Usnesení 28. 08. 2008

Usnesení z 8. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 28. srpna 2008.

Usnesení RM č. 149/2008

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 150/2008

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) potvrzuje

schválené návrhy na uzavření nájemních a ubytovacích smluv včetně prodlužování a ukončení nájemních a ubytovacích smluv k obecním bytům, schvalováním návrhů na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení u bytů s finanční spoluúčastí, schválené dohody o výměně bytů a schválené úpravy nájemného ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, v období, kdy nejednala Rada města Jablonce nad Nisou, t.j. od 13.6. do 28.8.2008, které schválil Ing. Vladimír Zemín, ředitel odboru správy majetku MěÚ, po předchozím projednání v poradě vedení Městského úřadu Jablonec nad Nisou:

1. návrh na uzavření ubytovací smlouvy k ubytovacím místnostem:

0+1

Střelecká 7/1638

L. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 148/2343

L. R.,

trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Prosečská 176

J. B.,

trv. ., Dubí

na dobu určitou 3 měsíce

2. návrh na uzavření nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

1+2

Janáčkova 42/150

H. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+3

Růžová 9/745

A. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok,
nájemné je stanoveno smluvní
ve výši 6.400,- Kč/měsíc

0+1

Na Vršku 10/3855

J. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Na Vršku 16/3763

R. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

V Aleji 6/1322

Š. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok,
nájemné je stanoveno smluvní
ve výši 5.500,- Kč/měsíc

1+1

Na Úbočí 21/4325

L. B.,

trv. ., Tanvald

na dobu určitou 1 rok

1+4

Komenského 11/595

M. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok
nájemné je stanoveno smluvní
ve výši 8.000,- Kč/měsíc

3. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Řetízková 9/3053

Š. Š.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 11/3054

K. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Řetízková 11/3054

P. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+4

U Nisy 39/64

M. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Kopci 9/3055

L. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

V. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Prosečská 200

P. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 148/2343

D. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Kopci 13/3057

A. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 148/2343

Š. Ú.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Rybářská 8A/4604

G. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Na Kopci 9/3055

Sv. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 9/3055

M. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 11/3056

J. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 8B/4604

K. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 11/3056

B. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 11/3056

M. Z.,

trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

F. L. Čelakovského

4/3676

P. J..
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Liberecká 148/2343

M. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Kopci 11/3056

P. K.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Prosečská 176

J. T.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Kopci 9/3055

Z. O.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Prosečská 176

B. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

N. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Lípová 9/3521

M. D.,

trv. ., Liberec

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Lípová 9/3521

M. F.,

trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Palackého 65/4424

V. K.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Opletalova 31/2863

J. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Novoveská 5/4505

V. aj. Š.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Úbočí 21/4325

J. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Vršku 16/3763

I. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 146/2342

K. a J. H.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 146/2342

K. a L. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Skřivánčí 66/3058

P. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Palackého 73/71

M. a J. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Vršku 10/3855

E. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Rybářská 8A/4604

J. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8B/4604

P. C.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8B/4604

I. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8A/4604

G. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8B/4604

M. D.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8A/4604

M. E.,

trv. Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8A/4604

L. E.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8B/4604

M. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8A/4604

M. J.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8B/4604

L. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8B/4604

Ma. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8A/4604

V. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8B/4604

J. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8A/4604

V. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Rybářská 8A/4604

R. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

4. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v objektu Kolmá 4A/4654, Jablonec nad Nisou

b. j. č. 7,

1+3

Kolmá 4A/4654

L. a Z. Š.,
nar. . 1947, . 1949,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemci Marcela a Tomáš Zahulovi)

5. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 10

U Tenisu 4675

N. D., nar. . 1951,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce Tomáš Tarabec)

b. j. č. 3

Široká 18/4803

A. Č., nar. . 1980

trv. .

