Usnesení 29. 05. 2008

Usnesení z 5. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 29. května 2008.

Usnesení RM č. 116/2008

Smlouva o dílo na akci zateplení ZŠ Pasířská

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o smlouvě o dílo na akci „Zateplení ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou“

schvaluje

text smlouvy o dílo ev. č. MěÚ: 159 -2008-OR/OIV Zateplení ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou.

Usnesení RM č. 117/2008

Ukončení výběrového řízení na funkci ředitele Městské policie Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke konání výběrového řízení na strážníka s pověřením plnění některých úkolů při řízení městské policie a

ukončuje

výběrové řízení na pozici strážníka pověřeného plněním některých úkolů při řízení Městské policie v Jablonci nad Nisou aniž by byl někdo vybrán a vypisuje nové výběrové řízení.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Vytvořeno 18.6.2008 11:17:51 | přečteno 1896x | Petr Vitvar
load