro garáž bez č.p./č.e. na st.p.č. 1253/3 a pro st.p.č.1253/3, pro garáž bez č.p./č.e. na st.p.č. 1253/4 a pro st.p.č.1253/4 a dále pro garáž bez č.p./č.e. na st.p.č. 1253/5, st.p.č. 1253/6 a na st.p.č. 1253/7 a pro st.p.č. 1253/5, st.p.č. 1253/6 a st.p.č. 1253/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.

15. zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1265 (Revoluční 11) na st.p.č. 1109/1 včetně st.p.č. 1109/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství)

16. zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1429 (Růžová 7a) včetně st.p.č. 1619 a p.p.č. 1827/11 o výměře 371 m2 nově vzniklé oddělením z původní p.p.č. 1827/3 o výměře 878 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství)

17. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru - garáže v objektu č.p. 1534 (Lidická 9) v k.ú. Jablonec nad Nisou o celkové výměře 30 m2

Usnesení RM č. 238/2009

VI. rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

1. rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 6 - 11, úpravy v rámci rozpočtu humanitního odboru, odboru financí a majetku a rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.447.307 tis. Kč

2. úpravy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou - Mateřská škola Uhelná 5 Jablonec nad Nisou, Mateřská škola Havlíčkova 4 Jablonec nad Nisou, Mateřská škola Palackého 37 Jablonec nad Nisou, Základní škola Liberecká 26 Jablonec nad Nisou, Základní škola Pasířská 72 Jablonec nad Nisou, Základní škola Mozartova 24 Jablonec nad Nisou, Základní škola 5.května 76 Jablonec nad Nisou, Základní škola Pivovarská 15 Jablonec nad Nisou, Základní škola Rychnovská 216 Jablonec nad Nisou - Kokonín, Základní škola Arbesova 30 Jablonec nad Nisou, Základní škola Pod Vodárnou 10 Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Základní umělecká škola Podhorská 47 Jablonec nad Nisou, DDM Vikýř, Městská knihovna Jablonec nad Nisou, Nemocnice Jablonec nad Nisou, Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou na str. 12 - 22

Usnesení RM č. 239/2009

Odměny ředitelům p.o. za II. pololetí 2009

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1. vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za II. pololetí 2009

dle důvodové zprávy

2. cílové úkoly pro ředitele příspěvkových organizací na rok 2010

Usnesení RM č. 240/2009

Plán kontrol organizací na rok 2010

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

plán kontrol městských organizací na rok 2010

Usnesení RM č. 241/2009

Odpisové plány příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy Odpisové plány příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou

schvaluje

1. směrnici - odpisový plán Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

2. směrnici - odpisový plán Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Usnesení RM č. 242/2009

Smlouva o výpůjčce s Libereckým krajem

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál Smlouva o výpůjčce s Libereckým krajem a

A) schvaluje

Smlouvu o výpůjčce s Libereckým krajem k projektu „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje - 2. etapa“

B) ukládá

1. Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

podepsat výše uvedenou smlouvu dle důvodové zprávy.

2. JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

zajistit financování údržby výsledků projektu přes zvláštní účet po dobu jeho udržitelnosti, tj. nejméně po dobu 10 let od počátku následujícího kalendářního roku, ve kterém došlo k podpisu této smlouvy.

Usnesení RM č. 243/2009

Cena za komunální odpad pro rok 2010

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o návrhucen za sběr, odvoz, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2010 v Jablonci n.N.,

A) souhlasí

1. s cenou za služby spojené s nakládáním s komunálním odpadem pro občany města Jablonce n.N. pro rok 2010 ve výši dle tabulky č. 1 obsažené v příloze č. 2 důvodové zprávy (ceny zůstávají stejné jako v roce 2009 a město dotuje nakládání s odpady částkou 5 600 tis. Kč),

2. s cenou služeb za odpadové hospodářství pro rok 2010 dle přílohy č. 15 k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo mezi SKS, spol. s r.o. a městem Jablonec n. N. - příloha č. 1 důvodové zprávy

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

1. podepsat cenový výměr pro rok 2010 o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy,

2. podepsat návrh „Přílohy č. 15 k dodatku č. 5“ ke smlouvě o dílo mezi SKS, spol. s r.o. a městem Jablonec nad Nisou pro rok 2010 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

Usnesení RM č. 244/2009

Změny v zastoupení města v orgánech a organizacích

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o změnách v orgánech obecně prospěšné společnosti a

jmenuje

1. do správní rady Jabloneckého kulturního a informačního centra, o.p.s. od 28. prosince 2009 pro tříleté funkční období:

JUDr. Ing. Lukáše Pletichu

Mgr. Soňu Paukrtovou,

2. do dozorčí rady Jabloneckého kulturního a informačního centra, o.p.s. od 28. prosince 2009 pro tříleté funkční období:

Martu Broulovou

Usnesení RM č. 245/2009

Vnitřní platový předpis pro stanovení platů ředitelů škol a školských zařízení

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

s účinností od 1. 1. 2010 po upřesnění při jednání rady města „Vnitřní platový předpis pro stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Jablonec nad Nisou“

Usnesení RM č. 246/2009

Jmenování ředitelek MŠ

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) jmenuje

ke dni 01.01.2010 do funkce ředitelky:

1. Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace paní Kateřinu Sýkorovou,

2. Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace paní Evu Čáchovou,

3. Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace paní Renatu Kolischovou,

4. Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace paní Lenku Brunnerovou Jínovou,

5. Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace paní Irenu Šolcovou,

6. Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace paní Danu Farkašovou,

7. Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace paní Pavlu Macháčkovou,

8. Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace paní Evu Dufkovou.