(býv. nájemce Radek Vančura)

6a) ukončení ubytovací smlouvy k ubytovacím místnostem č. 14, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 2342, Liberecká 146 v Jablonci nad Nisou (ubytovaní Jan a Vlasta Balogovi)

b) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 53, o velikosti 1+3 v objektu č. p. 3763, Na Vršku 16 v Jablonci nad Nisou (nájemce Lenka Habová)

c) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 13, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 3051, Řetízková 5 v Jablonci nad Nisou (nájemce Alena Ročková)

d) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 11, o velikosti 1+2, v objektu č. p. 4604, Rybářská 8B v Jablonci nad Nisou (nájemce MUDr. Jaroslav Tomášek)

e) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 1, o velikosti 1+1, v objektu

č.p.4604, Rybářská 8B v Jablonci nad Nisou (nájemci Radka a Petr Linkovi)

B) schvaluje

1. prodloužení nájemních smluv k těmto obecním bytům:

1+3

Palackého 42/3767

O. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+4

Skřivánčí 12/1883

J. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Palackého 63/4423

M. D.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 18

Široká 14/4837

R. K., nar. .1982,
trv. ., Pěnčín
(býv. nájemce Iveta Drdová)

3. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského:

b. j. č. 33, 1+kk

F. L.Čelakovského 4/3676

T. B., nar. . 1982,
trv., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce sl. Denisa Štrajtová)

C) souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi M. Ko., trvale bytem Rybářská 10B/4605 v Jablonci nad Nisou a M. Kv., trvale bytem Podhorská 18/2127 v Jablonci nad Nisou s tím, že nájemní smlouvy k bytům budou uzavřeny na dobu určitou do 25. 12. 2009.

Usnesení RM č. 151/2008

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) dopis paní Dany Hojačové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

v případě odchodu paní Dany Hojačové do jiné organizace nebo společnosti, která není zřízená či založená městem Jablonec nad Nisou, prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 6 v objektu Liberecká 29 v Jablonci nad Nisou.

B) dopis Ing. Františka Radkoviče, ., Jablonec nad Nisou 2

bere na vědomí

vč. textu odpovědi odeslané Ing. Kyptou

C) dopis manželů Jana a Vlasty Balogových, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prodloužení ubytovací smlouvy pro manž. Jana a Vlastu Balogovi, bytem Liberecká 146 v Jablonci nad Nisou a trvá na vyklizení ubytovací místnosti.

D) dopis paní Kristýny Ščerbové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

řešení bytové záležitosti manž. Kristýny a Bartolomeje Ščerbových pronájmem jiného obecního bytu.

E) dopis pana Bohumila Rázka, ., , Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

F) dopis paní Aleny Ročkové, . Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prodloužení nájemní smlouvy paní Aleny Ročkové, Řetízková 11 Jablonec nad Nisou a trvá na vyklizení bytu.

G) dopis o.s. Peppermint, Terronská 727/7, Praha

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

pronájem obecního bytu občanskému sdružení Peppermit, Terronská 727/7, Praha 6 pro potřeby jeho klientů.

H) dopis paní Marcely Opočenské, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neuděluje

paní Marcele Opočenské výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou a doporučuje paní Opočenské obrátit se žádostí o pronájem bytu na jiné vlastníky bytů jako jsou např. bytová družstva, soukromí vlastníci, atd.

I) dopis paní Lenky Habové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

a) prodloužení nájemní smlouvy paní Lenky Habové, Na Vršku 16 Jablonec nad Nisou a trvá na vyklizení bytu

b) paní Lence Habové pronájem jiného obecního bytu.

