Usnesení 26. 06. 2008

Usnesení z 6. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 26. června 2008

Usnesení RM č. 139/2008

Pověření strážníka řízením MP

Rada města Jablonce nad Nisou projednala informaci o průběhu výběrového řízení na strážníka s pověřením plnění některých úkolů při řízení městské policie a

pověřuje

od 1.9.2008 v souladu s § 3, odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších právních předpisů, plněním některých úkolů při řízení městské policie Jablonec nad Nisou strážníka Ing. Jiřího Rulce.

Usnesení RM č. 140/2008

Změny v komisích RM

Rada města Jablonce nad Nisou vyslechla informaci pana Václava Vostřáka a

odvolává

z komise pro realizaci Programu regenerace MPZ

Petra Kurtina.

Usnesení RM č. 141/2008

Obchodní společnost Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Rada města Jablonce nad Nisou vyslechla informaci JUDr. Ing. Lukáše Pletichy a

vyhlašuje

výběrové řízení na jednatele obchodní společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Vytvořeno 30.7.2008 10:36:33 | přečteno 1988x | Petr Vitvar
load