B) schvaluje

ke dni 01.01 2010:

1. paní Kateřině Sýkorové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace,

2. paní Evě Čáchové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace,

3. paní Renatě Kolischové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace,

4. paní Lence Brunnerové Jínové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace,

5. paní Ireně Šolcové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace,

6. paní Daně Farkašové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace,

7. paní Pavle Macháčkové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace,

8. paní Evě Dufkové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace

plat uvedený v příloze č. 2 důvodové zprávy

Usnesení RM č. 247/2009

Schválení výjimek z počtu dětí ve vybraných MŠ v Jablonci nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

pro školní rok 2009/2010 výjimky z počtu dětí ve třídách těchto MŠ:

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5 - odloučené pracoviště 28. října 16 a odloučené pracoviště Pasířská 10,

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11,

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Mechová 10,

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Tichá 19,

dle návrhů uvedených v důvodové zprávě

Usnesení RM č. 248/2009

Schválení účelově určených darů pro příspěvkové organizace

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy

A) uděluje

1. souhlas s přijetím věcného daru v hodnotě 1 188,- Kč dle důvodové zprávy do vlastnictví Základní školy Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace,

2. souhlas s přijetím věcného daru v hodnotě 9 000,- Kč dle důvodové zprávy do vlastnictví Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace,

3. souhlas s přijetím věcného daru v hodnotě 4 750,- Kč dle důvodové zprávy do vlastnictví DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

B) pověřuje

1. podpisem darovací smlouvy ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

2. podpisem darovací smlouvy ředitelku Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

3. podpisem předávacího protokolu ředitelku DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace.

Usnesení RM č. 249/2009

Metodika pro pronájem bytů v domech zvláštního určení ve vlastnictví města Jablonec n.N., kde je poskytována terénní pečovatelská služba

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

schvaluje

Metodiku pro pronájem bytů v domech zvláštního určení ve vlastnictví města Jablonec n. N., kde je poskytována terénní pečovatelská služba s účinností od 1.1.2010

Usnesení RM č. 250/2009

Nařízení č. 3/2009 „Tržní řád“

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy

vydává

Nařízení č. 3/2009 města Jablonce nad Nisou, kterým se vydává „Tržní řád“

Usnesení RM č. 251/2009

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené podněty komise dopravní a

A) podnět komise dopravní č. 4/2009

bere na vědomí s tím, že rada města nepřijala konkrétní závěr

B) podnět komise dopravní č. 5/2009

bere na vědomí

s tím, že problémové úseky místní komunikace Rýnovická budou řešeny v 1. pol. r. 2010 úpravami dopravního značení

Usnesení RM č. 252/2009

Plán svatebních obřadů a obřadů SPOZ - vítání občánků na rok 2010

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

plán svatebních obřadů na rok 2010 a plán obřadů SPOZ - vítání občánků na rok 2010

Usnesení RM č. 253/2009

Zahraniční služební cesta starosty

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o zahraniční služební cestě starosty města do Jelení Góry a

schvaluje

zahraniční služební cestu starosty města Mgr. Petra Tulpy do Jelení Góry dne 14. prosince 2009.

Usnesení RM č. 254/2009

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

A)bere je na vědomí

B) ukládá

1. Ing. Liboru Jakoubkovi, řediteli odboru rozvoje, stanovit pravidla pro určování významných stromů

2. Vladimíru Jiříčkovi, předsedovi komise pro ochranu zvířat a životního prostředí, zabývat se aktualizací seznamu významných stromů

Usnesení RM č. 255/2009

Projekt Jablonec nad Nisou 2010

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou

schválit zařazení jednotlivých akcí včetně výše příspěvků na rok 2010 dle přiložené důvodové zprávy a tabulky akcí.

Usnesení RM č. 256/2009

Kluby důchodců

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

bere na vědomí

převedení organizačního a finančního zajištění provozu Klubů důchodců z rozpočtu města Jablonce nad Nisou - odboru humanitního na Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

Usnesení RM č. 257/2009

Metodika pro vyúčtování služeb souvisejících s bydlením v domech s byty zvláštního určení pro rok 2010

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

A) bere na vědomí

1. metodiku vyúčtování služeb souvisejících s bydlením v domech s byty zvláštního určení pro rok 2010

2. způsob rozúčtování energií ve společných prostorách dle důvodové zprávy

3. využití nebytových prostor v Palackého 63 jako zázemí pro terénní pečovatelskou službu

B) schvaluje

ponechání nebytových prostor patřících do majetku města Jablonce nad Nisou, které využívá Centrum sociálních služeb v domech s byty zvláštního určení s poskytovanou terénní pečovatelskou službou organizaci Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou p.o., ve výpůjčce.

Usnesení RM č. 258/2009

Účelově určené dary pro Městskou knihovnu Jablonec n.N. p.o

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

A) uděluje souhlas

1. s přijetím věcného daru v hodnotě 7 271,- Kč dle důvodové zprávy do vlastnictví Městské knihovny Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, Dolní náměstí 1

2. s přijetím finančního daru účelově určeného v hodnotě 2 000,- Kč dle důvodové zprávy do vlastnictví Městské knihovny Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, Dolní náměstí 1

B) pověřuje

podpisem darovacích smluv ředitele Městské knihovny Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, Dolní náměstí 1

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, Agenda RM a ZM, Tel. 483 357 319

Vytvořeno 22.12.2009 11:04:25 | přečteno 1916x | Petr Vitvar
load