Usnesení RM č. 152/2008

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech:

A) schvaluje

1. pronájem p.p.č. 338/7 o výměře 816 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby bytového domu se službami se společnosti AB STAVEBNÍ, s.r.o., IČ 61535397, se sídlem Pivovarská 17, Jablonec n. N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s tím, že o územní rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 31. 12. 2008, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 30. 6. 2009 a o kolaudační rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 30. 9. 2012. Nájemné stanoví po dobu příprav ve výši 20,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby 1,- Kč/m2/rok

2. pronájem p.p.č. 23/1 o výměře 56 m2, p.p.č. 23/5 o výměře 66 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zázemí k objektu Anenská 5, 5a, 7 s vlastníkem, kterým je Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/114a, Praha, IČ: 457 970 72. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.

3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 52/16, 53, 85/2, 89/3, 868, 870/1, 870/3, 871/1 v k.ú. Kokonín a v p.p.č. 676 v k.ú. Vrkoslavice za účelem umístění kabelů NN pro nové RD - Kokonín - Větrný vrch se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2483/1, 2493/1 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem umístění telekomunikačních kabelů „ul. Horská, Lesní“ se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, IČ: 601 93 336 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 1,- Kč.

5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2383/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem umístění telekomunikačních kabelů „ul. Riegrova - LIDL“ se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 601 93 336 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

6a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2340/1, 442/26 vše v k.ú. Jablonec n.N. „Zelené údolí - rekonstrukce NN“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

6b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v st.p.č. 1289, 1556, 1778 vše v k.ú. Jablonec n.N. „Zelené údolí - rekonstrukce NN“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč.

7. uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 298/3 o výměře 1387 m2 v k.ú. Mšeno nad Nisou za účelem parku s vlastníkem, kterým je Pozemkový fond České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, IČ: 457 970 72. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

8. pronájem části p.p.č 942/1 o výměře 1202 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zařízení staveniště a deponie stavebních materiálů pro společnost Stavby silnic a železnic, a.s., Londýnská 564, Liberec, IČ: 452 749 24. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 50,- Kč/m2/rok.

9. pronájem p.p.č. 319 o výměře 12 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem umístění mobilního stánku na prodej pekárenských výrobků pro společnost Pekařství Šumava Group a.s, Na Výšině 11, Jablonec n.N., IČ: 273 54 059. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok.

10. pronájem části p.p.č. 527/1 o výměře 1200 m2 v k.ú. Proseč n.N. za účelem zřízení nezpevněné plochy na uložení předrcených materiálů pro společnost Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Souběžná 7, Jablonec n.N., IČ: 254 75 509. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok.

11. pronájem části p.p.č. 797/1 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Jablonec n. N. s paní Marcelou Kleplovou, bytem ., Jablonec n. N. za účelem výstavby garáží. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou, do doby kolaudace s tím, že výši nájemného stanoví po dobu příprav ve výši 35,- Kč/m2 a rok, po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,- Kč/m2 a rok.

12. pronájem části p.p.č. 797/1 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Jablonec n. N. s panem Radkem Zárubou, bytem ., Jablonec n. N. za účelem výstavby garáží. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou, do doby kolaudace s tím, že výši nájemného stanoví po dobu příprav ve výši 35,- Kč/m2 a rok, po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,- Kč/m2 a rok.

13. pronájem části p.p.č. 797/1 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Jablonec n. N. s panem Bohumilem Rázkem, bytem ., Jablonec n. N. za účelem výstavby garáží. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou, do doby kolaudace s tím, že výše nájemného stanoví po dobu příprav ve výši 35,- Kč/m2 a rok, po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,- Kč/m2 a rok.

14. pronájem p.p.č. 1983/1 o výměře 11616 m2 v k. ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby trafostanice se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ 27232425, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou, do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí. Nájemné stanoví ve výši 1,- Kč/ m2 a rok.

15. pronájem p.p.č. 239/2 o výměře 3818 m2 v k.ú. Jablonec n.N se společností ISI, spol. s.r.o., IČ 41192125, se sídlem Vokáčova 1413, Praha 4 - Michle. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou, do doby požádání o vydání kolaudačního rozhodnutí, nejpozději však do 30.11.2011. Nájemné stanoví ve výši 1,- Kč/m2/rok s tím, že v případě nedodržení termínu žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí bude nájemné zpětně dopočítáno do výše 35,- Kč/m2/rok.

16. pronájem části p.p.č. 666/1, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 666/12 o výměře 1516 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem přístavby objektu č.p. 4927 na st.p.č 4451 v k.ú. Jablonec n. N., a stavby parkoviště a přístupových komunikací pro společnost Gärtner, s.r.o., IČ 27339645, se sídlem Na Roli 4927/51, Jablonec n. N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou, do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, nejpozději do 31.05.2009. Nájemné stanoví ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby 1,- Kč/m2/rok.

B) ruší

1. usnesení č. 54/2007/5 ze dne 15. 3. 2007

2. usnesení č. 124/2008/11 ze dne 12. 6.2008

Usnesení RM č. 153/2008

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů :

schvaluje

1. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1832/3 o výměře 86 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady

2. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2101/1 v k.ú. Jablonec n.N.

3. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 608/1 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem rozšíření objektu.

4. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 324/1 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zajištění přístupu a zahrady.

5. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1144/1 o výměře 3120 m2 v k.ú. Mšeno n.N.

Usnesení RM č. 154/2008

Kontrola p.o. Sociální služby Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené materiály a

ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města

předložit na příští jednání rady města jednotný materiál o aktuální situaci v příspěvkové organizaci Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o. a v něm předložit radě města na základě zjištěné situace návrh na vyřešení existujících problémů.

Usnesení RM č. 155/2008

Pronájem nebytových prostor ve Spolkovém domě Jablonec nad Nisou, p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

A) schvaluje

1. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 61,58 m2 v objektu E. Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou pro Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, občanské sdružení se sídlem Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI, IČ 26593980 za účelem organizování své činnosti pro zdravotně postižené občany, na dobu určitou od 29. 8. 2008 do 31. 12. 2010. Výše ročního nájemného činí 7.390,- Kč, tj. 616,- Kč měsíčně.

2. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 56,19 m2 v objektu E. Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou pro NADĚJI, občanské sdružení se sídlem Varšavská 37, 120 00 Praha 2 - oblastní pobočku Jablonec nad Nisou, IČ 00570931 za účelem organizování své činnosti, na dobu určitou od 29. 8. 2008 do 31. 12. 2010. Výše ročního nájemného činí 6.743,- Kč, tj. 562,- Kč měsíčně.

3. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 150,31 m2 v objektu E. Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou pro Mateřské centrum Jablíčko, občanské sdružení se sídlem E.Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 27050432 za účelem organizování své činnosti, na dobu určitou od 29. 8. 2008 do 31. 12. 2010. Výše ročního nájemného činí 18.037,- Kč, tj. 1.503,- Kč měsíčně.

4. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 67,14 m2 v objektu E. Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou pro Český červený kříž, občanské sdružení - Úřad oblastního sdružení v Jablonci nad Nisou se sídlem E.Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 00426083 za účelem organizování své činnosti, na dobu určitou od 29. 8. 2008 do 31. 12. 2010. Výše ročního nájemného činí 8.057,- Kč, tj. 672,- Kč měsíčně.

5. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 53,00 m2 v objektu E. Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, občanské sdružení se sídlem Budovatelů 19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 60253177 za účelem organizování své činnosti, na dobu určitou od 29. 8. 2008 do 31. 12. 2010. Výše ročního nájemného činí 6.360,- Kč, tj. 530,- Kč měsíčně.

6. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 19,41 m2 v objektu E. Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou pro Rytmus Liberec, občanské sdružení se sídlem Bruselská 16, 120 00 Praha 2, IČO: 61383783 za účelem organizování své činnosti, na dobu určitou od 29. 8. 2008 do 31. 12. 2010. Výše ročního nájemného činí 2.330,- Kč, tj. 195,- Kč měsíčně.

7. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 12,05 m2 v objektu E. Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou pro S-COMP Liberec, občanské sdružení se sídlem Pražská 38, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 00426083 za účelem organizování své činnosti, na dobu určitou od 29. 8. 2008 do 31. 10. 2008. Výše nájemného činí 121,- Kč měsíčně.

B) svěřuje

příspěvkové organizaci Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. se sídlem E. Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou, pravomoc rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce za podmínky, že bude předem schválena zastupitelstvem města změna zřizovací listiny organizace

Usnesení RM č. 156/2008

Projekt „Podané ruce“

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého záměru o Projektu: „Podané ruce“

A) bere na vědomí

přidělení dotace na realizaci projektu „Podané ruce“ z programu MŠMT ČR ve výši 200 000,-- Kč pro Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o.

B) doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou

schválit finanční spoluúčast města Jablonce nad Nisou na projektu "Podané ruce“ ve výši 86 000,-- Kč (tj. 30 %)

C) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města, začlenit do návrhu rozpočtových změn požadovanou částku na spoluúčast města

Usnesení RM č. 157/2008

ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. - informativní zpráva o nové koncepci řízení a vývoje společnosti

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu společnosti ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. obsahující informace o nové koncepci řízení a vývoje společnosti a

bere ji na vědomí

Usnesení RM č. 158/2008

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL)

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého textu Konvence IDOL

A) bere na vědomí

Konvenci IDOL

B) doporučuje

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města Jablonec nad Nisou, Konvenci IDOL za město Jablonec nad Nisou podepsat

Usnesení RM č. 159/2008

Kontrolní činnost MP v oblasti lokality bývalého průmyslového závodu LIAZ

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

bere na vědomí

1. podnět komise pro rozvoj a podporu podnikání č. 2/2008, kterým komise navrhovala RM, aby došlo k začlenění areálu Belgická do plánu kontrol MP

2. zprávu o činnosti MP v lokalitě bývalého průmyslového závodu LIAZ

Usnesení RM č. 160/2008

Jmenování jednatele Městské správy nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke konání výběrového řízení na jednatele Městské správy nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. a

A) jmenuje

od 1. 12. 2008 do funkce jednatele Městské správy nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. Mgr. Jana Černého.

B) ukládá

JUDr. Ing.. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

předložit do rady města návrh platu jednatele a manažerskou smlouvu

Usnesení RM č. 161/2008

Výpovědi z nájmu bytu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu a

vypovídá

1. nájem z bytu č. 3, o velikosti 1+3 s příslušenstvím v objektu č.p. 1800 v ulici Podhorská 20a, Jablonec nad Nisou, společným nájemcům Jozefu Rakáčovi, nar. . 1957, trvale bytem ., 46601 Jablonec nad Nisou a Vieře Rakáčové, nar. . 1962, trvale bytem ., 46601 Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemci hrubým způsobem porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatili nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemcům. Nájemci - Jozef Rakáč a Viera Rakáčová - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

2. nájem z bytu č. 4, o velikosti 1+2 s příslušenstvím, v objektu č.p. 199 v ulici Prosečská 199, Jablonec nad Nisou - místní část Proseč nad Nisou, nájemci Jaroslavu Ridoškovi, nar. . 1956, trvale bytem ., Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - Jaroslav Ridoško - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

3. nájem z bytu č. 4, o velikosti 1+3 s příslušenstvím, v objektu č.p. 482, Mírové náměstí 14, Jablonec nad Nisou, nájemci Marii Nigrínové, nar. .. 1961, trvale bytem ., Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - Marie Nigrínová - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

Usnesení RM č. 162/2008

Metodika prodeje bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o Metodice prodeje bytů

A) bere na vědomí

materiál, týkající se nové Metodiky prodeje bytů

B) doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou

1. zrušit

stávající Metodiku prodeje bytů v obci Jablonec nad Nisou ze dne 29.6.1995 včetně všech dodatků

2. schválit

po upřesnění textu při jednání rady města novou Metodiku prodeje bytů dle důvodové zprávy s účinností od 1.1. 2009

Usnesení RM č. 163/2008

Veřejná WC v centru města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ve věci veřejných WC v centru města a

A) bere na vědomí

postup města v této problematice

B) ukládá

Ing. Liborovi Jakoubkovi, řediteli odboru rozvoje a

Ing. Vladimírovi Zemínovi, řediteli odboru správy majetku,

připravit realizaci kontejnerových WC od firmy DAKO Brno s.r.o. v Soukenné ulici

Usnesení RM č. 164/2008

Cena za odpad pro II.pololetí roku 2008

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o návrhu cen za sběr, odvoz, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro II. pololetí roku 2008 v Jablonci n.N.

A) souhlasí

s cenou za služby spojené s nakládáním s komunálním odpadem pro občany města Jablonce n.N. pro II.pololetí roku 2008 ve výši dle tabulky č. 1 obsažené v příloze důvodové zprávy

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města ,

podepsat cenový výměr pro II. pololetí roku 2008 odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu dle přílohy důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 165/2008

Změna organizačního řádu MěÚ

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o změně organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou

A) schvaluje

změnu Organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou

B) stanovuje

počet zaměstnanců zařazených do MěÚ Jablonec nad Nisou číslem 275, z toho 24 pracovníků veřejně prospěšných prací

C) ukládá

JUDr. Jiřímu Nesvadbovi, tajemníkovi MěÚ,

zvýšit fakultativní složku platů současným zaměstnancům IC MěÚ o finanční prostředky získané pro město Jablonec nad Nisou z dotačních prostředků

Usnesení RM č. 166/2008

Změny ve složení komisí RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) odvolává

z Komise prevence kriminality

Pavla Onodiho

Antonína Hejnu

B) jmenuje

1. do Komise pro rozvoj a podporu podnikání

Kpt. v.v. Miroslava Langa

2. do Komise pro sociálně právní ochranu dětí (SPOD)

Ing. Miroslava Frydrycha

3. do Komise prevence kriminality

Ing. Jiřího Rulce

Usnesení RM č. 167/2008

Zahraniční služební cesta starosty města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o zahraniční služební cestě starosty města do polské Jelení Hory na zahájení oslav 900. výročí města dne 4.9.2008 a

schvaluje

zahraniční služební cestu starosty města Mgr. Petra Tulpy do polské Jelení Hory dne 4.9.2008.

Usnesení RM č. 168/2008

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 169/2008

Odměna odstupujícímu řediteli ZŠ

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

vyplacení mimořádné odměny Mgr. Aleši Kačerovi ve výši uvedené v důvodové zprávě.

Usnesení RM č. 170/2008

Pravidla k dohodám o užívání pozemků a zařízení v majetku města, které nejsou vymezeny jako veřejné prostranství

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

mění a doplňuje

své usnesení 130/2008 ze dne 12. 6. 2008 takto

B) svěřuje

odboru rozvoje a odboru správy majetku MěÚ pravomoc rozhodnout o užívání pozemků a zařízení v majetku města, které nejsou vymezeny jako veřejné prostranství

C) pověřuje

Ing. Libora Jakoubka, ředitele odboru rozvoje, ing. Vladimíra Zemína, ředitele správy majetku MěÚ,

podepisováním dohod o užívání bez ohledu na výši plnění

Usnesení RM č. 171/2008

Jmenování oddávajícího

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se jmenování obřadníka pro zabezpečení svatebních a jiných občanských obřadů a

schvaluje

v souladu s ustanovením § 4 zákona číslo 94/1963 Sb. v platném znění a § 108 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění MUDr. Marka Řehoře jako obřadníka pro zabezpečení svatebních a jiných obřadů s právem užívat závěsný odznak se státním znakem ČR

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 10.9.2008 14:50:41 | přečteno 2416x | Petr Vitvar
load